A-kasse, fagforening & dagpengeEr du også i tvivl om, hvad forskellen på en fagforening og en a-kasse er? Eller ved du, hvordan du får udbetalt dine dagpenge?
Karrierevejviser giver her en guide til A-kasser, fagforeninger og dagpenge

1. Hvad er en a-kasse?
En a-kasse er en privat forening af lønmodtagere og/eller selvstændige, som du frivilligt kan være medlem af. Bliver du ledig, har du mulighed for at få dagpenge fra a-kassen, ligesom den bidrager til, at du hurtigst muligt kommer retur til arbejdsmarkedet.

2. Hvad kan en a-kasse tilbyde?
Ud over at udbetale dagpenge kan a-kassen f.eks. tilbyde:

 • Rådgivning om jobsøgningen
 • Råd om karriere- og kompetenceudvikling
 • Målrettede kurser og mulighed for personlig coaching
 • Frivillige jobtilbud, der matcher dine faglige kompetence
 • Dagpenge i op til tre måneder, hvis du søger job i et andet EØS-land


3. Hvilken a-kasse kan/skal jeg være medlem af?
Valget af a-kasse kan afpasses, så det matcher dine personlige behov, herunder medlemskreds, kontingent og servicetilbud.

4. Hvad koster det at være medlem af en  a-kasse?
Medlemskab af en a-kasse koster 400-500 kr. om måneden, men tjek markedet, for prisen varierer fra a-kasse til a-kasse.

Se priserne på alle danske a-kasser her: http://www.a-kasseoversigt.dk/ 

5. Kan jeg trække kontingentet fra i skat?
Ja, a-kassekontingent er fradragsberettiget. Og der er ikke noget loft på fradraget.

6. Hvordan får jeg dagpenge?
Som nyuddannet skal du først og fremmest melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse. Du skal udfylde og sende en ledighedserklæring fra din a-kasses hjemmeside. Desuden skal du første ledigdag melde dig ledig hos jobcenteret på jobnet.dk. Her skal du også udfylde dit CV senest en måned efter, du bliver ledig.

7. Hvornår kan jeg få dagpenge?
Som nyuddannet kan du ikke få dagpenge den første måned, efter at du er færdig med din uddannelse – med mindre, du været medlem af en a-kasse i mindst et år under studiet. I så fald kan du få dagpenge fra første dag som ledig. Du skal dog huske at melde dig ind i din a-kasse igen som nyuddannet senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen.

8. Hvad er dagpengesatsen p.t.?
I 2014 er dagpengesatsen for dimittender ca. 14.200 kr. per måned.

9. Hvad sker der, hvis jeg bliver arbejdsløs uden at være i en a-kasse?
Hvis du bliver arbejdsløs uden at være medlem af en a-kasse, er der ikke mulighed for at få dagpenge. Hvis du ikke kan forsørge dig selv, kan du søge kontanthjælp på social- og sundhedsforvaltningen i din bopælskommune.

10. Hvor får jeg vejledning om jobsøgning?
Ud over individuel sparring arrangerer mange fagforeninger og a-kasser jobsøgningskurser, workshops, temamøder, erhvervsintroducerende kurser og lignende.

11. Hvad er en fagforening?
Det er en forening af personer, som arbejder eller er uddannede inden for et bestemt fag eller fagligt område. Fagforeningens hovedformål er at tage sig af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, så de bliver mest gunstige for medlemmerne.

12. Hvad koster det at være medlem af en fagforening?
Kontingentet varierer en del fra fagforening til fagforening. Hos de fleste akademiske fagforeninger ligger kontingentet på under 1.000 kroner i kvartalet.

13. Kan kontingentet til fagforeningen trækkes fra i skat?
Ja, kontingentet til fagforeningen er fradragsberettiget op til 3000 kr. om året.

14. Hvad kan en fagforening tilbyde? 

 • Råd og vejledning, når du søger job 
 • Gennemgang af din ansættelseskontrakt, når du får nyt job samt vejledning om lønniveau.
 • Kurser, netværkstilbud og lignende.
 • Individuel rådgivning ved eksempelvis fyring eller opsigelse samt juridisk støtte.
 • Råd om karriere- og kompetenceudvikling.
 • Adgang til faglige foreninger og netværk.
 • Kontante medlemsfordele som for eksempel forsikringer, rabatordninger til diverse arrangementer m.m.


15. Hvordan kan jeg bruge fagforeningen ved lønforhandlinger?
Fagforeningen hjælper dig med at finde ud af, hvad netop du som nyuddannet kan forvente at få i lønningsposen. Mange fagforeninger udarbejder en årlig lønstatistik. På samme måde kender fagforeningen også til lønforholdene for en medarbejder, der har været ansat i en længere periode og kan således assistere dig ved en lønforhandling eller et jobskift.

