6764 talentprofiler fundet

• Specialized in Business Administration with strengths in economics analysis, international trade, business administration and data mastering. • Strong analytical and communication skills with logical mindset. Ability to work in cultural diverse environments and under stress and meet tight deadlines. • Social, energetic and flexible.

Business and Economic Administration Economic Analysis Business Analysis Communication skills Analytical and logical mindset energetic and flexible Team-work Solver Sales and Marketing STATA Microsoft Office Package International environment  
Jeg har 13 års international erfaring indenfor områderne kundeservice, administration, marketing og søger en spændende og udfordrende stilling som matcher min profil. • Selvstændig tænkende, initiativrig og ansvarsfuld • God til at koordinere og bevare overblikket i pressede situationer • Er løsningsorienteret og kan være resolu

Fransk International handel International Business Administration Marketing Kundeservice Customer support Kontor Marketing koordinator Marketing coordinator Translation Oversættelse Webmarketing Online marketing Customer Satisfaction  
Ambitiøs og passioneret digital designer med øje for blandt andet UX-design, konceptudvikling, projektledelse og visuel kommunikation. Glad for planlægning, men pa°skønner samtidig det kaos der kan indfinde sig i kreative processer. Stor interesse inden for den teknologiske udvikling og digital kultur.

konceptudvikling UX-design fotografering digitalt design kreativitet digital kultur projektledelse strategisk design marketingsstrategier oplevelsesdesign brugercentrering co-creation storytelling game design medieproduktion research dataanalyse  
Brobygger, skaber samarbejde mellem mennesker, marked og myndigheder om bæredygtig byudvikling og grøn omstilling i et internationalt perspektiv Dynamisk generalist og projektleder med visioner, struktur og resultater i politiske organisationer Stort naturligt drive, godt humør og lyst til at skabe lokale løsninger på globale udfordrin

Generalist projektleder bæredygtigt byggeri byplanlægning innovation samarbejde FNs verdensmål Parisaftalen cirkulær økonomi klima designdreven grønne indkøb grønt forbrug grønt design produktudvikling  
Global Product Marketing Management. Personaleledelse. Forretningsudvikling. Strategi. PLC. Prod.udvikl. Solid og best practice erfaring fra produkt- og markedsledervirksomheder. Arbejder på tværs af produktkategorier og hele værdikæden fra ide til succesfuld forretning. Struktureret. Resultat-, kunde- og samarbejdsorienteret. Bedste anbefaling

Product Marketing Management head of product marketing Business Development PLC Strategy Solid experience international Project portfolio management product development customer experience structured director category manager people leadership  
Specialist i identitetskonstruktion. Ansvarlig for integrationsprojekt. Ekspert i at finde gode historier fra praksis og skrive stemninger og situationer frem med ord. Kan give brugerindsigt, indsigt i medarbejdertrivsel eller samarbejdspartnere på baggrund af kvalitative undersøgelser. Selvstændig som bierhverv.

international kulturer identitetskonstruktion fokusgruppe interviews kvalitativ latinamerika tværkulturelt samarbejde internationalisering yoga brugerindsigt trivsel research international koordinator projektansvarlig integration identitet mexico  
Med min erfaring indenfor visuel kommunikation, netværksdannelse, innovative arbejdsmetoder samt kulturformidling er jeg i stand til at varetage mange forskellige arbejdsopgaver. Dette gør også at jeg gerne påtager mig vanskelige opgaver. Jeg er meget postitiv og engageret både i arbejdsopgaverne og det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

innovativ engageret formidling kultur kunst fællesskab marketing kulturformidling kunstformidling markedsførring social media PR journalistik visuel kommunikation kommunikation kunsthistorie modejournalistik kulturjournalistik  
I am currently looking for a full time position as Office Assistant/Personal Assistantin Denmark with an international company that will not only challenge me professionally but also allows me to develop my knowledge and potential further. My goal is to play an essential role in the company's success - to do great work, assist and support.

