Get latest jobs before others

Uddannelsespraktik for dig med interesse for pensionsbeskatning

SkattestyrelsenUddannelsespraktik for dig med interesse for pensionsbeskatning

Vil du afprøve og udvikle din nye viden og færdigheder i et mix af opgaver, hvor du anvender jura og regnskab indenfor pensionsbeskatning? Vil du omsætte teori til praktiske færdigheder, så du forstærker din faglighed? Så er det nu, du skal søge et praktikforløb hos os i Skattestyrelsen i Fredericia.

Er du studerende på en bachelor- eller kandidatuddannelse, og skal du i uddannelsespraktik i efteråret 2023, er her en mulighed for at afprøve og udfolde dine nye kompetencer i en stor, mangfoldig og politisk styret organisation. Du får selvstændigt ansvar, realistiske opgaver og vi bygger videre på din faglighed, så du får erfaring med arbejdet i det forvaltningsmæssige område i staten og kan bidrage til at gøre politiske visioner til virkelighed. Uddannelsespraktikken kan være afsættet til et studiejob og da vi er en stor og landsdækkende koncern, kan vi tilbyde en karriere indenfor talrige områder.

”Der er læring hele vejen, et godt arbejdsmiljø
og faglige udfordringer”

Jeanette, praktikant hos Persondata 11

Din faglige interesse kan være skatteretlig, regnskabsmæssig eller relaterede emner med enten juridisk eller økonomisk vinkel. Du har interesse i at dygtiggøre dig fagligt i retning af pensionsbeskatning, ligesom du ønsker at prøve kræfter med sagsbehandling i praksis.

Som person er du en motiveret teamspiller og kan tage selvstændige initiativer. Du udtrykker dig klart og tydeligt i skrift og tale. Og det er et plus, hvis du har flair for it og systemer, herunder at du har særligt gode Excel-kundskaber og talforståelse.

Muligheder hos os i enheden Persondata 12
Som praktikant kan du forvente et struktureret og udviklende forløb, hvor du kobles på konkrete projekter og selv er med til at præge din udvikling. Vi tilstræber at sammensætte et forløb, der matcher de kompetencer, du ønsker at udvikle.
Vores erfaring er, at praktikanter hos os får et stort udbytte af forløbet, når de går aktivt ind i praktikken og bidrager til opgaveløsningen, er nysgerrige, undrende og bruger kolleger og praktikvejledere undervejs. Du kommer her for at lære – vi forventer ikke, at du skal kunne alt på forhånd.

”En praktikplads i Skattestyrelsen blev min
indgang til en fuldtidsstilling i Persondata 10.”

Sofie, praktikant hos Persondata 10

Du bliver en del af holdet, som kontrollerer beskatningen af pensionsformuen i Danmark. Persondata 12 er en kontrolenhed der kontrollerer penge- og pensionsinstitutternes afregning af pensionsafkastskat (PAL-skat) og efter Pensionsbeskatningsloven (PBL). Vi har til huse i Port House Fredericia, hvor vi er en enhed på 18 medarbejdere og du indgår som en del af vores sagsteams, kommer med på forskellige sager og bliver løbende tilknyttet juridiske opgaver i afdelingen efter behov.

Ansøgning og praktisk information
For at kunne søge uddannelsespraktikplads i Skattestyrelsen skal du være indskrevet på en uddannelsesinstitution.

Uddannelsespraktikforløbet er ulønnet. og vi indgår en praktikaftale i samarbejde med din uddannelsesinstitution.

Det er påkrævet, at du underskriver en tavshedserklæring og kan fremvise en ren straffeattest.

Arbejdssted: Skattecenter Fredericia, Port House, Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Praktikperioden løber fra august 2023 og 5 måneder frem. Nærmere startdato aftales ved kontrakt-indgåelse. Vi ønsker et praktikforløb der svarer til 20/30 ECTS eller 5 måneder.

Har du spørgsmål til forløbet og faglige arbejdsopgaver, kan du kontakte fuldmægtig Mike Fendinge Christiansen på tlf. +45 72 37 27 47 .

Har du spørgsmål vedr. praktiske forhold, kan du kontakte Mette Espenhain Bunch på tlf. +45 72 37 94 06.

Søg praktikantstillingen ved at sende en motiveret ansøgning, CV og aktuel karakterudskrift til Priscilla Crumme på følgende e-mail: Priscilla.Crumme@skstst.dk.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag den 29. januar 2023.

Afdeling: ,

Lokation: Vendersgade 74, 7000 Fredericia

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Skattestyrelsensave
save deadline
print
mail me
Last chance to apply today! (29 January 2023)
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Openli

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
Job type
Internship
Placement
South-east Jutland
Education
Administration
Economics & Auditing
Law
Social Sciences
Work area
Economy & Management
Law
Organizations & Associations
Get latest jobs before others

Skattestyrelsen at a glance


Skattestyrelsen
Skattestyrelsen
Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at betale og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

Geography
Hannemanns Allé 25
2300 København Ø
Logo: Skattestyrelsen
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Latest tweets
Facebook feed

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://jobbank.dk/en/job/2144983//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.