Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot handledning

Göteborgs Universitet

Fuldtidsjob
Udlandet (Sverige)

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedrivs utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgensjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorskeutbildningen och specialistutbildningen med olika inriktningar är yrkesexamina i kombination med filosofie magisterexamina. Samtliga professionsutbildningar leder fram till legitimationsyrken. Dessutom ges fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, reproduktiv och perinatal hälsa, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också forskarutbildning inom vårdvetenskap.

Ämne

Omvårdnad

Ämnesbeskrivning

Inom huvudämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa och ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. I omvårdnad är det inte sjukdom eller funktionshinder i sig, utan människors erfarenheter, tolkning och reaktioner på ohälsa och sjukdom som är i fokus.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning i handledning på grundläggande och avancerad nivå både i fristående kurser och inom institutionens samtliga utbildningar inklusive forskarutbildning. Vidare innebär anställningen att handleda och examinera i kurser på grundläggande och avancerad nivå inom institutionens samtliga utbildningar. Uppdraget som kursansvarig lärare innebär att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt att kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Dessutom ingår det i anställningen att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan samt att delta i planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter på institutionen. Innehavaren förväntas också att aktivt initiera och ansöka om externa forskningsmedel. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.

Behörighet

Avlagd doktorsexamen, visad pedagogisk skicklighet samt legitimation som sjuksköterska.

Bedömningsgrund

I första hand pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid kvalitet och bredd på undervisningsmeriter samt aktuell forskning inom området. Erfarenhet av undervisning på sjuksköterskeprogrammet är meriterande. Meriterande är även handledning av examensarbete, erfarenhet av att leda eller delta i ansökningar av externa forskningsmedel samt klinisk erfarenhet. Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärare- och studerandegrupper samt administrativ förmåga kommer att beaktas. Undervisning sker på svenska.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningens början.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen

  • Ingela Lundgren, prefekt, tfn 031-786 60 52, mail
  • Helen Elden, sektionschef, tfn 031-786 23 54, mail

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: http://sahlgrenska.gu.se/internt/service-stod/lararrekrytering/elektronisk-ansokan/generell

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Doktorsexamensbevis
  • Legitimation som sjuksköterska
  • Visad pedagogisk erfarenhet
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2017/273 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2017-05-25

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Ansøgningsfrist d. 25.05.2017

Fuldtidsjob
Udlandet (Sverige)
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
Undervisning


Opslag oprettet d. 21.04.2017, sidst opdateret d. 21.04.2017
Göteborgs Universitet - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Vasagatan 33
411 37 Göteborg
Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/995297/