HR-chefens svar: Teknologisk InstitutEike Marie Aalling, HR-faglig leder
Hvordan kan man bedst bruge Facebook, LinkedIn og andre sociale medier til at komme i kontakt med jer?
Vi kan godt finde på at søge efter relevante Linkedin-profiler, så det er altid en god idé at have en fyldestgørende og opdateret LinkedIn-profil.
Læser I en ansøgers profil på Facebook eller LinkedIn, eller googler I dem?
Ja, det gør vi ofte.
Hvad skal en god, uopfordret ansøgning indeholde?
Jo mere målrettet den er, fx stilet til en person, målrettet et specifikt arbejdsområde eller nogle opgaver/projekter, man har kendskab til, jo større er chancen. Hvis man har nogen i sit netværk, der er i virksomheden og kan spørges til råds eller bruges som indgang, er det også en fordel.
Hvad er vigtigt, når man søger uopfordret hos jer?
Det kan være en god idé at følge op på den uopfordrede ansøgning, man har sendt. Både for at sikre sig, at den er modtaget og evt. for at få nogle flere oplysninger om virksomheden.
Hvad lægger I særligt mærke til i uopfordrede ansøgninger?
Vi lægger mærke til, om vedkommende har nogle særlige kompetencer, som vi efterspørger.
Hvordan bygger man bedst et godt CV op, når man er nyuddannet og ikke har så meget erhvervserfaring?
Først og fremmest er man nødt til at have den faglighed/uddannelse, der efterspørges. Dernæst er det vigtigt at få relevant erhvervserfaring med, selvom den er sparsom. Samtidigt må man gøre rede for i både CV og ansøgning, hvorfor man søger og mener, at man egner sig til jobbet. Det kan være, at man har været frivillig medarbejder eller opnået gode eksamenskarakterer. Alt hvad man kan fremhæve, som kan have positiv betydning for modtagerens opfattelse. Endelig er det altid vigtigt at CV'et er overskueligt, relativt kortfattet og fejlfrit formuleret. Det er en fordel, hvis man kan underbygge det, man siger, at man er god til, med hårde facts i form af fx eksamensresultater, ansvarsområder man har fået tildelt, initiativ man har taget, resultater man har skabt, gode referencer etc. Og det skal helst matche de krav, der stilles i jobbet.
Hvilke fejl begår kandidater ofte i et CV?
Der kan være en tendens til, at nogle kandidater fortæller om sine positive egenskaber uden at underbygge det. Hellere have fokus på konkret uddannelse, erfaring, årstal og dokumentation i sit CV - og på den baggrund beskrive de kompetencer de enkelte områder/erfaringer/uddannelse har affødt, som er relevante for jobbet.
Hvordan tackler man bedst et hul i sit CV?
Som oftest kommer man langt med at være ærlig omkring eventuelle pauser, hvis man har en udmærket forklaring og kan vise med sine øvrige studier eller beskæftigelser, at det ikke fx gør én til en mindre pålidelig medarbejder i fremtiden.
Hvor meget af jeres rekruttering foregår via netværk?
En hel del hvis vi inkluderer de sociale medier, fx linkedin, som netværk
Hvordan bruger I virksomhedens eget netværk, når I rekrutterer nye medarbejdere?
Vi sørger for at medarbejdere så vidt muligt er med til at udbrede kendskabet til vores ledige job i deres netværk
Hvordan kan man bruge sit netværk i jobsøgningen hos jer?
Det er altid en god idé at benytte sig af netværk i jobsøgningen. Kontakte dem man kender og forhøre sig om arbejdspladsen og eventuelle ledige job.
Hvordan kan kandidater forberede sig bedst til en jobsamtale?
Man kan sjældent forberede sig for meget. Kig på hjemmesiden, find ud af hvem du har samtale med, læs jobannoncen grundigt og forestil dig, hvilke spørgsmål, du kan blive stillet.
Hvordan bruger I tests i forbindelse med samtalen?
Nogle gange gør vi, men ofte vil det være i form af en arbejdsrelateret opgave. Der findes mange test på markedet, som baserer sig på resultatet af selvvurdering og tager udgangspunkt i noget meget generisk. Test kan derfor aldrig stå alene. Ud over dokumentationen i form af eksamensbeviser, erhvervserfaring og referencer, så lægger vi vægt på samtalen og på at få stillet de spørgsmål, der har betydning for det pågældende job. I et innovativt miljø som vores er det nogle gange den kandidat, der måske ville have nogle store udsving i en standardtest, som alligevel viser sig at være den bedste til jobbet.
Hvordan kan man som nyuddannet forhandle løn, ferier, frynsegoder og efteruddannelse?
Det er naturligt, at man orienterer sig i forhold til det almindelige lønniveau for nyuddannede. Man kan også sagtens spørge ind til vilkårene på arbejdspladsen, herunder goder, uddannelsesmuligheder osv, men derudover er det nok lidt begrænset, hvad det som nyuddannet giver mening at forhandle med.
Hvad kan man som ny medarbejder selv gøre for at få en god start i jeres virksomhed?
Være nysgerrig, opsøgende og stille en masse spørgsmål.
Hvad gør I for, at medarbejdere med små børn kan få en karriere hos jer til at hænge sammen med familielivet?
Det gør vi meget for. Det er vigtigt for os, at medarbejdere kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Vi har en kultur, der er præget af fleksibilitet og frihed under ansvar, hvilket vi oplever er med til at man kan tilrettelægge arbejdet, så det også giver plads til familieliv.
I hvor høj grad lægger I vægt på personalegoder ved lønforhandlinger?
Vi har ganske mange personalegoder som standard for alle medarbejdere, men vi vil hellere lægge vægt på interessante opgaver, muligheder og kompetenceudvikling frem for eventuelle 'goder'.
Hvad skal en god ansøgning indeholde, og hvor lang skal den være?
Tre gode ting at huske er: Hvad kan jeg, der er relevant for jobbet? Hvad er min motivation for at søge jobbet? Hvad dokumenterer, at jeg kan det, jeg siger, og at jeg er den rigtige til jobbet?
Hvilke fejl begår kandidater ofte i en ansøgning?
Nogle sender en standardansøgning, der hverken er målrettet eller motiveret. Nogle opsummerer blot deres CV i ansøgningen eller fremhæver kompetencer, der ikke er relevante for jobbet. Det er en god idé at skelne mellem et CV og en ansøgning.
Hvordan skiller man sig positivt ud fra mængden af ansøgere?
Ved at have de kompetencer, vi har brug for - både faglige og personlige.Virksomhedsprofil


Billede
 

Vores virksomhed

Teknologisk Institut er en helt central drivkraft for innovationen og teknologianvendelsen i Danmark. Vi har teknologisk ekspertise, den nyeste viden og ’state of the art’ udstyr, der styrker danske virksomheder og sikrer en høj innovationsevne.

Læs virksomhedsprofilen


Virksomheden på sociale medier

YouTube


 

Adresse og links

Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup
7220 2000