engelsk administration multinationalt personal assistant quality results planning and organizing secreterial support Online Marketing ad-hoc tasks international executive assistance  
Jeg er en udviklingsorienteret kandidat, der brænder for at optimere og det er derfor særligt meningsfuldt for mig at skabe det bedst mulige grundlag for et sundt, dynamisk og effektivt arbejdsmarked. Koordinering og formidling er en naturlig del af min hverdag, da jeg arbejder som gymnasielærer og underviser i psykologi og idræt

sundhed konsulent formidler projekt udvikling analyse kvalitativ kvantitativ metoder bæredygtighed fysisk psykisk arbejdsmiljø coach vejledning planlægning torvholder sundhedsstrategier sundhedsfremme forebyggelse folkesundhed viden  
Som tekstforfatter og kommunikationsmedarbejder hos Aros Kommunikation har jeg gennem de seneste 3 år styrket mine kompetencer inden for web, digitale medier og kommunikation. Felter, der hele tiden udvikler sig og derfor kræver ambitiøse, kreative og engagerede medarbejdere, som arbejder strategisk og operationelt. Sådan en er jeg.

Tekstforfatning PR Web Digital markedsføring Sociale medier Kommunikation Projektledelse Koordinering Korrekturlæsning Administration Umbraco WordPress MailChimp  
Kommunikation og projektarbejde finder jeg meget spændende, fordi jeg dermed kan anvende min analytiske evne og metodiske kompetencer til at styrke projekt- og udviklingsopgaver. Jeg har stor interesse i at finde og formidle den gode historie. Samarbejde og god stemning anser jeg som forudsætninger for et sundt og inspirerende arbejdsmiljø.

Bæredygtighed Kommunikation Målgruppeanalyse Planlægning Erhvervs-PhD Forskning Undervisning Projektstyring Projektkoordinering Analyse Afrapportering Dataanalyse Tesktproduktion Formidling Borgerinddragelse Eventplanlægning  
Kollegaer ville beskrive mig som en stærk medspiller. Det falder mig naturligt at støtte andre. Jeg møder folk med imødekommenhed og tillid. Med mig får man en glad kollega, som sætter en ære i at arbejde for det gode kollegiale klima, og som gerne sparrer med andre.

Handlekraftig Udadvendt Empatisk Analytisk Kommunikativ Stærk Energisk Struktureret Pålidelig Samarbejdsorienteret Målrettet Omstillingsparat  
Jeg trives i dynamiske omgivelser, hvor jeg kan bidrage med min analytiske sans, matematiske evner og holistiske tankegang – og ønsker at bevæge mig væk fra kun at udføre klassiske, bagudskuende controller-opgaver til at komme tættere på strategi- og forretningsudvikling og markedsanalyser igen, da det er det, jeg brænder for.

oecon analyse strategi marketing forretningsudvikling controlling statistik fleksibel læring overblik kreativ idéskabende faciliterende empatisk visionær grundig præstationsorienteret  
Smilende og nysgerrig produktions- og materialeplanlægger med erfaring indenfor Lean. Jeg brænder for at coache, og facilitere for at motivere og inspirere mhp. at skabe forbedringer for firma og ansatte i et åbent og udviklende arbejdsmiljø. Jeg ønsker en fremtidig karriere hvor jeg kan udvikle mig indenfor Lean værktøjerne

Lean Mennesker Forbedringer Positivt livssyn Procesoptimering Nysgerrig Udfordrende 5S TPI VSM Standard work Coaching Facilitering  
Fra 2016-2019 læser jeg Informationsvidenskab og Kulturformidling (BSc of Information Science) på KU. Ønsker et studiejob ca 15-20 timer/ugen, evt med et politisk islæt og evt i en off. styrelse / ministerium. Er et struktureret ordensmenneske med særdeles meget erfaring inden for informationshåndtering, SoMe, CMS, metadata, mm.

sociale medier cms metadata wordpress kultur formidling some grafisk design vidensorganisering vidensspecialist  
I am 25, hold a BSc in Economics and Business Administration w. Ethics and Management from Aarhus BSS (2015). Currently, I am enrolled as Stud.Cand.Merc. student in Strategy, Organization, and Leadership at Aarhus BSS as a master thesis student. In addition, I have worked as a Student Research Assistant at Aarhus University, Department of MGMT.

Student Aarhus Erhvervsøkonomi Cand.Merc Strategy Strategi Tech Graduate New Graduate Internship Intern Denmark Danmark Consultancy Analysis Research PhD  
Dansk uddannet svagstrømsingeniør med mange års arbejdserfaringer fra bla. Nokia, Telefication, Danfoss inden for telkom, test, test system udvikling og typegodkendelse, certificering, projektledelse, groupe ledelse, driftsleder mm.

