KL - Kommunernes LandsforeningOm KL 
KL er en politisk styret interesse- og serviceorganisation for alle kommuner i Danmark. Bestyrelsens 17 medlemmer, der vælges på KL’s delegeretmøde hvert 4. år, er bredt repræsenteret blandt de politiske partier.

Vi er et center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre. Vores grundlæggende mål er at bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. Vores grundlæggende værdier er troværdighed, vidensdeling og vidensgenerering.

Et job i KL?  
Har du gåpåmod? Trives du med at være din egen leder? Er du god til at prioritere mellem mange opgaver? Har du fokus på resultater, der gør en forskel? Så er et job i KL måske noget for dig.

KL er en arbejdsplads med kompetente medarbejdere og dermed et højt fagligt niveau, interessante arbejdsområder, store faglige udfordringer samt stor indflydelse på såvel arbejdsform som -indhold. Der er samtidig mulighed for at prøve kræfter med flere forskellige arbejdsområder og funktioner.

Når du søger job i KL, forventer vi, at du: 

  • Har en interesse i og en holdning til det kommunale selvstyre.
  • Kan overbevise os om, at du efter kort tid selvstændigt kan repræsentere KL i forhandlinger m.v.
  • Kan og vil arbejde med undervisning, information og anden formidlingsvirksomhed.
  • I dit studieforløb fx har skrevet opgaver, der har givet dig en faglig tilgang til et område, som KL beskæftiger sig med.
  • Evt. ved siden af studiet har beskæftiget dig med opgaver, som giver dig en faglig tilgang til et job i KL.
  • Kan overbevise os om, at du trives i en kultur med mange arbejdsopgaver, korte tidsfrister og stor arbejdsbelastning.

www.kl.dk
Du kan læse mere om KL på www.kl.dk, og du kan finde vores stillingsopslag på www.kl.dk/job. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.
Virksomheden på sociale medier


Adresse og links

KL - Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10, Postboks 3370
2300 København S
3370 3370