Digital Designer i SKAT

Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.

Det er brugeren, det hele handler om, når Rie Scheuermann Christensen går på arbejde. Hun blev i oktober 2015 ansat som Digital Designer i afdelingen for Forretningsanalyse og Design under SKAT IT, og det er drømmejobbet.

”Jeg er overbevist om, at IT handler om mennesker. Hvis ikke du starter med brugerne, kan du aldrig skabe værdifulde løsninger,” siger hun.

Rie er brugernes advokat, når hun sammen med sit team udvikler SKATs digitale løsninger, som meget gerne skal gøre livet og arbejdet nemmere for de mere end 6.000 medarbejdere i SKAT, for borgerne og for virksomhederne, der bruger SKATs systemer.

”Projekterne handler for mig om at lytte og tilpasse løsningerne, så vi altid gør det rigtige for brugerne,” forklarer hun.

Et internt bureau
Afdelingen for Forretningsanalyse og Design kan anses som et internt digitalt bureau. Rie og hendes kollegaer får til opgave at starte og afslutte projekter, der enten tager udgangspunkt i et problem, der skal løses, eller i en overordnet virksomhedsstrategi om optimering og effektivisering. Det kan også være det altid gode spørgsmål: ”Hvorfor findes det her ikke?”

Rie undersøger, hvordan en eventuel digital løsning kan være med til at gøre arbejdet nemmere og bedre for både brugerne internt i SKAT og brugerne uden for. Derfor kan Ries opgaver blandt andet være at researche et problem ved at observere brugerens arbejdsgang og tale med dem om, hvad brugeren mener problemet er, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvad der irriterer dem ved den aktuelle løsning.

Eksempelvis er Rie og hendes kollegaer i gang med at undersøge, hvordan de kan lave et digitalt værktøj til tolderne, når de skal lave deres kontroller. For at kunne foreslå en løsning, som tolderne kan bruge, så starter Rie med at finde ud af, hvad værktøjet ideelt set skal bruges til, og hvilket behov det skal opfylde. Derefter skal hun ud sammen med tolderne og følge dem i deres hverdag, så hun kan se, hvad mulighederne er.

“For det nytter jo ikke noget, hvis vi foreslår en løsning, der kræver en computer og internetforbindelse, hvis de kun har deres telefon og ingen forbindelse,” forklarer hun.

Drømmejobbet
Det er Ries drømmejob at arbejde med brugerorienterede udviklingsprojekter. Det er også præcis, hvad hun er uddannet til. På IT-Universitetet lærte hun at drive designprojekter, og metoder til at inddrage brugerne og udvikle koncepter.

Hun kendte ikke meget til SKAT, da hun søgte jobbet, kort tid efter hun blev færdig på universitetet i september 2015. Under sin research til ansøgningen fandt hun dog ud af, at SKAT har mange designere ansat in-house, hvilket Rikke mener er forholdsvis unikt.

”Her får jeg ejerskab over projekterne, og jeg får fingrene ned i mulden, når jeg er ude hos brugerne. Jeg får ansvar,” forklarer hun. Rie trives bedst med ansvar, så hun føler, at hun bidrager til sin afdeling. Det var blandt andet derfor, hun valgte SKAT. Hendes første indtryk af organisationen var nemlig, at her ville hun blive hørt, og hun ville få ansvar for sine opgaver.

Gode relationer på tværs
Det indtryk holdt. Rie har kun oplevet at blive mødt med velvilje og åbenhed. Derfor er de sociale relationer i afdelingen også positive. ”Det er nemt at fungere godt sammen, når alle er åbne og hjælpsomme,” forklarer hun.

Rie sidder i et tværfagligt team med både IT-arkitekter, projektledere, udviklere og designere. På den måde kan teamet både undersøge, analysere og designe en løsning såvel som producere den. ”Her brænder vi for IT og innovation, og vi arbejder fremadskuende, så vi kan løse morgendagens udfordringer,” fortæller Rie.

Det er en afdeling, der bliver ledet med tillid til medarbejderne og deres kompetencer. Rie møder kun forståelse for, at hun er nyuddannet og stadig lærer noget nyt hver dag, hun går på arbejde. Samtidig får hun med egne ord det ansvar, hun tager.


Rie Scheuermann Christensen, Digital Designer , 28 år
Virksomhedsprofil


Billede
 

Vores virksomhed

SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Læs virksomhedsprofilen


HR-chefens svar


Billede
 

Hvad lægger I særligt mærke til i uopfordrede ansøgninger?

Overbevis os! Som nyuddannet har man relativ lidt joberfaring, så måden vi kan få en indikation af "return on investment" er, hvis vi kan se, at der er et gåpåmod og et drive bag ansøgningen. Skinner ansøgerens motivation for at arbejde for os igennem, bliver personligheden synliggjort og vi bliver mere sikre i vores valg. Og så lægger vi selvfølgelig også mærke til den faglige ballast fra selve studiet og fra et eventuelt studierelevant job.

Læs flere spørgsmål og svar


Virksomheden på sociale medier

Twitter


 

YouTube


 

Adresse og links

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø