Get latest jobs before others

Studerende til praktikforløb i Børn & Kultur

Esbjerg KommuneStuderende til praktikforløb i Børn & Kultur

Er du universitetsstuderende på udkig efter et praktiksted, hvor du kan afprøve dine færdigheder i en kommunal forvaltning?

Vi tilbyder et praktikforløb, hvor du

 • får viden og erfaring med de generelle opgaver som løses i en forvaltning, som laver politisk betjening og leder en politisk styret organisation på kultur og børneområdet?
 • hvor du kan prøve dine færdigheder i praksis i ledelsesunderstøttelse, projekt- og driftsopgaver?

Børn & Kulturforvaltningen i Esbjerg Kommune søger selvstændig og motiveret studiepraktikant til et ulønnet praktikforløb i efteråret 2024.

Du vil komme til at indgå i det daglige arbejde i sekretariatet under Børn & Kultur på Esbjerg Rådhus. Du vil blive en del af et tværgående konsulentteam. Sekretariatet har det overordnede ansvar for administrationen af dagtilbud, skole- og kulturområdet i Esbjerg Kommune. Vi servicerer 2 politiske udvalg: Børn & Skoleudvalget og Kultur & Fritidsudvalget.

Dine opgaver:

 • Deltagelse i projekt- og udviklingsarbejder
 • Udarbejde rapporter og udvikle kommunikationsmaterialer
 • Bidrage til planlægning og afvikling af forskellige arrangementer og mødefora
 • Deltagelse i evaluering af projekter.
 • Udarbejde survey og interview af borgere og medarbejdere.
 • Databehandling af kvalitative og kvantitative data
 • Politiske sagsfremstillinger og notater til det politiske niveau
 • Ad hoc-opgaver som referatskrivning, korrektur, print og forberedelse til møder/temadage, kalenderbooking, forplejning m.v.

Forventninger til dig:

 • Du er kandidatstuderende på en samfundsvidenskabelig uddannelse fx stud.scient.pol, stud.scient.san.publ. eller stud.soc. m.v.
 • Du har gode analytiske evner og trives i en hverdag, hvor dine evner bruges i mangeartede opgaver.
 • Du er åben og klar til at indgå i forskellige samarbejdsrelationer.
 • Du har interesse for børne/unge området og kommunale forhold.
 • Du kan formidle kort og præcist både mundtligt og skriftligt.
 • Du kan arbejde selvstændigt og tage initiativ.

Praktiske forhold
Praktikopholdet skal placeres i efteråret 2024 alt efter, hvad der passer i dit studie.
Vi forestiller os 30 timer i ugen, men aftales individuelt efter dine krav og ønsker fra studie mv. Praktikken er ulønnet, men vi kan hjælpe med midler til transport.
Du vil i hele praktikperioden være tilknyttet en kontaktperson, som kan hjælpe dig med praktiske og faglige problemstillinger.
Vi aftaler gerne at eventuelle studieopgaver, kan være en del af praktikken.
Straffeattest skal afleveres og børneattest vil blive indhentet.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Jørgen Borg tlf. 20 13 02 16. eller mail [email protected].

Ansøgning
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV og relevant dokumentation.

Send ansøgning

Fakta
Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Ansættelsesvilkår
Midlertidig ansættelse

Ansøgningsfrist
Hurtigst muligt

Tiltrædelse
Andet halvår 2024

Kontaktperson
Jørgen Borg
Telefon 20 13 02 16

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Esbjerg Kommunesave
save deadline
print
mail me
Application deadline: as soon as possible
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


SOSU.nu - jobbanken til social- og sundhedsuddannede

Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


Esbjerg Kommune

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

We have right now no description of this company.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages
We perodically offer student internships

More info for this company

Talent demand All current jobs


https://jobbank.dk/en/job/2157469//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.