Guide: Brug LinkedIn

LinkedIn kan være et stærkt værktøj i din jobsøgning - hvis du kan bruge det. Læs karriererådgiver Anders Birchs guide til hvordan du kan styrke din indsats på LinkedIn

Hvad betyder det for studerendes og nyuddannedes (og erfarnes) karriere- og jobsøgningsmuligheder, at vi kan bruge online-medier til at ”synliggøre” os selv for hinanden?

Danmark er et af de lande i verden, som anvender LinkedIn mest set i forhold til befolkningens størrelse. Det at vi er så massivt til stede på LinkedIn med vores profiler, giver grundlæggende en gennemsigtighed i forhold til mulige karriereveje. Med få klik kan vi få indblik i, hvor andre med samme eller lignende baggrund som os, har gjort karriere. Søger man eksempelvis job som udviklingskonsulent, så kan en søgning på LinkedIn også anskueliggøre hvilke færdigheder og kompetencer andre kandidater i disse stillinger besidder.

Derudover betyder det at kandidater, allerede under studiet, kan gøre sig søgbar på såvel det lokale som det globale arbejdsmarked. En professionel LinkedIn-profil, evt. suppleret med profiler på andre sociale medier, tilvejebringer derudover muligheder for at vi kan formidle vores faglighed til mange mennesker, samt at en Google søgning på vores navn vil henvise til dette indhold. Endelig er det en rigtig sund øvelse at blive ”tvunget til” at sætte ord på egen faglighed, i forbindelse med at have en online profil. Vi skal vælge vores ord med omhu, for vi er ikke længere gemt væk i en eller anden lukket database. Vi er synlige – og det er kun godt!

Er der forskel på brancher og jobtyper, når man fokuserer sin online-tilstedeværelse?

Det primære er at vælge den/de rigtige platform(e). Find ud af hvilke medier de andre folk i branchen er på, - og ikke mindst hvor de ikke er. Jeg talte f.eks. med en hjerneforsker for nylig, for hvem det ville være lig faglig udstødelse at være aktiv på twitter. Din tilstedeværelse skal give værdi, og dét handler både om at vælge til og vælge fra. Herudover er det vigtigt at orientere sig mod hvilke kompetencer der efterspørges indenfor den eller de brancher hvor man søger ansættelse. Sørg for at din profil enten dokumenterer at du har kompetencen, eller illustrerer hvordan du evt. på anden vis har tilegnet dig lignende egenskaber.

KIG FORBI Akademikeres Jobbank på LinkedIn

Endelig bør man overveje hvordan ens faglighed bedst formidles for de der besøger ens profil. Som designer/arkitekt er det eksempelvis oplagt at have uploadet illustrationer/skitser på sin profil, hvorimod man som kommunikationsuddannet kan supplere sin profil med eksempler på sit arbejde i form af tekst.

Er der en udvikling i den måde, feks. arbejdsgivere bruger online-medier på, man som arbejdssøgende bør være opmærksom på?

Der er en løbende udvikling, og pilen peger kun i retning mod, at online-medier får større og større betydning indenfor rekruttering og kandidat-research. Vi nærmer os langsomt amerikanske tilstande hvor 9 ud af 10 virksomheder laver online baggrundstjek af kandidater før ansættelse, og hvor mere end halvdelen af disse angiver at de støder på indhold der gør at kandidater bliver frasorteret. Dine profiler online er repræsentanter for dig selv og din faglighed.

De er altid tilgængelige, de dukker op i en Google søgning på dit navn og de vil med stor sandsynlighed blive gransket i forbindelse med en evt. ansættelsesproces. Konsulenthuset Ballisager udgiver årligt deres rekrutteringsanalyse, og af den fremgår det fx at søgningen efter nye medarbejdere via LinkedIn i Danmark er gået fra 3% i 2011 til 23% i 2013. Samtidig opretter flere og flere danske virksomheder profiler på LinkedIn, som det er oplagt at følge for at få brugbar indsigt hvad enten man søger opfordret eller uopfordret.


LinkedIn profil karriererådgiver kartotek visitkort konference
Brugerkommentarer


Læs også....Andre artikler