RF Protocol telekom Regulatory afairs Bluetooth BLE IoT Project manager team leder qualification certification test test manager laboratory manager test system udvikler CE FCC IC Japan  
Jeg er en stræbsom, kommende læge som sætter stor pris på at lære og udvikle mig. Jeg kan bidrage til ethvert arbejdsmiljø med selvstændighed, seriøsitet, ansvarlighed og godt humør. Konkret kan jeg løse opgaver som informationssøgning, assisterende arbejde, planlægning, mentorarbejde, undervisning, data-analyse og udarbejdelse af notat

Ambitiøs Innovativ Hårdtarbejdende Empatisk Resultatorienteret Ansvarlig Selvstændig Analytisk Empirisk oritenteret  
Nyuddannet cand.merc.jur med særlig interesse for finansiering, selskabsret, skatteret og M&A. Ambitiøs, udadvendt, selvstændig og høj faglighed. Trives bedst i et professionelt miljø, hvor sparring med kollegaer fordrer faglig og social udvikling. Det er min overbevisning at den bedste måde at udvikle sig på, er ved at påtage sig ansvar.

cand.merc.jur selskabsret finansiering M&A Skatteret erhvervsjurist  
Mine faglige spidskompetencer ligger inden for disse hovedområder: • Undervisning og kompetenceudvikling • Personaleledelse og projektledelse • Produktudvikling og problemløsning • Blended learning og digital læring Jeg er vant til at samarbejde globalt i et miljø.

Blended Learning E-learning Extended DISC Kompetence Kompetenceudvikling Kvalitet Ledelse Lederuddannelse Lederudvikling Læring PRINCE2 Problemløsning Projekt Projektledelse Situationsbestemt ledelse Uddannelse Udvikling Undervisning  
Jeg er samfundsvidenskablig kandidat (Cand.Soc) i Offentlig Administration og Performance Design. Jeg arbejder bedst projekt- eller resultatorienteret og har ofte det gode overblik. Jeg har gode analytiske kompetencer og kan formidle store mængder af materiale til alle målgrupper.

Kunst og Kultur Politik og Samfund Databehandling Analyse Kommunal erfaring Politik og Administration Offentlig administration cand.soc Kvantitativ metode  
Forundringsparat og forandringsivrig HR-udviklingskonsulent med interesse for individuel og organisatorisk udvikling, forandring og filosofi. Jeg skaber resultater gennem samarbejde, dialog, facilitering og evnen til at turde udfordre mennesker på deres kompetencer, faglige såvel som personlige.

AAU Matcher AAU Talent 2015 AAU Alumne 2016 IDRÆT.AAU.BA.2009 LFP.AAU.KA.2012 AF.AAU.KA.2014 Anvendt Filosofi Læring og Forandringsprocesser  
Jeg har bl.a. erfaring med projektledelse, lugtreduktion, miljøledelse samt styring, regulering og overvågning af processer på renseanlæg. Jeg har en logisk, systematisk og saglig tilgang til mine opgaver. Selvom jeg er analytiker, evner jeg at skabe god stemning og at smalltalke når tiden er til det.

Biogas Biomasse Jord Landbrug Luftrensning Renseanlæg Spildevand Vand Biologi Projektledelse  
Jeg brænder for at få viden, skabe viden og bruge viden. Både knowhow og knowwhy. Jeg er både praktiker og teoretiker og bruger vekselvirkningen mellem teori og praktisk arbejde aktivt i forhold til at skabe ny viden. Jeg ønsker at arbejde med forskning og udvikling.

Metodeudvikling Materialeteknologi Sensorteknologi Vedvarende energi Batterier Brændselsceller Analytisk kemi Elektrokemi Metrologi  
Ambitious technical sales & Business development manager: ? End user, OEM, B2B, KAM, Agent & Distributor sales. ? Specialist: Electronic/Mechanical, Industrial production, Automotive, Automation. ?Market experience: EU, DACH, UK, USA, S.A. S.E. Asia, India. A pragmatic self starter. A natural at “opening doors”.

Sales Engineer Field sales engineer Export Engineer Area sales manager Business development manager