Studiechef til studieadministrationen på CBS

Copenhagen Business School - CBS

Full-time job
Greater Copenhagen

Copenhagen Business School søger ny studiechef til studieadministrationen

Studieadministrationen er den vigtigste organisatoriske infrastruktur bag alle aktiviteter på Copenhagen Business Schools dagstudier for ca. 15.000 fuldtidsstuderende. Den understøtter en lang række væsentlige opgaver rettet mod de studerende og undervisningen, herunder optagelse, studievejledning inkl. kollektive vejledningsaktiviteter, studieledelse, valgfag, eksamener, specialer og dimission.

Studieadministrationen rummer således en stor kompleksitet i opgavevaretagelsen og en lige så stor diversitet i medarbejdernes ekspertiser. Medarbejderne i studieadministrationen arbejder tæt sammen med kolleger på institutterne, i fællesadministrationen, på deltidsstudierne samt det internationale kontor.

CBS udvikler løbende nye uddannelser og undervisningsformer, og i øjeblikket har vi fokus på blandt andet blended learning og løbende feedback. Vi lægger vægt på høj kvalitet både i uddannelserne og i administrationen, hvilket stiller store krav til faglighed og udvikling i studieadministrationen. Og så er studieadministrationens arbejde tæt koblet til ændringer i offentlig finansiering, lovgivning, effektivisering, ny IT og andre former for forandringer.

Studieadministrationen står blandt over for et større digitaliseringsudviklingsprojekt omkring implementeringen af et nyt tværuniversitært studieadministrativt system, Kopernikus, ligesom der er behov for et vedholdende fokus på at forbedre forretningsprocesser, både for at udvikle services og for at effektivisere arbejdsgange.

CBS tilbyder:

- en lederstilling med stort selvstændigt ansvar og tilsvarende stort rum til at præge den fortsatte udvikling af studieadministrationen på CBS. Vi lægger vægt på god ledelse – og på at give rum til, at den enkelte leder kan udfolde sig. Du får god mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt på et internationalt, komplekst og forrygende universitet med store ambitioner og højt til loftet.

Den nye studiechef kommer til at stå i spidsen for en afdeling, der er udviklingsorienteret og professionel med initiativrige, engagerede og kompetente medarbejdere og et frugtbart samarbejde med organisationerne. Vi har en uformel tone og plads til forskellighed. Og vi har fokus på at danne en organisation, som er både stabil og fleksibel.

Studieadministrationen er organiseret i underafdelinger med hver sin områdeleder. Studiechefen refererer til dekanen for uddannelse og indgår i dekanens ledergruppe og repræsenterer dekanen og CBS nationalt og internationalt inden for uddannelsesadministration.

CBS ønsker en erfaren leder, som:

 • i sin ledelsesstil er inkluderende, empatisk og nysgerrig samt har respekt for medarbejdernes faglighed og selvstændige initiativ
 • har en solid etisk forankring
 • har dokumenteret ledelseserfaring inden for projekt-, budget-, proces-, kvalitets- og personaleledelse
 • har dokumenteret erfaring inden for uddannelsesektoren eller offentlig administration i Danmark
 • kan lede opad, nedad, udad og til siden
 • har gennemslagskraft
 • har erfaring med direkte ledelse af større administrative enheder og har styret komplekse organisationer gennem forandringer
 • bidrager aktivt til et tillidsfuldt samarbejde med medarbejderne, kollegaer, TR og ledelse
 • behersker dansk såvel som engelsk i skrift og tale

Studiechefen forventes at:

 • medudvikle og understøtte CBS's strategiske retning i samarbejde med kolleger på tværs af CBS
 • understøtte områdelederne og medarbejderne ved at udvise dømmekraft, sætte retning og være tydelig i sin kommunikation
 • sikre en organisatorisk kultur baseret på gensidig tillid og fælles ambitioner

Stillingen er en åremålstilling og besættes i lønramme 37 med mulighed for at forhandle individuelle tillæg.

Ansøgningsfrist er d. 2. september 2019. Der indgår test i ansættelsesforløbet. Forventet 1. samtale 12 & 13 September, Test mellem d 16-19 September, og 2. samtale mandag d 23 September.

Ved spørgsmål kontakt uddannelsedekan Gregor Halff på 38155858.

Du søger stillingen online, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning sammen med eksamenspapirer og CV.


CBS er et unikt erhvervsuniversitet med en høj andel af udenlandske ansatte og studerende. CBS har ca. 630 undervisnings- og forskningsårsværk, 200 ph.d.-studerende og 680 administrative årsværk. Ca. 21.500 studerende er fordelt på bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.- og Executive-programmer, der udbydes på dansk og engelsk. Vores videnskabelige medarbejdere tæller internationale eksperter inden for de klassiske forretningsdiscipliner, men også i filosofi, historie, psykologi, sociologi, jura, politik, informationssystemer, kultur og sprog.


Application deadline 02 September 2019

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Full-time job
Greater Copenhagen
Administration
Economics & Auditing
Human Resources
Humanities
Marketing & Business
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Administration
Economy & Management
Executive Leadership
Management & Planning
Organizations & Associations
Politics & SocietyCopenhagen Business School - CBS at a glance


Copenhagen Business School - CBS
Copenhagen Business School - CBS
Handelshøjskolen i København, Copenhagen Business School, blev oprettet i 1917 og blev en integreret del af det danske uddannelsessystem i 1965. I dag er CBS et af Danmarks 8 universiteter og har 20.000 studerende og ca. 1500 medarbejdere - forskere, ph.d. studerende og administrativt personale.

Geography
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Logo: Copenhagen Business School - CBS
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Latest tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Follow our activities on LinkedIn


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.cbs.dk


Copenhagen Business School - CBS at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/1344428/