Get latest jobs before others

Bæredygtighedskonsulenter i Strategisk Indkøb, Region Syddanmark

Region Syddanmark


Vil du være med til den grønne omstilling af sundhedsvæsenet?

Du skal hjælpe din kollegaer med at indtænke miljø i udbudsprocessen, ved at identificere og realisere potentialer for et mere bæredygtigt forbrug. Du bliver en del af et miljøfagligt team i en ambitiøs og topprofessionel strategisk indkøbsafdeling.

Om stillingen
Størstedelen af Region Syddanmarks klimabelastning stammer fra forbrug af varer og tjenesteydelser. Region Syddanmark har derfor besluttet, at regionen frem mod 2030 skal mindske regionens klimabelastning med mindst 35 pct. Som vores nye bæredygtighedskonsulent skal du bidrage til at nå vores ambitiøse reduktionsmål gennem grønnere indkøb.

Som bæredygtighedskonsulent bliver dine hovedopgaver:

  • at identificere potentialer for bæredygtigt forbrug i forbindelse med udbud, og på baggrund af dette udarbejde grønne krav.
  • at bidrage til at udvikle metoder, der understøtter grønne indkøb.
  • at identificere, kvantificere og dokumentere indsatsområder inden for de mange typer af varer, som vi indkøber.
  • at deltage i regionale samt tværregionale arbejdsgrupper om grønne indkøb.

Du vil blive en del af afdelingens grønne team, hvor du vil få et tæt samarbejde med de øvrige kollegaer i Strategisk Indkøb. Du vil også skulle opbygge et tæt samarbejde med miljøfolk i andre relevante afdelinger og enheder i resten af regionen, for at kunne løse opgaven.

Udfordringerne kan kun løses i tæt samspil mellem mange aktører, fx i samarbejde med brugere på vores hospitaler, leverandører og andre regioner. Du skal derfor være med til at samle nøgleaktører til dialog og nye samarbejder med fokus på at udvikle, afprøve og demonstrere mulige løsninger og nye veje.

Derudover skal du være med til, sammen med organisationen, at identificere og drive tværgående omstillingsprojekter, der understøtter ændringer i indkøbsadfærd i organisationen, og at der købes mere cirkulært.

Din profil
Vi søger 2 kolleger - Måske er du nyuddannet eller arbejder allerede i dag med grøn omstilling eller grønne indkøb i en privat virksomhed eller offentlig organisation og har flere års erfaring?

Du er nysgerrig, og du brænder for at bruge din faglighed og dine kompetencer i en stor organisation, hvor professionelt projektarbejde og samarbejde internt og eksternt er i højsæde.

Omstillingen til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen er et nyt 'fagområde' med en høj kompleksitet. Der er derfor behov for, at du arbejder struktureret, målrettet og vedholdende samt har mod på opgaver, hvor der ofte skal findes nye veje, og hvor samarbejde og vidensdeling er forudsætninger for at finde de rigtige løsninger.

Du er den rette kandidat, hvis du:

  • har en miljøfaglig ingeniøruddannelse eller lignende, med viden, erfaring og kompetencer inden for produkters og materialers miljøbelastning i et livscyklusperspektiv,
  • er udviklingsorienteret og har øje for løsninger og forbedringsmuligheder, bringer ideer og forslag frem
  • har erfaring fra projektledelse og samarbejde på tværs af organisationer og fagområder
  • er teamplayer og er god til at skabe relationer internt og eksternt
  • er stærk til at kommunikere – også komplekse problemstillinger - både i skrift og i tale – også på engelsk

Det er et plus, hvis du har erfaring med grøn omstilling, fra det offentlige eller fra en større privat virksomhed – måske du har arbejdet eller samarbejdet med sundhedsvæsenet

Vi tilbyder
En familievenlig arbejdsplads med fleksibel arbejdstid, muligheder for at arbejde hjemmefra og en god balance mellem arbejde og fritid, hvor der er rum til det hele menneske.

Du bliver en del af en spændende afdeling med højt engagement og kompetente kolleger, en uformel tone og god plads til humor i en hverdag, hvor vidensdeling og sparring er en helt naturlig del af vores hverdag.

