Juridisk studerende til Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)

Foreningen af Danske Lægestuderende

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region

FADL-sekretariatet i København søger en dygtig studerende 15 timer/uge til at assistere med især ansættelses- og arbejdsretlige samt uddannelsesrelaterede retlige opgaver for FADLs godt 5200 lægestuderende medlemmer.

Om stillingen
Du vil især blive involveret i opgaver med:

 • Funktionærloven
 • Ansættelsesbevisreglerne
 • FADLs 5 kollektive overenskomster for lægestuderende
 • Ferielovgivningen
 • Arbejdstidsreglerne
 • Barseldagpengereglerne
 • Sygedagpengereglerne
 • SU- og universitetsregulering
 • Forvaltningsretlige regler

En væsentlig del af arbejdet vil bestå i at kontrollere og følge op på de lægestuderendes lønaftaler, samt besvare spørgsmål om alle typer af ansættelsesretlige spørgsmål, samt spørgsmål omkring barsel, sygdom, konkurs, arbejdsskader m.v.

I jobbet får du mulighed for at omsætte dit juridiske sprog til ligefrem og forståelig medlemsinformation.

Du vil få mulighed for at deltage i FADLs faglige sager om forhandling og konfliktløsning med vores arbejdsgivermodpart (Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen).

Om dig
Vi forventer, at du:

 • er stud.jur. Stud. Merc. Jur. eller Stud. HA. Jur.
 • har gode formidlingsevner på skrift og i tale
 • har et godt fagligt niveau og kan fremvise gode resultater i relevante fag
 • har let ved at bruge it-redskaber til tekst og beregningsopgaver
 • har blik for detaljen, er engageret og tager et selvstændigt ansvar
 • er serviceminded og en udpræget holdspiller

Det vil være en fordel, hvis du:

 • har viden om arbejds-, ansættelses- og socialret.
 • har stiftet bekendtskab med sagsbehandling
 • har erfaring med telefonisk og personlig kontakt med kunder/medlemmer

Om FADL
FADL blev stiftet at lægestuderende i 1954 og har løbende udvidet sit medlemstal og de opgaver foreningen løser for de 5300 lægestuderende medlemmer. FADL har 5 overenskomster for lægestuderende.

FADL-sekretariatet har 6 faste medarbejdere og 2 studentermedhjælpere til formidlingsopgaver. Heraf er halvdelen placeret i København. Sekretariatet betjener hele landet gennem servicering af FADLs tre kredsforeninger i København, Århus og Odense samt en lokalenhed i Aalborg.

Ansættelsesvilkår
Den forventede arbejdstid er på 15 timer om ugen. Der er mulighed for at tilpasse din arbejdstid efter din undervisning og dine eksamensperioder.

Du vil overtage arbejdsopgaverne fra vores nuværende juridiske studentermedhjælp, som blev færdiguddannet i juli måned. Vedkommende vil hjælpe dig med indføring i opgaverne.

Du vil blive ansat efter overenskomsten mellem Finansministeriet og HK/Stat tillagt et pensionsgivende tillæg på 10 kr./time.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forhandlingsleder Klaus Pedersen 50457376, e-mail kpe@fadl.dk, eller FADLs direktør Erik Harr. 26777004, e-mail EHA@fadl.dk.

Ansøgning
Din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes til HF@fadl.dk senest tirsdag den 24. september 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 39 med henblik på tiltrædelse snarest muligt.


Application deadline 24 September 2019

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region
Law
Administration
Consulting & Support
Law
Organizations & AssociationsForeningen af Danske Lægestuderende at a glance


Geography
Blegdamsvej 26
2200 København N
Logo: Foreningen af Danske Lægestuderende
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

http://fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/1379787/