Get latest jobs before others

Studieprojekt - Århus Maskinmesterskole

Kyocera Unimerco Tooling A/SEt godt hold med ambitiøse mål
I Kyocera Unimerco forholder vi os til globaliseringens udfordringer og muligheder ved hele tiden at tilpasse os. For at sikre en positiv udvikling må vi indstille os på nye krav og betingelser og være forberedte på fremtidens udfordringer. Nye markeder, ny teknologi og nye produkter giver en række spændende muligheder- når blot man er forandringsparat og villig til at lære nyt.

Vi bestræber os på hele tiden at forbedre os for at være konkurrencedygtige. Det kræver, at vi investerer og fornyer os, men den væsentligste forudsætning er, at vi har de bedste, mest kompetente og fleksible medarbejdere. Derfor har vi konstant fokus på at styrke holdet med nye profiler, der kan højne niveauet yderligere og er villige til at gøre en ekstra indsats for, at vi sammen kan nå endnu bedre resultater.

I Kyocera Unimerco bliver du en del af en international koncern, der blev grundlagt i 1964. Siden 2011 har virksomheden været en del af den globale konglomerat Kyocera, der i dag beskæftiger mere end 80.000 medarbejdere på verdensplan på tværs af forskellige produktområder. Hos Kyocera Unimerco er ca. 700 medarbejdere ansat på tværs af 14 selskaber i Danmark og udlandet. Heraf arbejder ca. halvdelen af disse på hovedsædet i Sunds ved Herning. Produktionen i Danmark beskæftiger ca. 150 faglærte medarbejdere på funktionærvilkår, mens der også er produktion i henholdsvis Litauen, England og USA.

Om dig
Du skal i gang med dit sidste semester på professionsbacheloruddannelsen til maskinmester, og derfor kan du starte i bachelorpraktik hos os ultimo august eller primo september 2023.

Vi har gode erfaringer med, at du så vidt muligt er fysisk tilstede på virksomheden under forløbet, ligesom det også forventes, at du arbejder fuld tid i virksomheden under udarbejdelse af projektet.

Dit bachelorpraktikforløb
Vi er vant til at have maskinmesterstuderende i bachelorpraktikforløb, så du kan forvente et godt og spændende såvel som afprøvet forløb, hvor du både får råderum og frihed til at arbejde med dit projekt samt dedikeret faglig sparring fra din mentor, som selv er uddannet maskinmester.

Vi arbejder løbende og dagligt med forskellige optimeringsprocesser for at skabe forbedringer, herunder specielt energioptimering.

Potentialet for at hæve vores processer til et endnu højere niveau er større, end hvad vi hidtil har set. Vi er derfor åbne overfor dit projekts endelige hovedtema og giver dig mulighed for selv at komme med et ideer og oplæg til projektet indenfor et af følgende områder:

 • Implementering af ny teknologi.
 • Energioptimering.
 • Procesoptimering.
 • Spildoptimering.
 • Produktionsoptimering.
 • Kvalitetssikringssystem

Projektet har derfor følgende nøgleord:

 • Identificer en proces/teknologi med stort optimeringspotentiale.
 • Eftervis med forsøg, hvilken besparelse/forbedring, der kan opnås.
 • Eftervis med forsøg, hvilke konsekvenser det har for processen.
 • Lav projektplan, investeringsberegning, tilbagebetalingsanalyse og lignende.
 • Hvis det er muligt, implementeres løsning og besparelsen/forbedringen dokumenteres.

Vil du vide mere?
Har ovenstående vakt din interesse, og har du lyst til prøve dine teoretiske og faglige færdigheder af i en virksomhed, som er vant til at samarbejde med studerende på alle niveauer, så hører vi meget gerne fra dig.

Yderligere information om Kyocera Unimerco, virksomhedens værdier og studieprojektet kan læses i folderen om projektet, som du henter HER.

Du er desuden velkommen til at kontakte Head of Production Technology Esben Søndergaard eller HR Manager Lotte Nyegaard Wedel på tlf. 97 14 14 11.

Afdeling: Drejervej 2, Sunds

Lokation: Sunds, DK

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Kyocera Unimerco Tooling A/Ssave
save deadline
print
mail me
Application deadline: as soon as possible
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


Kyocera Unimerco Tooling A/S

Drejervej 2, 7451 Sunds

We have right now no description of this company.


More info for this company

Talent demand All current jobs

Follow and explore


https://jobbank.dk/en/job/2305821//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.