Strategisk Indkøb er en særdeles effektiv og vidtfavnende afdeling med stort drive, hvor vi arbejder dedikeret og professionelt med alle aspekter af indkøbsprocessen. Du får 38 engagerede og dygtige kolleger med mange års erfaring og forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi har en positiv tilgang til nye udfordringer, og du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt i et job med stor selvstændighed, og høj grad af indflydelse og med rig mulighed for sparring og samarbejde med kolleger i og uden for vores afdeling samt i de øvrige regioner.

Om Region Syddanmark
Vi er ca. 26.000 ansatte i Region Syddanmark, fordelt på 5 sygehusenheder, psykiatrien, socialområdet og administrationen, hvor Strategisk Indkøb ligger. Region Syddanmark er en af Danmarks største arbejdspladser.

Region Syddanmark har et indkøbsbudget på ca. 10 mia. kr. årligt og regionens største miljø- og klimabelastning kommer fra produktion af de varer, vi køber og forbruger. Vi køber alt fra fødevarer, biler, kontorartikler og møbler til tjenesteydelser, beklædning, IT og medicinsk udstyr og –forbrugsartikler samt implantater og laboratorieudstyr. Region Syddanmark prioriterer grøn omstilling meget højt og at nedbringe miljø- og klimabelastningen over de kommende år og bidrage til et mere ressourcebevidst forbrug, er en stor og vigtig opgave.

Rammerne for vores arbejde med grønne indkøb er regionens klimastrategi ”Grøn omstilling i Region Syddanmark”, regionernes fælles indkøbsstrategi ”Vi handler for patienterne” samt regionens indkøbspolitik med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Du kan læse mere om Klima og miljø i Region Syddanmark her: https://regionsyddanmark.dk/klima-og-miljo

Løn- og ansættelsesvilkår
Fastsættes efter gældende overenskomst og kvalifikationer inkl. en god pensionsordning.

Der er tale om 2 faste stillinger med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Vi er placeret centralt i Vejle med egen parkeringsplads og tæt på banegården.

Arbejdssted er Strategisk Indkøb, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Det tilstræbes, at ansættelserne finder sted senest 1. september 2023, gerne tidligere. Ansættelse er med reference til Indkøbschef Annette Bjørn.

Yderligere oplysninger
Kontakt os endelig, hvis du er interesseret og vil vide mere om stillingerne. Du er velkommen til at kontakte Chefkonsulent/Bæredygtighedskonsulent Ditte Nicolajsen på 2920 1685 eller Indkøbschef Annette Bjørn på 2920 1624.

Din ansøgning
Seneste ansøgningsfrist er den 11. juni 2023 - ansøg online via dette link.

Vi forventer at afholde 1. samtale mandag, den 19. juni 2023 og 2. samtale fredag, den 23. juni 2023. Mellem samtalerne vil du blive bedt om at gennemføre en test.

Din ansøgning skal være motiveret og vedlagt CV, kopi af eksamenspapirer og andre relevante dokumenter og sendes gennem vores online rekrutteringssystem.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Regionshuset i Vejle huser Region Syddanmarks administration. Vi er ca. 700 engagerede og kompetente medarbejdere, som understøtter drift og udvikling inden for sundheds-, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Vores opgaver spænder vidt - lige fra planlægning, tværsektorielt samarbejde, analyser, strategier og økonomi til IT, HR, kommunikation og service. Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens borgere.save
save deadline
print
mail me
Application deadline 11 June 2023
Some remote working
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
Job type
Full-time job
Placement
Eastern Jutland
South-east Jutland
Education
Administration
Agriculture & Enviroment Sciences
Climate, Enviroment & Energy
Humanities
Natural Sciences
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Work area
Administration
Consulting & Support
Data & Analytics
Economy & Management
Natural Sciences
Politics & Society
Procurement
Project Management
Research & Development
Get latest jobs before others

Region Syddanmark at a glance


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Geography

Damhaven 12
7100 Vejle

Logo: Region Syddanmark
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?

View statistics
Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://jobbank.dk/en/job/2319884//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.