Afdelingschef til Råds- og direktionssekretariatet, Region Syddanmark

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

Er du hjemmevant i en politisk ledet organisation, og vil du – gennem dine højtuddannede medarbejdere i sekretariatet – sikre en kompetent og serviceorienteret understøttelse af Direktionen og Regionsrådets arbejde samt en solid juridisk rådgivning af sygehusene og det sociale område?

Når en større kompleks organisation skal fungere, kræves der klare processer og forretningsgange for at sikre retning og fremdrift. Det er også væsentligt at man i organisationen har mulighed for at centrere tunge juridiske kompetencer, og derved optimere udnyttelsen af ekspertisen.

Netop dette gør Råds- og direktionssekretariatet, når de sekretariatsbetjener - og yder juridisk rådgivning til regionens øverste politiske og administrative ledelse. Herudover ydes der i afdelingen juridisk bistand til de 4 somatiske sygehuse, det psykiatriske sygehus og Regionens sociale centre.

Afdelingschefen har i det daglige en vigtig rolle som sparringspartner i forhold til at optimere samspillet ved at omsætte den politiske dagsorden til en operationel retning for teamenes opgaveløsning og på det faglige niveau assisteres afdelingschefen af hhv. en chefkonsulent og en chefjurist.

Den nyansatte afdelingschef vil få det overordnede ansvar for:

 • koordinering, forberedelse og afvikling af møder i Regionsrådet og Forretningsudvalget
 • serviceringen af Regionsrådets medlemmer og regionsrådsformanden
 • koordinering og forberedelse af koncerndirektionens møder
 • juridisk rådgivning og sagsbehandling indenfor sundheds- og psykiatriret, herunder særligt i forhold til understøttelse af de decentrale enheder samt assistance ved retssager indenfor somatik og psykiatri
 • sagsbehandling ift. patienterstatninger og abortsager samt tværgående juridisk rådgivning
 • afvikling af regionsrådsvalg
 • systemejerskab af regionens ESDH-system

Den rette kandidat
Ledelsesopgaven kræver, at du er hjemmevant i en politisk ledet organisation, og dermed kan understøtte afdelingens prioritering af indsatser.

Afdelingschefen har derfor erfaring fra en offentlig sekretariatsfunktion med ”tunge” fagområder.

Med en dialogorienteret, inddragende og anerkendende stil skal du formå at skabe og formidle samarbejde med Direktionen, politikere, ledere, medarbejdere og kollegerne rundt på sygehusene.

Afdelingschefen skal kunne rumme og håndtere det krydspres, der kan opstå i en koordinerende, servicerende, rådgivende og formidlende rolle placeret mellem driften, det politiske system og øvrige samarbejdspartnere. Ledelseserfaring og dokumenterede ledelsesresultater samt evnen til at lede specialister prioriteres højt.

Herudover lægges vægt på, at du:

 • har gennemslagskraft, er beslutningsdygtig og har udprægede kommunikative og formidlingsmæssige egenskaber,
 • er vant til at omsætte budskaber fra strategisk topniveau til konkrete initiativer ligesom der forventes en solid systemforståelse og indsigt i det samlede væsen,
 • er et empatisk og rummeligt menneske, der formår at bevare det samlede overblik og det gode humør i en til tider hektisk hverdag, og
 • har en åben, tilgængelig og involverende ledelsesstil, hvor samspillet med omgivelserne baseres på gensidig tillid og ordentlighed i kombination med synlig ledelse.

Om Råds- og direktionssekretariatet
Afdelingen sekretariatsbetjener og yder juridisk rådgivning til regionens øverste politiske og administrative ledelse. Herudover ydes der i afdelingen juridisk bistand til de 4 somatiske sygehuse, det psykiatriske sygehus og Regionens sociale centre.

Sekretariatet består af 17 medarbejdere, hvoraf 10 er organiseret i juridisk team under faglig ledelse af vores chefjurist. Rådsbetjeningen og ledelsesbetjeningen er ligeledes organiseret i et team under faglig ledelse af en chefkonsulent.

Vilkår
Løn- og ansættelsesform efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat 1. august 2017

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 28 99 32 40,

Se job- og kravprofil og yderligere relevant materiale via dette link:Job- og kravprofil

Ansøgningsfrist er mandag d. 5. juni 2017. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler med en første runde tirsdag d. 13. juni 2017 og en anden runde fredag d. 23. juni 2017 ( i tidsrummet 15-18). Mellem første og anden runde vil vi evt. benytte en personlighedsanalyse.


Ansøgningsfrist d. 05.06.2017

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Administration
Jura
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Jura
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Socialvæsen


Opslag oprettet d. 16.05.2017, sidst opdateret d. 16.05.2017
Region Syddanmark - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Card image cap
Om os
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Card image cap
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.regionsyddanmark.dk

Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/1005927/