Studentermedhjælper til Professionsenheden på BUPL’s Forbundskontor

BUPL

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region

Studentermedhjælper til Professionsenheden på BUPL’s Forbundskontor

Som studentermedhjælper i Professionsenheden bliver du tilknyttet BUPL’s forskningssatsning. Forskningssatsningen har siden 2006 støttet mere end 50 projekter inden for det pædagogiske område. Til efteråret igangsættes en række nye projekter med støtte fra BUPL.

Du bliver en nøgleperson i driften af forskningssatsningen. Du har den primære kontakt til forskerne og sikrer fremdrift gennem støtte til projektansvarlige konsulenter i enheden. Dit arbejde med forskningsprojekterne vil blive knyttet til enhedens øvrige arbejde med profession, pædagogik, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling.

Opgaverne vil blandt andet være:

 • Drift af forskningssatsningen, herunder mødeplanlægning, budget- og regnskabsarbejde samt opfølgning på aftaler og deadlines
 • Deltagelse i møder og udarbejdelse af referater
 • Deltagelse i udvikling af nye vidensformidlingsinitiativer, fx pjecer, hjemmeside, korte film, nyhedsbreve, notater mv.
 • Udarbejdelse af mindre analyser, fx evaluering af brugertilfredshed
 • Litteratursøgning og præsentation af relevant litteratur og ny forskning
 • Holde tæt kontakt til relevante forskningsmiljøer

Vi forventer af dig, at du:

 • formentlig studerer pædagogik eller kommunikation på universitetet, og har afsluttet din bachelor
 • har indsigt i og interesse for forskning rettet mod det pædagogiske felt
 • har interesse for samspillet mellem forskning og fagpolitiske problemstillinger
 • er en god formidler både skriftligt og mundtligt og kan gøre svært stof lettilgængeligt
 • har et godt overblik og kan håndtere forskellige administrative opgaver på samme tid
 • kan samarbejde med andre fagligheder, i fx Kommunikation og Presse
 • arbejder selvstændigt og er god til at trække sparring.

Arbejdstiden er 10 timer ugentligt. Aflønning sker efter BUPL’s Fællesoverenskomst med de faglige organisationer. Stillingen er tidsbegrænset i perioden fra den 15. september 2019 til og med den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse. Arbejdsstedet er BUPL’s Forbundskontor, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rikke Wettendorff (3546 5272/ rwt@bupl.dk) eller studentermedhjælper Lise Toft Henriksen (3546 5147/ lto@bupl.dk)

Send din ansøgning til jobibupl@bupl.dk. Vi skal have din ansøgning senest den 26. august 2019 kl. 10.00 Vi forventer, at holde samtaler den 2. og den 3. september 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

BUPL er fagforening for 67.500 pædagoger og klubfolk, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat ca. 130 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

SUNDKROGSKAJ 20

2100 København Ø.

Tlf: 3546 50 00


Apply within 2 days (26 August 2019)

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region
Administration
Education
Language, Media & Communications
Social Sciences
Administration
Communications & Media
Data & Analytics
Economy & Management
Internet & Multimedia
Marketing & Advertising
Organizations & Associations
Politics & Society
Research & DevelopmentBUPL at a glance


Geography
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Logo: BUPL
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Latest tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Follow our activities on LinkedIn


Loading feed...
Instagram images
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

http://bupl.dk


BUPL at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/1348333/