Erhvervsministeriets departement søger fuldmægtige til det erhvervspolitiske område

Erhvervsministeriet

Full-time job
Greater Copenhagen
Øresund region

Har du lyst til at arbejde for at forbedre vækstvilkårene for danske virksomheder? Er du analytisk skarp og talstærk? Har du politisk tæft? Og har du lyst til at arbejde sammen om at komme fra god ide til gennemført politik?

Så er det dig, vi har brug for til Erhvervsministeriets erhvervspolitiske område, der arbejder for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark.

Om jobbet
I departementets erhvervspolitiske område arbejder vi for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – Life science, turisme, de kreative erhverv, fiskeri, landbrug- og fødevarer – samt forsvarsindustrien. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling.

Vi søger tre fuldmægtige til arbejdet med turisme, planlov, erhvervsfremme og kreative erhverv. Du vil komme til at arbejde med internationale væksterhverv med stor lokal betydning og skal have blik for, hvad der rører sig både på den internationale dagsorden, blandt vores konkurrenter og lokalt i Danmark. Arbejdsopgaverne vil afhænge af dine interesser og kompetencer. Aktuelt har vi blandt andet fokus på, hvordan væksten i dansk turisme kan ske på en bæredygtig måde og på en større evaluering af planloven, som skal udarbejdes frem mod sommeren 2020. Inden for erhvervsfremme og kreative erhverv arbejder vi på at styrke vækstvilkårene for de kreative erhverv, f.eks. arkitektur, design, mode, film og spil, og på at forbedre rammerne for forskning og innovation i Danmark

Om dig
Du har erfaring fra centraladministration eller en lignende stilling eller er nyuddannet, sandsynligvis med en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, fx cand.scient.pol., cand.polit. e.l. Du er analytisk skarp og hurtig til at komme ind til kernen af en problemstilling, da du i jobbet ofte vil skulle formidle store og komplekse spørgsmål i en kort og forståelig form. Du er samtidig udadvendt og er god til at skabe alliancer og samarbejde internt og eksternt. Personligt er du initiativrig og tager ansvar for at følge opgaverne til dørs. Du har evnen til at komme fra god ide til gennemført politik. Du er åben over for at skulle arbejde med mange forskellige opgaver, og du trives i en travl og alsidig hverdag fyldt med udfordringer og hvor man skal kunne prioritere sin tid. Endelig skal du trives med at arbejde i et politisk miljø, hvor man er tæt på der, hvor beslutningerne træffes.

Om os
Vi er et område med ca. 30 medarbejdere, der arbejder vi for at styrke mulighederne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i hele Danmark. Vi løser vores opgaver i tæt samarbejde med både vores egne styrelser og andre ministerier, og i dialog med både virksomheder, organisationer, kommuner, regioner og forskere. Vi lægger vægt på at samarbejde i teams, og vi giver hinanden en hånd, når der er brug for det.

Som fuldmægtig i Erhvervsministeriet bliver du del af et bredt favnende ministerium med en stor kontaktflade til resten af centraladministrationen, erhvervslivet og interessenter over hele landet. Du vil få en spændende og varieret hverdag tæt på de politiske beslutninger, hvor der er fokus på at levere bidrag af høj kvalitet – ofte med kort frist. Teamånden er i højsædet, og vi bakker hinanden op for at opnå de bedste resultater. Samtidig er det helt centralt for os, at vores arbejde gør en positiv forskel for danske virksomheders vækst og konkurrenceevne

Erhvervsministeriets departement er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi lægger stor vægt på at udvikle vores medarbejdere. Du vil opleve hurtigt at få stort selvstændigt ansvar, og gode muligheder for at udvikle dig bredt på en række af de områder, som man skal kunne som moderne embedsmand. Du vil således i jobbet både stifte bekendtskab med løbende betjening af minister og Folketinget, større analyseopgaver, interessenthåndtering, politikudvikling og varetagelse af Erhvervsministeriets interesser på tværs af centraladministrationen og blandt områdets aktører.

Om ansættelsen
Vi forventer at ansætte tre nye medarbejdere. Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til overenskomsten mellem AC og Finansministeriet med mulighed for forhandling af tillæg.

Interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Anders Thusgaard på tlf. 91 39 94 00 eller kontorchef Andreas Blohm Graversen på tlf. 91 33 71 40.

Send din ansøgning via ansøgningslinket senest søndag den 20. oktober kl. 12.00. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale. Du er velkommen til at skrive dit primære interesseområde i din ansøgning.

Bemærk venligst at vi forventer at holde samtaler allerede fra d. 22. oktober 2019.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?
Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på virksomheder og de fleste danskeres liv.

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Vi lægger vægt på faglig nysgerrighed, som skal gøre os i stand til at have blik for fremtidige forretningsmodeller. Samtidig er det en central kernekompetence hos os at have en forståelse for de muligheder den digitale udvikling i og uden for ministeriet åbner for.


Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.


Application deadline 20 October 2019

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Full-time job
Greater Copenhagen
Øresund region
Administration
Economics & Auditing
Humanities
Language, Media & Communications
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Administration
Communications & Media
Consulting & Support
Data & Analytics
Economy & Management
Law
Politics & Society
Project ManagementErhvervsministeriet at a glance


Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.

Geography
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Logo: Erhvervsministeriet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Latest tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Follow our activities on LinkedIn


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.em.dk


Erhvervsministeriet at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/1393450/