Group Leader hos Haldor Topsøe

”Da jeg ledte efter en ny arbejdsplads, var kulturen i virksomheden meget vigtig for mig. Det gode ved Haldor Topsøe er, at der er stor tillid mellem de ansatte. Man hjælper hinanden, der er plads til forskellighed, og så er der enormt høj faglighed”, fortæller Catherine Smitt Meyer.

Catherine har i sin stilling som Group Leader i Research and Development ansvaret for personaleledelsen af en mindre gruppe, der arbejder med røggasrensning ved hjælp af katalysatorer. Gruppen arbejder både med traditionel SCR, oxidationskatalysatorer og katalytiske filtre. Som leder i R&D er man typisk både ingeniør og leder, og Catherines faglige fokus er primært inden for de katalytiske filtre.

Støvfjernelse ved hjælp af posefiltre eller keramiske filtre er en velkendt proces, men med Haldor Topsøes teknologi kan man få lagt en katalysator ind i filtermaterialet, så man også fjerner skadelige gasser fra røggassen.

”Min gruppe arbejder med applikationsdelen, hvor man udsætter katalysatoren for nogle testbetingelser for at finde ud af, hvordan den vil opføre sig på et anlæg”, fortæller Catherine. ”Meget af min dag går med at tale med medarbejderne både på det personlige og faglige plan. De er alle sammen ekstremt kompetente, og det giver meget positiv energi i min hverdag”

Da Catherine startede hos Haldor Topsøe i 2014, var hun oprindeligt til samtale til en PhD-stilling, som hun syntes, blev lidt for specifik for hende. Efterfølgende blev hun tilbudt en anden stilling i en teamlederrolle, hvilket hun takkede ja til. Stillingen handlede ikke om decideret personaleledelse, men om faglige prioriteringer og faglig sparring af arbejdsopgaver. I 2016 skiftede hun til den nuværende rolle som Group Leader.

”At arbejde hos Haldor Topsøe kan være meget alsidigt. Der er mange muligheder for at være mere specialist end jeg er, men min personlige interesse driver mig til de roller, hvor jeg får lov til at have meget kontakt til mennesker.”

Intellektuelle udfordringer og miljøfokus
Catherine bor i Sverige, hvor hun også har studeret, og hun pendler derfor en time til og fra arbejde hver dag. Inden hun startede hos Haldor Topsøe, havde hun tre års erfaring fra en anden virksomhed, hvor hun var udstationeret størstedelen af tiden. Hun var med under opstart af nye fabrikker, hvilket betød, at hun undervejs boede i Rusland, Tunesien, Jordan, Canada og Dubai. Catherine var i en uformel lederrolle, ligesom hun fik kulturel erfaring og blev mere opmærksom på, hvem hun selv var, og hvad der betød noget for hende på en arbejdsplads.

”Noget af det jeg kiggede på, da jeg skulle søge nyt job, var at der gerne måtte være et miljøfokus, fordi det betyder noget for mig. Desuden er fagligheden vigtig, og her i Topsøe er folk bare dygtige på et ekstremt højt niveau. Det er stimulerende at vide, at der altid er nogen, der kan hjælpe med de udfordringer, du sidder med. Det er en stor drivkraft for mig, at jeg bliver udfordret intellektuelt”.

Motiverende teamfølelse
Da Catherine startede i Haldor Topsøe, fik hun en mentor, der hjalp hende med de praktiske omstændigheder ved at starte på arbejdspladsen, men hun fulgte også de tre teknikere, hun skulle være teamleder for, i en periode. ”Det gav mig en god forståelse for deres dagligdag, hvilket var en fin måde at komme ind i virksomheden på”.

Der er mange tilbud ved siden af det faglige arbejde, hvor medarbejderne kan mødes. Blandt andet er der mulighed for at være med i en bordtennisklub eller fotoklub, og der er badminton, yoga, ølsmagning, osv. Men det, der virkelig skaber en teamfølelse, er for Catherine det faglige.

Udgangspunktet for den faglige udvikling ligger i selve arbejdsopgaverne, men også i dialogen med sin nærmeste leder, får man selv indflydelse på, hvilken retning man vil udvikle sig i. Catherine havde nævnt for sin leder, at hun var interesseret i ledelse, og fik efterfølgende mulighed for at deltage i lederkurser for at blive afklaret om, hvor hendes styrker lå, og så hun var klædt på, hvis muligheden kom.

Et nyere tiltag for faglig udvikling er også de såkaldte studiegrupper.
”Hvis man fx gerne vil vide mere om et specifikt område inden for katalyse, materialer eller kinetik, kan du i studiegrupperne få et struktureret forum for fordybelse og diskussion sammen med kollegaer”, fortæller hun.

Catherine har aldrig planlagt sin karriere særlig detaljeret, men de områder, der fascinerer hende, fører hende helt naturligt videre. ”Hvis jeg skulle sige noget om mit mål for de næste par år, så skulle det være, at vi har udviklet vores forretning inden for hele området omkring røggasrensning. Jeg vil gerne skabe interessante forskningsresultater, der udnytter vores udstyr og vores kompetencer, og på et højere plan hjælper til et forbedret miljø ude i verden,” slutter hun.


Catherine Smitt Meyer, Group Leader , 30 år
Virksomhedsprofil


Billede
 

Vores virksomhed

Haldor Topsoe is a world leader in catalysis and surface science.

Læs virksomhedsprofilen


HR-chefens svar


Billede
 

Hvilke fejl begår kandidater ofte i et CV?

De typiske fejl, man kan begå i et CV, er at lægge for lidt vægt på struktur og tydelighed i sproget. CV'et skal give læseren et hurtigt overblik over kandidatens erfaring, kompetencer og uddannelsesmæssige baggrund samt andre oplysninger af relevans for deres evne til at varetage jobbet.

Læs flere spørgsmål og svar


Typiske medarbejderprofiler


Billede
 

General Manager hos Haldor Topsøe

Det var en vejleder, Jonas havde på DTU, der opfordrede ham til at søge arbejde hos Haldor Topsøe.

Læs talentartiklen


Virksomheden på sociale medier

Twitter


 

Adresse og links

Haldor Topsøe A/S
Haldor Topsøes Allé 1
2800 Kgs. Lyngby
4527 2000