Chef for compliance til pension og bank

LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger

Full-time job
Greater Copenhagen

Jobbet

Der er tale om et alsidigt, udfordrende og ansvarsfuldt job. Som chef for compliance får du ansvaret for at identificere, analysere, rådgive og rapportere om de mange forskellige compliancerisici, der er for både pensionsselskaber og banker.

En vigtig del af compliancefunktionens opgave er at medvirke til, at vi har effektive og hensigtsmæssige procedurer, der gør, at vi i det daglige arbejde kan leve op til love og regler rundt om i organisationen.

Du får det ledelsesmæssige ansvar for funktionens to compliance officers.

Compliancefunktionens vigtigste opgaver er bl.a.:

  • Udarbejde complianceplan for hovedfokusområder
  • Identificere compliancerisici ved manglende overholdelse af lovgivning, markedsstandarder og interne regelsæt
  • Overvåge ny lovgivning og understøtte implementeringen i organisationen
  • Følge op på complianceanbefalinger
  • Rapportere compliancerisici til ledelsen
  • Rådgive bestyrelserne, direktionen og den daglige ledelse i stabe og forretningsenheder.

Du refererer til adm. direktør Chresten Dengsøe og deltager i bestyrelsesmøder og andre ledelses- og komitémøder.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

Du er uddannet cand. jur., cand. merc. jur. eller lignende og har arbejdet med compliance gennem flere år i et pensionsselskab, en bank eller revisionsvirksomhed.

Du har erfaring med at opbygge compliancestruktur og identificere risici.

Kendskab til finansiel regulering er et must, og du har sandsynligvis beskæftiget dig med solvens II, MiFID II, outsourcing, hvidvaskforanstaltninger, investeringsområdet, governance relateret til it-sikkerhed og God skik.

Derudover har du god forretningsmæssig forståelse for vores udfordringer og succeskriterier som finansiel koncern.

Dig som person

Du er selvkørende, handlingsorienteret og udviser god dømmekraft.

Du trives med at fordybe dig og arbejde med komplekse opgaver. Din arbejdsmetode er analytisk og struktureret. Desuden bevarer du overblikket og formår at håndtere forskellige arbejdsopgaver med skiftende og ofte skarpe deadlines.

Du er god til at samarbejde og kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation.

Det bliver du en del af

Du kommer til at arbejde i en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig.  

Du bliver en del af et højt specialiseret team, der har råderum til at arbejde uafhængigt og objektivt med compliance som en del af anden forsvarslinje i Lægernes Pension & Bank.

Vi tilbyder dig

  • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
  • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
  • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
  • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.

Vil du høre mere om jobbet

er du velkommen til at kontakte HR-chef Pernille Vormslev Gärtner på 33 47 82 70.


Application deadline 01 December 2019
Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Full-time job
Greater Copenhagen
Economics & Auditing
Law
Social Sciences
Banking & Insurance
Economy & Management
Law
Management & PlanningLÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger at a glance


LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger
LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger
Lægernes Pension skal sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed igennem livet. Og vi er mere end en pensionskasse. Vi er også en bank og en investeringsforening.

Geography
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Logo: LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Unsolicited applications

We are happy to receive unsolicited applications


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.lpb.dk/


LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/1413099/