Studentermedhjælper til HR og Kvalitet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Københavns Kommune, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region

Studentermedhjælper til HR og Kvalitet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (SUF).

I HR og Kvalitet er vi i alt 31 medarbejdere, studentermedhjælpere og praktikanter med forskellige uddannelser og erhvervserfaringer. Vi arbejder overordnet med kvalitetsudvikling, borgersikkerhed, kompetenceudvikling og ledelsesinformation på ældre- og sundhedsområdet i Københavns Kommune.

Vi søger en cand.cur. studerende til at indgå i udviklings- og administrative opgaver i arbejdet med borgersikkerhed og kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale. Der vil være opgaver bredt indenfor styrkelse af borgersikkerhed, læring af utilsigtede hændelser, kursusforberedelse samt -afholdelse samt generelt at bistå med administrative opgaver. Stillingen er berammet til 15 timer om ugen eller efter aftale.

Om dig

Vi søger en studentermedhjælper, der er engageret, nysgerrig og motiveret af at arbejde med udvikling og styrkelse af læringskultur i en politisk drevet organisation med komplekse problemstillinger og medarbejdere med forskellige uddannelsesniveauer.

Vi ønsker en studentermedhjælper, der har en sygeplejefaglig baggrund med forståelse for sundhedsvæsnet samt medarbejdernes uddannelsesniveauer.

Du er selvstændig, struktureret, engageret og i gang med en cand.cur.-uddannelse. Vi forventer, at du har kendskab til basale kvalitative og kvantitative metoder, og at du er en erfaren bruger af hele Office-pakken – især Excel.

Da du får en bred kontaktflade i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, er det vigtigt du er serviceminded og imødekommende af natur.

Hvem vil være dine samarbejdspartnere

Du vil få en bred kontaktflade i hele centralforvaltningen, den fremskudte forvaltning i lokalområderne samt til medarbejdere i driftsenhederne. I HR og Kvalitet vil du indgå i et tæt samarbejde med risikomanager, sundhedsfaglige konsulenter og den anden UTH-studentermedhjælper. Der vil være mulighed for at veksle mellem opgaver afhængigt af kompetencer og muligheder.

Om jobbet

Dine arbejdsopgaver vil variere alt efter hvilke projekter, der er i fokus, samtidig vil der være faste arbejdsopgaver, der inkluderer administrative og udviklingsrettede aktiviteter.

Dine arbejdsopgaver vil være

  • Deltage med risikomanager i definition og implementering af udviklings- og kulturforandringsprocesser indenfor UTH-området
  • Deltage aktivt i andre projekter – f.eks. kampagne for at få flere borgere og deres pårørende til at indberette UTH; Projekt om afdækning af læringskulturen i SUFDeltage i faglig sagsbehandling af borgersikkerhedssager indenfor UTH og tilsyn
  • Udviklings- og administrative opgaver i forbindelse med tilsynsområdet, f.eks. planlægning og afholdelse af informationsmøder; udarbejdelse af materiale, administration af tilsynsrapporter
  • Bidrage med databehandling i forbindelse med analyser og evalueringer
  • Kursusforberedelse og afholdelse (kursusleder) af f.eks. introduktionskurser til forbedringsmetoden; gå-hjem-møder; specialuddannelsen i borgernær sygepleje
  • Møder, planlægning af, deltagelse i og referatskrivning
  • Bistå udarbejdelsen af diverse oplæg, præsentationer, indstillinger og notater

Om stillingen

Stillingen er på 10-15 timer om ugen. Du får en fleksibel arbejdstid, som kan tilrettelægges under hensyntagen til undervisning og eksaminer.

Tiltrædelse i uge 40 eller efter aftale.

Vi har gode arbejdsforhold, som giver dig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du vil stifte bekendtskab med at arbejde i et politisk miljø og løse opgaver inden for forvaltning og administration.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte risikomanager Tine Andreasen Limkilde på 2147 6693.

Ansøgning vedlægges CV og relevante eksamenspapirer.

Søg stillingen via nedenstående link senest den 11. september 2019

Der afholdes ansættelsessamtaler uge 38


Application deadline 11 September 2019

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region
Chemistry, Biotech & Material Sciences
Human Resources
Medicine & Health
Natural Sciences
Veterinary & Food Sciences
Administration
Communications & Media
Data & Analytics
Natural Sciences
Research & DevelopmentKøbenhavns Kommune, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen at a glance


Københavns Kommune, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen
Forvaltningen har ansvar for sundhedstilbud til alle københavnere og for ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år.

Geography
Sjællandsgade 40
2200 København N
Logo: Københavns Kommune, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.kk.dk/artikel/sundheds-og-omsorgsforvaltningen


Københavns Kommune, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/1365109/