16. Hvordan kan fagforeningen/a-kassen hjælpe mig i tilfælde af opsigelse?
Bliver du opsagt, kan fagforeningen hjælpe dig med at undersøge, om de gældende love og eventuelle overenskomster er overholdt. Nogle fagforeninger fører også sager for deres medlemmer. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, kan din fagforening tage hånd om det praktiske og juridiske. A-kassen hjælper dig økonomisk i form af dagpenge og hjælper dig med at komme i arbejde igen.

17. Hvilken fagforening skal jeg vælge?
Det er mest optimalt hvis, du vælger en fagforening, der optager den faggruppe, du tilhører som studerende eller medarbejder. Nogle optager alle uanset faglig baggrund.

18. Er det frivilligt at blive medlem af en fagforening
Ja. Det er ikke lovpligtigt at være medlem af en fagforening, men du kan blive ansat et sted, hvor alle medarbejderne er organiserede og tager det som en selvfølge, at du også bliver det. Det kan også være, at den, som bliver din tillidsrepræsentant, er medlem af en bestem fagforening.

19. Kan min arbejdsplads afgøre, hvilken fagforening jeg skal melde mig ind i?  
Nej. Men i flere virksomheder vælger mange at være organiserede i den samme fagforening.

Fra studie til a-kasse - trin for trin
Meld dig helst ind i en a-kasse som studiemedlem senest et år, inden du dimitterer. Så slipper du for at vente en måned på at få dagpenge.

Hvis du er under 30 år, er medlemskabet i nogle a-kasser gratis. Som nyuddannet skal du dog senest melde dig ind i a-kassen 14 dage efter bestået eksamen – også selvom du allerede er studiemedlem. Det gør du lettest via a-kassens hjemmeside.
Er din afsluttende eksamen mundtlig, regnes denne eksamensdag for dimissionsdag. Er den skriftlig, er dimissionsdagen, når du modtager resultatet af din opgave.

Afslutter du med speciale/hoved opgave, og har du afsluttet al anden studieaktivitet, er din dimissionsdag den dag, du modtager en forhåndsgodkendelse fra vejleder og censor.

Tilmeld dig jobcenteret på den første dag, du er ledig – gør det på jobnet.dk

Udfyld og send hurtigst muligt en ledighedserklæring fra din a-kasses hjemmeside.

Hvis du arbejder på nedsat tid (f.eks. et studiejob, som du ønsker at beholde), kan det være nødvendigt, at du sender en frigørelsesattest til a-kassen. Læs mere på a-kassens hjemmeside eller kontakt a-kassen. Frigørelsesattesten kan du printe fra din a-kasses hjemmeside.

Udfyld dagpengekortet for alle dage – også lørdage og søndage – og send det til a-kassen den næstsidste søndag i måneden. Som oftest vil du have mulighed at logge ind på din a-kasses hjemmeside og gøre det elektronisk.

Herefter sætter a-kassen pengene ind på din Nemkonto og sender dig en udbetalingsspecifikation.

Akademiske A-kasser
Der findes fem a-kasser, der primært henvender sig
til højtuddannede.

Akademikernes
www.akademikernes.dk

A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS)
www.ajks.dk

CA a-kasse – for ledere og økonomer (CA)
www.ca.dk

Magisternes A-kasse (MA)
www.ma-kasse.dk

Krifa
www.kriffa.dk

Akademiske fagforeninger
Der findes mange forskellige fagforeninger.
Nedenfor er de seks største fagforeninger for akademikere.

Dansk Magisterforening (DM)
Repræsenterer primært kandidater og studerende
inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab
og sundhedsvidenskab.
www.dm.dk

Danmarks Jurist- og Økonomiforbund (Djøf)
Repræsenterer primært kandidater og studerende inden
for områderne jura, økonomi og samfundsvidenskab.
www.djoef.dk

IDA
Repræsenterer primært kandidater og studerende fra
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
www.ida.dk

Dansk Journalistforbund
Repræsenterer primært kandidater og studerende inden
for journalist- og kommunikationsuddannelser.
www.journalistforbundet.dk

Kommunikation og sprog
Er en uafhængig fagforening med fokus på det faglige
felt inden for kommunikation og sprog.
www.kommunikationogsprog.dk

Krifa
Er en uafhængig fagforening uden særlig uddannelsesmæssig fokus
www.krifa.dk


A-kasse fagforening dagpenge penge Niels Bjerre Akademikernes A-kasse
Brugerkommentarer


Læs også....Andre artikler