Løn eller ej til praktikanten?

Mange virksomheder vil gerne anerkende den studerendes indsats med en økonomisk påskønnelse i forbindelse med praktikophold. Men hvordan er reglerne egentlig for det?

2020-01-16 10:48:00
Move On

Når vi spørger virksomheder om udbyttet af at have en studerende i et praktikophold, vender langt de fleste tommelfingeren opad. Udbyttet overgår som regel i stor stil den indsats, det kræver at være praktikvært. Og netop derfor vil mange virksomheder også gerne anerkende den studerendes indsats med en økonomisk påskønnelse. Men hvordan er reglerne egentlig for det?

Enten SU eller løn – med et lille tvist

Som udgangspunkt er den studerende kun SU-berettiget under et praktikophold, såfremt praktikken er ulønnet. Vælger I derfor at lønne praktikopholdet, bør lønnen minimum modsvare SU-niveau, så den studerende ikke mister noget indtægt i praktikperioden. Ellers får I sandsynligvis ikke ret mange ansøgninger til jeres praktikophold.

Vær også opmærksom på, at der i 2017 dukkede en gylden middelvej op. Det er nemlig nu muligt for virksomheder at forære de studerende en erkendtlighed ved siden af deres SU. Altså som udtryk for en påskønnelse af opholdet i virksomheden. Beløbet er naturligvis skattepligtigt, og der gælder disse forbehold vedr. erkendtligheden:

  • Beløbet må ikke overstige 3.000 kr. for en måned.
  • Det må ikke være et fast tilbagevendende beløb pr. måned.
  • Beløbet må ikke være aftalt på forhånd, idet det ikke må kunne forveksles med løn.
  • Den studerende må IKKE indgå som normal arbejdskraft i virksomheden.
  • Der må ikke være tale om et ansættelsesforhold, men et praktik- eller projektforløb.
  • Det er frivilligt, om virksomheden vil tilbyde en erkendtlighed, og om det i så fald er hver måned.

Læs mere om SU under praktikophold i linket her.

Overvej mål og succeskriterier vedr. erkendtligheder

Som praktikvært kan det være en god idé at overveje, hvad der evt. udløser en erkendtlighed? Og hvor stor den i så fald skal være, og om den skal gives én eller flere gange i forbindelse med studentens ophold.

I forbindelse med forberedelserne til et samarbejde med en studerende kan du som vært med fordel opstille mål for det givne projekt, som den studerende forventes at løse.

Det er selvfølgelig tilladt at være ambitiøs i målsætningen, men det er endnu vigtigere at være realistisk. Under normale omstændigheder tager det lang tid for en ny medarbejder at lære sin nye virksomhed at kende, og en praktikant har samme vilkår. Eftersom et praktik- eller projektforløb oftest kun strækker sig over et semester eller mindre, så skal opgaverne stå mål med tidshorisonten.

Fuld løn under praktikopholdet

Den alternative løsning til ovenstående er som nævnt at aflønne den studerende, hvad der minimum svarer til SU (kr. 6.166,- i 2019 for udeboende – se alle satser her).

Den studerende er dermed ikke berettiget til at modtage SU under opholdet i virksomheden. Til gengæld får vedkommende så regulær løn i perioden og kan gemme sine ubrugte SU-klip til evt. senere brug.

Ulønnet praktik er også attraktivt

Har jeres virksomhed ikke økonomisk råderum til at aflønne praktikanten eller give en økonomisk erkendtlighed, afskærer det jer ikke fra at indgå i et samarbejde med en praktikant eller projektstuderende.

Det er fortsat attraktivt for den studerende at indgå i et samarbejde med en virksomhed og få prøvet sine teoretiske evner af i en reel kontekst. Det giver god praktisk erfaring, som ser godt ud på den studerendes CV i den fremtidige jobsøgningsproces.

Huske at time jeres praktikopslag rigtigt!

På grund af de studerendes eksaminer og ferieperioder er det også vigtigt, at I timer jeres praktikopslag rigtigt. Ellers risikerer I at modtage meget færre ansøgninger, end I ellers ville have kunnet opnå. Det og meget andet kan I læse mere om i vores blogindlæg her: Få succes med praktikanter.

Held og lykke med jeres praktikanter!

HR-blog
10.024 læsere
Opdateret d. 16.01.2020

Læs også...


Få succes med praktikanter
Mange virksomheder vælger at ansætte en studerende i et praktikforløb undervejs i den studerendes uddannelsesforløb. Perioden svarer oftest til 3-6 måneder, hvor virksomheden får løst nogle opgaver af en højt kvalificeret studerende med den nyeste, teoretiske ballast. Og den studerende får krydret sin teoretiske viden med konkret, praktisk erhvervserfaring.
Move On Career
Den gode jobannonce
At skrive en god jobannonce er en særlig disciplin, hvor øvelse gør mester. Det er en tidskrævende proces, men uhyre vigtig. En god jobannonce kan spare dig for meget ekstra arbejde, når du skal gennemgå ansøgninger og vælge kandidater til samtale.
Move On Career
Den værdifulde rekrutteringsproces
Når jeres stillingsopslag er lagt online, kan I vælge at læne jer tilbage og vente på, at kandidaternes ansøgninger og CV’er tikker ind. Vores anbefaling er dog, at I udnytter ventetiden til at sikre jer, at ansøgerne behandles professionelt fra første kontakt til det sidste afsluttende punktum.
Move On Career
Preboarding
Drømmekandidaten har skrevet under på jeres kontraktudspil og glæder sig til sin første arbejdsdag – det samme gør I. Men hvorfor vente med at introducere jeres nye kollega til den dag, vedkommende træder ind ad døren? Med preboarding engagerer du din nye kollega før jobstart.
Move On Career
Onboarding
Få inspiration til, hvordan du husker stort som småt i velkomsten af din nye kollega, så vedkommende føler sig taget godt imod.
Move On Career
Jobannoncens faldgruber
Vejen til at ansætte de skarpeste kandidater starter allerede med et skarpt stillingsopslag. Et upræcist og vævende stillingsopslag skræmmer de dygtigste kandidater væk. Læs her om jobannoncens faldgruber.
Move On Career
Sådan tiltrækker du IT talenterne
Hvordan vinder man den globale konkurrence om talenterne og fanger interessen fra de bedste kandidater? Det er vigtigt, at du brander de kvaliteter, der bliver efterspurgt af målgruppen.
Tomas K. K. Ellendersen, redigeret (redaktionen)
Annoncering - opret jobopslag
HPT