Get latest jobs before others

Regnskabsfaglig konsulent til Finans og Systemer i Koncern Økonomi

Region Sjælland


Brænder du for tal og regler, og vil du være med til at sætte rammen for det regnskabsmæssige område i Region Sjælland, så har vi en ledig plads på holdet i Finans og Systemer.

Finans og Systemer er en del af Regnskab og Finans i Koncern Økonomi i Region Sjælland. Vi arbejder med at systemunderstøtte, regeldefinere og kommunikere rammerne for regnskabsføring i Regionen. Vi har mange specialiserede opgaver, og det er vores ambition løbende at udvikle og implementere arbejdsgange og forretningsprocesser, som øger effektiviteten og giver smidigere sagsgange til glæde for vores kolleger i virksomhedsområderne.

Ansvar og opgaver
Vores team består af 10 personer med forskellige fagligheder inden for regnskab, finans, it og forsikring, og vi er godt i gang med at udvikle teamet til bedre opgaveoverlap på driftkritiske opgaver, men også så vi bliver endnu bedre til at bruge hinandens kompetencer i den daglige opgaveløsning, som i ad hoc opgaver eller ved årsregnskabsafslutningen.

Vi søger en ny kollega, som har stærke regnskabsfaglige kompetencer med fokus på digitale arbejdsgange, som kan bidrage til løsningen af vores mange forskellige opgaver, hvor omdrejningspunktet vil være:

 • Deltage i udviklingen inden for det regnskabsmæssige område herunder analysere og implementere ændringer i Budget og Regnskabssystem for Regioner og andre regelsæt
 • Løbende kvalitetssikring af afstemninger og andet materiale til brug for ledelsestilsyn og revision
 • Udvikle løbende kontroller af bogføring herunder overholdelse af konteringsregler og momslovgivning
 • Opgaver omkring refusion af energiafgifter, momsrefusion m.m
 • Opgaver omkring likviditetsstyring, kapitalforvaltning og gældspleje herunder bogføring og afstemninger
 • Øge brugen af digitale værktøjer i vores regnskabsprocesser og opgaver
 • Deltage i en række opgaver ifm. årsregnskabsafslutningen

For at komme i betragtning til stillingen, skal din erfaring og baggrund gerne matche følgende:

 • Du har en uddannelse inden for regnskab og økonomi med praktisk erfaring med mange af de beskrevne opgaver
 • Det er fordel, hvis du har kendskab til Budget og Regnskabssystem for regioner, eller på anden vis har erfaring med offentlige regnskabsregler
 • Du er struktureret og professionel i din tilgang til opgaverne
 • Du kan arbejde selvstændigt med opgaverne
 • Du vil bidrage til, at vi sammen står stærkere i vores opgaveløsning og hjælper gerne til at udvikle vores fælles kompetencer til gavn for Regionen
 • Du sætter videndeling og sparring med kollegerne højt, så vi får de bedste løsninger
 • Du er god til at forklare komplekse problemstillinger skriftligt og mundtlig, så de fleste kan forstå det
 • Du har stærke Excel-kompetencer og forstår at bringe dem i spil
 • Du trives med digitale arbejdsgange og søger løbende at optimere opgaveløsningen

Dine kommende kolleger forventer af dig, at:

 • Du er dygtig og stræber efter at blive endnu bedre
 • Du er hurtig til at lære nyt og trives med at sætte dig ind i og forstå nye opgaver og processer
 • Du er åben, imødekommende, hjælpsom og har godt humør
 • Du bidrager til et godt arbejdsmiljø for alle på kontoret og i det hele taget

Praktisk information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Finans og Systemer, Lars Weber Strate på mobil 41 87 83 99 eller på mail

Vi vil sætte pris på, at du i din ansøgning fortæller os, hvordan du med din baggrund passer til ovenstående stilling og de beskrevne opgaver, hvor kommer din erfaring fra, og hvordan passer den til stillingen hos os.

Ansøgere til stillingen bedes sende ansøgning og CV via vores rekrutteringssystem senest søndag den 28. august 2022.

Samtaler forventes at blive afholdt i uge 37. Der vil muligvis blive anvendt personprofiltest i ansættelsesforløbet.

Stillingen er en fuldtidsstilling og vil blive aflønnet efter reglerne om Ny løn iht. gældende overenskomst. Tjenestested er Region Sjælland, Alléen 15, 4150 Sorø. Region Sjælland har vedtaget en ny personalepolitik, som giver mulighed for hjemmearbejde, såfremt dette er foreneligt med opgavevaretagelsen og samarbejdet med de nærmeste kolleger.

Stillingen forventes besat senest pr. 1. november 2022.

Om Koncern Økonomi
Koncern Økonomi varetager Region Sjællands centrale opgaver om økonomisk styring, økonomiske analyser, budgetlægning, ERP, bogholderi, betalinger og meget mere.

Koncern Økonomi består af 4 enheder, Budget, Analyse og Afregning, Virksomhedsstyring og Regnskab og Finans, hvor den ledige stilling er placeret.

Koncern Økonomi arbejder ud fra tre centrale roller, dels som myndighed, serviceleverandør og forretningspartner. Det er Koncern Økonomis ambition at levere og udvikle ydelser af høj faglig kvalitet, såvel som at sætte og formidle regler på områderne for organisationen. Der er ca. 65 medarbejdere i Koncern Økonomi.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. save
save deadline
print
mail me
Application deadline 28 August 2022
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
Job type
Full-time job
Placement
West Zealand
Education
Economics & Auditing
Social Sciences
Work area
Administration
Data & Analytics
Economy & Management
Politics & Society
Project Management
Get latest jobs before others

Region Sjælland at a glance


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Geography
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Latest tweets
Facebook feed

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://jobbank.dk/en/job/2067247//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.