Psykolog til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Region Syddanmark
Full-time job
Funen
Application deadline 23 January 2017

Ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er en stilling som psykolog ledig fra 1. februar 2017 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Psykolog til Arbejds – og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er en stilling som psykolog ledig fra den 1. februar 2017 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer per uge.

Om Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik:

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er en del af Odense Universitetshospital og består af en tværfaglig stab, der dels foretager udredninger af ambulante patienter, dels udgør et universitetstilknyttet forskningsmiljø.

Klinikkens hovedopgave er forebyggelse af erhvervsbetingede sygdomme gennem klinisk patientundersøgelse af enkeltpersoner, gruppeundersøgelser, formidling, rådgivning, undervisning og forskning. Klinikken modtager ambulante patienter henvist fra praktiserende læger og psykologer, fagforeninger og arbejdsmiljøorganisationen på virksomheder.

Ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er vi et tværfagligt team med 1 ledende overlæge, 4 overlæger, 3 yngre læger, 1 ledende psykolog, 6 psykologer, 1 psykologistuderende, 2 ph.d. studerende samt et sekretariat med 1 ledende lægesekretær og 5 lægesekretærer og 1 lægesekretærelev.

Om stillingen:
Psykologens fagområde er sammenhænge mellem arbejdsmiljøfaktorer og stressrelaterede lidelser, herunder tilpasningsreaktioner, posttraumatisk belastningsreaktion, angst og depression. Endvidere har afdelingen et velfunderet gruppebaseret stressbehandlingstilbud, hvor der anvendes kognitiv adfærdsterapi. Du indgår i en gruppe på i alt 7 psykologer. Intern og ekstern supervision samt faglig sparring indgår som en integreret del af det daglige arbejde i psykologgruppen.

Kvalifikationer:
Cand. psych.

Psykologens arbejde består af:

  • klinisk arbejdspsykologisk udredning og rådgivning af henviste patienter, som har en arbejdspsykologisk problemstilling
  • gruppebaseret behandling af arbejdsrelateret stress på baggrund af et manualbaseret kognitivt behandlingsprogram
  • formidling af arbejdspsykologisk viden i form af foredrag, undervisning, rådgivning og vejledning til klinikkens samarbejdspartnere
  • mulighed for at indgå i afdelingens forskning inden for det arbejdspsykologiske felt

Vi ser gerne, at du har:

  • erfaring med klinisk psykologisk udredning, Gerne inden for det arbejdspsykologiske felt eller tilsvarende området opnået autorisation
  • erfaring med kognitivt baseret gruppeterapi
  • erfaring med formidling
  • forskningserfaring eller -interesse.

Der lægges vægt på evne og lyst til at arbejde selvstændigt, grundighed, personligt initiativ, fleksible og gode samarbejdsevner, forskningsinteresse samt gode formidlingsevner.

Vi kan tilbyde en dynamisk afdeling med mulighed for efteruddannelse, supervision, samt deltagelse i forskningsprojekter. Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens psykologer og de øvrige ansatte.

Funktionsbeskrivelse for psykolog på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik kan findes via:

http://infonet.regionsyddanmark.dk/#DokID=84604

Andre informationer kan hentes fra klinikkens hjemmeside:

http://www.ouh.dk/wm390424

Formalia:
Ansøgningsfrist mandag d. 23. januar 2017.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Ansættelsessamtale: d. 27. januar 2017

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Karen Brask, tlf. 6541 4990.Job type

Full-time job

Placement

Funen

Required education

Humanities
Medicine & Health

Work area

Social Services
Medico & Health Services
Research & Development


Report job error

Company profile


Billede
 

Our company

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Read company profile


Companys talent profiles


Billede
 

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark

Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.

Read article


Company social media

Twitter


 


Business details


Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
7663 1000