Forretningskonsulenter til Indsats

SKAT

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Østjylland

SKAT søger lige nu medarbejdere indenfor strategiudvikling, evalueringspraksis, effektprioritering, styringsprocesser og planlægning. Så vil du bidrage til, at SKATs kontroller tager udgangspunkt i skarpe og ambitiøse strategier samt analyser, har du nu mulighed for at arbejde med strategiudvikling, forandringer og organisationskultur, der sikrer, at SKATs kontroller prioriteres og fokuseres omkring de rigtige områder i fremtiden.

Vi har ledige stillinger som forretningskonsulenter i Aarhus og København.

Integrere forandringer i forretningsområdets afdelinger
Forretningsområdet Indsats, der udfører kontroller for at sikre korrekt indbetaling af skat, søger akademiske generalister med stærke forankringsevner, som kan være brobyggere i arbejdet med effektfuld implementering og forandring i SKATs indsatsafdelinger. Du skal arbejde tæt sammen med vores projektchefer og være bindeled mellem stabsfunktionen Indsatsplanlægning og -analyse i København og de forskellige indsatsafdelinger rundt i landet. Igennem stærke kommunikative evner og forståelse for strategier, samt vigtigheden i forankring heraf, sikrer du, at medarbejderne forstår og realisere strategiske tiltag godkendt af Indsatsledelsen.

Du vil komme til at arbejde med flere spændende opgaver og have et stort ansvar. Arbejdsopgaverne kan bl.a. omhandle:

  • Udvikling af segmentstrategier.
  • Udvikle ny proces i Indsats for strukturel respons og samspil med andre forretningsområder.
  • Effektprioriteringsmodel, herunder indspil til det store årsrul, databelysning af projekter mv.
  • Evalueringsmodel og evalueringspraksis, herunder analytisk bistand til evalueringsprojekter.
  • Rullende kvartalsplanlægning, herunder understøtte databelysning af ændringer samt bistand vedopfølgning på produktion.
  • Analytisk bistand til de projekter der er igangsat i forhold til fx momsanalyse, og de projekter soforventes igangsat.

Generalist profiler med erfaring i implementering og forankring af projekter
Du har en uddannelsesmæssig baggrund i Organisation og Strategi, Lærings- og forandringsprocesser, Politik og administration, Statskundskab eller anden relevant uddannelse. Igennem din uddannelse og erhvervserfaring har du opnået indblik og kompetencer indenfor projektledelse og særligt med implementering og forankring af projekter. Du har et stærkt overblik og formår at koordinere flere komplekse opgaver samt at omsætte dem til konkret handling og implementering.

Som forretningskonsulent er det vigtigt, at du har erfaringer med formulering, eksekvering og forankring af strategier og strategiske tiltag samt ikke mindst, at du besidder gåpåmod. Du er karismatisk og skaber motivation blandt dine kolleger. Igennem stærke kommunikationsevner og indblik i organistionskulturen formår du at skabe mening med strategiske tiltag og gøre dem forståelige og relevante for medarbejderne.

Det er afgørende, at du er struktureret og god til at koordinere og planlægge dine opgaver i en ofte hektisk hverdag med mange forskellige opgaver indenfor udvikling, koordinering planlægning og diverse ad hoc - opgaver. Du vil, sammen med andre forretningskonsulenter, blive ansvarlig for at sikre kommunikation og forankring af strategiske tiltag i tæt samspil med projektchefen og andre ledere og medarbejdere. Du vil agere som et afgørende bindeled mellem organisationens forskellige afdelinger, og du skal derfor forvente rejsedage i forbindelse med projektchef- og stabsfunktionsmøder, implementeringsworkshops mv. i forskellige indsatsafdelinger rundt i landet.

Indsats – dit forretningsområde
SKATs ambition er, at det skal være nemt for den enkelte borger og virksomhed at betale skatten korrekt.

For at sikre dette kontrollerer vi i forretningsområdet Indsats løbende skattebetalingen for fejl. Dermed får vi indsigt i, hvor de typiske fejl opstår, så vi effektivt kan rette dem og hjælpe med at undgå dem fremover.

Vi bruger data, analyser og erfaringer til at sætte målrettet ind, hvor risikoen for fejl er størst, og har fokus på de områder, hvor der er en særlig risiko for fx organiseret svindel. Vi samarbejder også med virksomheder og erhvervs - og brancheorganisationer om at finde forebyggende eller varige løsninger, der understøtter en smidig skattebetaling uden fejl.

Indsats består af ca. 2.000 medarbejdere fordelt på syv afdelinger.

Ansøgning og kontakt
Send via linket din ansøgning inkl. CV og eksamenspapirer senest 5. juni 2017. Har du spørgsmål til stillingen som forretningskonsulent i Aarhus, så ring til Karsten Juncher på tlf. 72 37 00 23 og i København, så ring til Niels Anker Jørgensen på tlf. 72 37 56 52.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Din arbejdsplads vil indtil være enten i København eller Aarhus. Angiv i ansøgningen den by, du ønsker at arbejde i.

Der vil i de kommende år ske en ændret organisering af skatteforvaltningen som led i regeringens plan for Et nyt skattevæsen.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.


Ansøgningsfrist d. 05.06.2017

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Østjylland
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Politik & Samfund


Opslag oprettet d. 17.05.2017, sidst opdateret d. 17.05.2017
SKAT - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Card image cap
Om os
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Hele Danmark. Hovedkontor i København.
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Card image cap
Digital Designer i SKAT
Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Blog

Læs mere om os i vores blog / karriereside:
www.linkedIn.com/company/skat

Blog

Læs mere om os i vores blog / karriereside:
www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.skat.dk/job

Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/1006811/