Kontorchef til Indtægtsopfølgning og EU-regnskab

SKAT

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Udlandet (øvrige)
Østjylland

Gennem de seneste 1½ år har SKAT opbygget en ny regnskabsafdeling, der har ansvaret for aflæggelse af regnskabet for Finanslovens § 38. I den forbindelse etablerer vi nu et kontor med ansvar for budgettering, opfølgning, finansiel rapportering på indtægtsdan-nelsen i Staten og afregning af told og afgifter til EU. Vi søger derfor en kontorchef, der vil være med til at opbygge og udvikle kontoret, dets medarbejdere og dets leverancer.

Dit ansvar og dine arbejdsopgaver
I kontoret får du det overordnede ansvar for:

- Prioritering og kvalificering af budgetmodeller for de respektive indtægtsposter

- Udvikling og implementering af et it-understøttet system til indtægtsbudgettering, indtægtsopfølgning og ledelsesinformation samt opbygning af et produktions-miljø i relation hertil

- Ledelsesinformation tilpasset de forskellige ledelsesniveauer og informationsbe-hov

- Danmarks afregning af told og afgifter til EU

- Udvikling af et robust fagligt miljø

- Relationer til Statens Koncern Betalinger, Danmarks Statistik og Nationalbanken

Du understøtter den strategiske udvikling og bidrager til at skabe sammenhæng mellem overordnede strategier og mål og kontorets mål og behov. Du sikrer løbende fokus på effektivisering af opgaver og processer, herunder effektiv brug af ressourcer i dit kontor.

Du er helhedsorienteret og god til at samarbejde på tværs, således at relevante interessenter bliver inddraget rettidigt. Du mestrer at lede i spændingsfeltet mellem direktion, interessenter (bl.a. Moderniseringsstyrelsen, Skatteministeriets departement og Rigsrevisionen), ledelseskolleger og egne medarbejdere. Kontoret arbejder med opgaver inden for EU-området, herunder A- og B-regnskaber, og opgaven omfatter deltagelse i møder med EU-kommissionen i Bruxelles. Du skal bidrage til et fagligt stærkt samspil med regnskabsafdelingens øvrige kontorer gennem sparring og deltagelse i tværgående projekter. Kontorets opgaver udføres i tæt samarbejde med Kontoret for Monitorering.

Du er engageret i ledelsesopgaven og har potentiale til at lede en gruppe specialiserede medarbejdere i en omskiftelig hverdag. Du har evnen til at kommunikere klart og tydeligt, samtidig med at du motiverer medarbejderne, så de hele tiden har forudsætninger for at udleve deres potentiale. Du formår at formidle komplicerede problemstillinger på en tydelig og overskuelig måde.

Du er, som følge af planen for opbygning af det nye skattevæsen, indstillet på at bidrage til planens realisering og på at blive omfattet af de organisatoriske og opgavemæssige forandringer, som planen kan medføre.

Dine kompetencer
Det vil være en fordel, hvis du:

- Har et indgående kendskab til økonomistyring, gerne fra den offentlige sektor

- Har stærke formidlingsevner

- Har stærke analytiske evner

- Har erfaring med opbygning af budgetsystemer og makroøkonomisk indsigt

- Kan kvalificere budgetmodeller og gennemføre kritisk stillingtagen til resultaterne heraf

- Besidder en stærk faglighed, så du kan gå forrest i udviklingen af kontoret og dets ydelser

Vi lægger vægt på, at du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau fx cand.scient.pol., cand.polit., cand.oecon., cand.scient.adm., cand.merc., cand.merc.aud.

Det er en fordel, hvis du har konkret ledelseserfaring på kontorchefniveau, men vi er også interesserede i kandidater med et højt ledelsespotentiale, som har en stærk interesse for ledelse og erfaring fra roller som fx teamleder, projektleder og/eller souschef.

Du kan håndtere store arbejdsmængder og motiveres af at løfte mange forskelligartede opgaver lige fra dag-til-dag beslutninger til langsigtede strategiske indsatser. Du har vilje og evne til at tage et stort selvstændigt ansvar, er fagligt ambitiøs og indstillet på at arbejde på at skabe forbedringer.

Regnskab – din afdeling
Afdelingen Regnskab § 38 er ansvarlig for, at SKATs bidrag til statsregnskabet er rigtigt, og at regnskabsprocesserne er tilrettelagt, så SKAT, med god afstand til valgte tolerancer, kan aflægge et retvisende regnskab, der opfylder eksterne krav. Regnskab § 38 overvåger og analyserer udviklingen i SKATs indtægter og udbetalinger med henblik på at kunne forklare, fortolke og rapportere afvigelser i forhold til budgettet.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning inkl. CV via linket ”søg jobbet” senest den 30. april 2017.

Har du spørgsmål, kan du kontakte underdirektør for Regnskab § 38, Lars Jepsen på telefon 7237 4522.

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Ansættelse kan ske på åremålsvilkår i henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i lønramme 37, svarende til løngruppe 1 for kon-traktansatte. Hertil kommer åremålstillæg og eventuelt yderligere tillæg efter forhandling.

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Løvenørnsgade 25, 8700 Horsens.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøg senest i dag (30.04.2017)

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Udlandet (øvrige)
Østjylland
Administration
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Ledelse & Planlægning
Topledelse
Økonomi & Forvaltning


Opslag oprettet d. 04.04.2017, sidst opdateret d. 04.04.2017
SKAT - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Card image cap
Om os
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Hele Danmark. Hovedkontor i København.
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Card image cap
Digital Designer i SKAT
Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Blog

Læs mere om os i vores blog / karriereside:
www.linkedIn.com/company/skat

Blog

Læs mere om os i vores blog / karriereside:
www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.skat.dk/job

Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/989101/