Få løn under din iværksætter-start up!

I kølvandet på finanskrisen har der fra statens side været en klar tendens til at sætte mere fokus på innovation og iværksætteri – samt muligheder for at få hjælp i processen. Iværksætterpilot-ordningen er én af dem.

2023-02-06 11:45:00
Move On

Danmarks velstand skyldes viden, siger man. Det handler dog ikke kun om viden, men også om ganske almindelige danskeres gode ideer, som ofte er spiret frem i et lille garageværksted eller foran hjemmecomputeren. Tilbage i 2014 udtalte Jakob Engel-Schmidt, der er Venstres ordfører for iværksætteri og innovation, at entreprenørskabskulturen skulle fremelskes som en fast bestanddel af vores identitet, og dermed være et bærende fundament for vores velstand. På folkeskoleplan taler man nu om at krydre de traditionelle fag som dansk, engelsk og matematik med mere iværksætterbaserede fag, så den danske befolkning kan blive præsenteret for de muligheder, iværksætteri giver, i en tidlig alder.

Fremtidens arbejdsmarked byder på flere iværksættere
Allerede i dag er mange akademikere ansat i projektstillinger eller arbejder freelance, ligesom flere og flere starter egen virksomhed. Fremtidens arbejdsmarked vil kun byde på endnu flere af disse jobtyper, lyder det fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune i ”Akademiker Aftalen” fra marts 2016. Aftalen, der skal få flere ledige akademikere i arbejde, lyder derfor blandt andet på, at jobcentrene i videst muligt omfang skal sikre, at akademikere søger hen imod disse muligheder. Dermed skal flere ledige akademikere finde beskæftigelse på det nye arbejdsmarked, eventuelt gennem de forskellige støttemuligheder, som findes.

Støttemuligheder er der nemlig flere af for dig, der har fået en god idé, men synes, at det virker som en uoverskuelig proces at blive selvstændig. Langt de fleste kommuner har såkaldte Erhvervshuse, Væksthuse, Erhvervsråd eller lignende initiativer, der finansieret af kommunen giver personlig vejledning eller udbyder gratis kurser til dig, som har et ønske om at starte noget op, men som mangler den grundlæggende viden og erfaring.

Få løn for at udleve din drøm
I efteråret 2014 blev Innovationsfondens initiativ for nyuddannede, Iværksætterpilotordningen, desuden skudt i gang. Du kan deltage i opløbet om at blive iværksætterpilot, hvis du inden for de seneste 12 måneder har afsluttet en videregående uddannelse, eller hvis du har maksimum 3 måneder tilbage af din videregående uddannelse.

Ordningen tilbyder de udvalgte iværksætterpiloter en månedlig ydelse på 14.473 kr. i op til et år. Hertil kommer et særligt tilskud på 35.000 kr. til indkøb af særlige ydelser, ligesom du vil få adgang til kontorfaciliteter samt et særligt skræddersyet forløb, der skal hjælpe dig til at bringe din idé frem. Dette forløb indeholder en række camps, individuel rådgivning og sparring med erfarne konsulenter og din helt personlige mentor.

Din ansøgning vil blive vurderet af et uafhængigt Iværksætterpanel bestående af eksperter indenfor iværksætteri. Selve ansøgningen vil blive vurderet ud fra en helhedsvurdering af nedenstående kriterier, beskrevet på Innovationsfondens hjemmeside:

  • Klarhed: Er det tydeligt, hvad idéen går ud på?
  • Markedspotentiale: Er der et marked for iværksætteridéen?
  • Skalérbarhed: Kan iværksætteridéen realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse?
  • Innovationshøjde: Bygger iværksætteridéen på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden?
  • Kan realiseringen af iværksætteridéen skabe jobs?
  • Gennemførbarhed: Er det sandsynligt, at idéen kan gennemføres i praksis? Ansøger/team: Hvilke erfaringer og kompetencer med iværksætteri har ansøgeren/teamet af ansøgere?
  • Økonomi: Er det klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen?

Du kan finde mere information på Innovationsfondens hjemmeside, hvor der også er link til ansøgninger. Undersøg også hvilke muligheder netop din kommune tilbyder, som hjælp til at bringe din drøm til virkelighed.

39.829 readers
Updated on 06.02.2023

Read also...


Fra 1. årsstuderende til iværksætter
De to unge iværksættere Marie S. Berggren og Heiða G. Nolsøe har efterhånden vundet alt, der er at vinde, af case competitions og iværksætterkonkurrencer i Danmark. Læs om deres succesfulde rejse og få nøglen til, hvad der kan få dit produkt frem i verden.
Move On Career
Ph.d.'ens ABC
Overvejer du en fremtid som forsker? Se hvor forskning kan bringe dig hen, og hvad du kan gøre for at få mest ud af ekspertisen.
Move On Career
Bring dine idéer til live
En ting er at få en god idé. En anden er at få den ud i verden. Læs her hvordan skaberen af Concept Maker, Katrine Granholm, gik fra idé til applikation, og hør hendes gode råd til den daglige idégenerering.
Move On Career
Create job ad
HPT