Risikoanalytiker til pension og bank

LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger

Full-time job
Greater Copenhagen
Øresund region

Risikofunktionen har en central rolle i at sikre effektiv risikostyring i Lægernes Pension & Bank. Det gælder lige fra at identificere risici til at måle, overvåge og rapportere for både pension og bank. Vi har brug for en dygtig risikoanalytiker, der skal medvirke til at sikre det samlede overblik over koncernens risici.

Jobbet
Der er tale om et alsidigt og ansvarsfuldt job. I et nært samarbejde mellem Risikofunktionens fem medarbejdere bliver dine opgaver at

 • udvikle og implementere modeller for markedsrisici og kreditrisici
 • risikovurdere konkrete investeringscases
 • analysere optimalt porteføljevalg og investeringsstrategi
 • udarbejde analyser og notater til risikokomité og bestyrelse
 • validere og rapportere risikonøgletal og afkast
 • implementere ny lovgivning på risikoområdet.

Jobbet er en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer
Du har en længerevarende økonomisk eller matematisk uddannelse, fx cand.merc.mat., cand.polit., cand.scient.oecon., cand.act. eller lignende.

Måske har du netop afsluttet dit studium, eller også har du arbejdet med finansiel analyse i et par år.

Du er stærk inden for finansieringsteori, interesserer dig for programmering og er dygtig til databehandling.

Som person

 • er du analytisk, arbejder struktureret og har blik for detaljen
 • tager du initiativ og ejerskab
 • går du op i at udvikle dig selv og opgaverne gennem faglig nysgerrighed og diskussion.

Oveni er du en god kollega, der ser styrken i at arbejde sammen som et team.

Det bliver du en del af
Du bliver en del af en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse er synlig.

Risikofunktionen arbejder tæt sammen med Investeringsafdeling, Aktuariat og Økonomiafdeling.

Risikoområdet og reguleringen af finansssektoren er i rivende udvikling. Du får et bredt arbejdsfelt og har god mulighed for at videreudvikle dine kompetencer inden for risikostyring.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
 • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
 • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.

Application deadline 03 November 2019

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Full-time job
Greater Copenhagen
Øresund region
Economics & Auditing
Math, Physics & Nanotech
Social Sciences
Banking & Insurance
Data & Analytics
Economy & ManagementLÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger at a glance


Geography
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Logo: LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.lpb.dk/


LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/1396088/