Sygeplejefaglig direktør til Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland

På Sygehus Sønderjylland er der god kvalitet, tilfredse patienter og styr på økonomien. I løbet af foråret 2017 etableres en ny direktion, der skal sikre langsigtede planer for sygehuset med fokus på patienterne, faglighed samt trivsel blandt medarbejderne
Der søges en sygeplejefaglig direktør, der sammen med den nyetablerede direktion, har lyst og evne til at lede, udvikle og skabe de fremtidige rammer for Sygehus Sønderjylland med fokus på de gode patientforløb og inddragelse af patienter og pårørende.

På den korte bane
På den korte bane skal der være fokus på etablering af den nye direktion, herunder fordeling af opgaver, samspil med sygehuset og med samarbejdspartnerne i øvrigt.

Der pågår aktuelt en evaluering af den eksisterende ledelsesstruktur, og direktionen skal sikre, at der bliver truffet eventuelle beslutninger om justeringer. Herudover skal sygehusets direktion sikre, at der tegnes tydelige og bæredygtige fremtidsperspektiver for alle sygehusets matrikler.

Direktionen skal sikre en tydelig profil på arbejdsmiljøområdet og herunder, at der tages hånd om de eventuelle arbejdsmiljøproblemstillinger, der måtte være.

Herudover skal sikres at sygehusets gode resultater fortsat udvikles og synliggøres både internt og eksternt.

Der skal være fokus på faglig udvikling herunder udvikling af det sygeplejefaglige område, samt udvikling af forskning indenfor sygeplejen. Endelig vil samarbejdsflader til regionens øvrige sygehuse, kommunerne og nationalt samarbejde være et prioriteret område.

Direktørens kompetencer
Den sygeplejefaglige direktør har en stærk sygeplejefaglig profil med solid teoretisk ballast. Den sygeplejefaglige direktør har betydelig ledelseserfaring fra afdelings-/centerledelsesniveau omfattende ledelsesopgaver i forhold til flere faglige professioner, større omstillingsprocesser og dertil knyttede personaleprocesser.

Den sygeplejefaglige direktør har indsigt i og forståelse for sygehusdrift og det at agere i en politisk ledet offentlig organisation.

Den sygeplejefaglige direktør skal kunne skabe resultater og positivt samspil på sygehuset. Ledelsesstilen skal være præget af ordentlighed og derigennem skal direktøren være en stærk relations skaber og kommunikator, der formår at skabe følgeskab internt og så vel som eksternt.

Den sygeplejefaglige direktør skal have erfaring med tværsektorielt samarbejde, herunder erfaring i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Om Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland (SHS) er en af Region Syddanmarks fire sygehusenheder, med aktiviteter på akutsygehuset i Aabenraa, specialsygehuset i Sønderborg og daghospitalet i Tønder. SHS rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion og et effektivt stabsapparat.

SHS arbejder ud fra en vision om Kvalitet Døgnet Rundt, hvor den enkelte medarbejder i SHS døgnet rundt vil arbejde for at opfylde patienternes behov ved at levere høj sundhedsfaglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet. I forbindelse med sygehusets fokus på løbende forbedringer har SHS, sammen med regionens øvrige sygehuse, indgået en treårig partnerskabsaftale med den amerikanske sundhedsorganisation Virginia Mason Institute med henblik på at hente inspiration til og læring i at arbejde med forbedringer.

Sygehus Sønderjylland prioriterer forskning højt, og der er gennem de senere år opbygget en række fokuserede forskningsenheder. SHS har et samlet budget på ca. 1,8 mia. kr., 37.000 indlagte patienter og ca. 415.000 ambulante besøg om året. Sygehuset beskæftiger ca. 2.800 medarbejdere.

Vilkår
Løn- og ansættelsesform efter gældende regler og gensidig aftale.

Tiltrædelse
Snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Se job- og kravprofil og yderligere relevant materiale http://www.sygehussonderjylland.dk/wm499856

Kontakt gerne regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 28 99 32 40 eller administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau, tlf. 26 29 07 98 for yderligere oplysninger om stillingen.

Der er ansøgningsfrist d. 30. april 2017. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler med en første runde d. 4. maj 2017 og en anden runde d. 15. maj 2017. Mellem første og anden runde forventer vi at gennemføre en personlighedstest.


Ansøg senest i dag (30.04.2017)

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sønderjylland
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Politik & Samfund
Socialvæsen
Topledelse


Opslag oprettet d. 04.04.2017, sidst opdateret d. 04.04.2017
Region Syddanmark - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Card image cap
Om os
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Card image cap
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.regionsyddanmark.dk

Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/989061/