Get latest jobs before others

Praktik inden for Marketing

LINAK Danmark A/SLocation: Danmark, Guderup

Praktik inden for Marketing/ Internship in Marketing

For english below

Vi søger studerende til praktik inden for marketing som har gå-på-mod og lyst til at blive en del af et dynamisk team. Du vil – som en naturlig del af teamet – blive inddraget i problemstillinger, samt indgå i arbejdet med både større og mindre projekter.

Der kan være flere muligheder inden for marketing, alt efter hvad du brænder for. Vi har en praktikplads til dig, som har en projektleder gemt i maven, og er igang med en marketing-relevant uddannelse. Eller til dig der er en haj til digital marketing, har en innovativ og kreativ tankegang eller har grafisk flair. Uanset hvor dine spidskompetencer ligger, har vi en praktikplads, som vil udfordre dig fagligt.

Projekter og opgaver inden for marketing kan fx være, at du hjælper med at udarbejde marketingplaner, digitaliserings materiale, CMS, sikre værdibaseret og kundeorienteret kommunikation, online marketing, UX/UI, producere visuelt og kommunikativt marketingmateriale, som bare er nogle af områderne.

Eksempel på tidligere projekt - projekterne varierer efter kvalifikationer og interesser:

 • Udvikling af nye funktioner til vores website der forbedrer brugeroplevelsen for vores eksisterende og potentielle kunder. Vores CMS er Sitecore og kodesproget er C#.

Vi søger dig, som

 • er i gang med en relevant universitetsuddannelse fx Multimediedesign, International Business, Innovation and Marketing, Interaction Design, IT Product Design, Multimediegrafiker, Digital Marketing, Communication el.lign.
 • ser muligheder frem for begrænsninger
 • vil have hands-on erfaring og afprøve teori i praksis hos en af Danmarks største industrivirksomheder.
 • har et positiv og imødekommende mindset
 • kan se ting fra flere perspektiver
 • bliver motiveret af faglige udfordringer
 • taler og forstår dansk på grundlæggende niveau

Hvorfor LINAK?

 • Du får løn under praktikperioden
 • Du får betalt kollegieværelse, hvis du ikke bor i nærheden
 • Du får ansvaret for egne projekter og mulighed for at afprøve teori i praksis
 • Du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt med sparring fra den praktikansvarlige og engagerede og dygtige kollegaer
 • Du får mulighed for samarbejde til dit kommende afgangsprojekt
 • LINAK arrangerer sociale arrangementer med 15+ andre praktikanter i virksomheden

Når du ansøger

 • skal du udtrykke dét du brænder allermest for at arbejde med under din praktik
 • skal du beskrive din motivation for at vælge LINAK som praktiksted
 • skal din ansøgning indeholde dit foreløbige karakterudskrift
 • skal din ansøgning indikere tidsrammen og tidspunkt for praktikken

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være praktikant hos LINAK, kan du klikke her.

Ansøgningsfrist til forårssemesteret 2024: 10. december 2023.

Ansøgninger behandles løbende og der kan indkaldes til samtaler før ansøgningsfristen.

Start: februar 2024

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores HR konsulent Catharina Heegaard Langer på Tel.: 73 15 16 35

_________

Internship in Marketing

We are looking for students for internships within marketing who have drive and the desire to become part of a dynamic team. You will – as a natural part of the team – be involved in issues and become part of the work with both large and small projects.

There may be several opportunities within marketing, depending on what you are passionate about. We have an internship for you who dream of becoming a project manager and have a marketing-relevant education. Or for you who are an expert in digital marketing, who have an innovative and creative mindset or who have graphic flair. No matter where your core competencies lie, we have an internship that will challenge you professionally.

Projects and tasks within communication can be, for example, that you help prepare marketing plans, digitisation material, CSM, ensure value-based and customer-oriented communication, online marketing, UX/UI, produce visual and communicative marketing material, as just some of the areas.

Example of previous project - projects vary according to qualifications and interests:

Development of new features for our website that improve the user experience for our existing and potential customers. Our CMS is Sitecore and the coding language is C#.

We are looking for you who

 • are currently enrolled in a relevant university education, e.g. Multimedia Design, International Business, Innovation and Marketing, Interaction Design, IT Product Design, Multimedia Graphic Designer, Digital Marketing, Communication etc.
 • are seeing opportunities rather than limitations
 • want hands-on experience
 • have a positive and welcoming mindset
 • can see things from multiple perspectives
 • are motivated by professional challenges
 • speak and understand Danish at a basic level

Why LINAK?

 • You will receive pay during the internship period
 • You will be offered a paid dorm room if you don't live nearby
 • You will become responsible for your own projects and the opportunity to test theory in practice
 • You will have the opportunity to develop professionally and personally with sparring from the internship manager and committed and skilled colleagues
 • You will have the opportunity for collaboration for your upcoming final project
 • LINAK organises social events with the 15+ other interns in the company

When you apply

 • you need to express your greatest passion for what you would like to work with during your internship
 • you must describe your motivation for choosing LINAK

If you would like to know more about how it is to be an intern at LINAK you can click here.

Deadline for applications for the spring semester 2024: 10th of December 2023.

Applications are processed continuously, and candidates may be called to interviews before the deadline expires.

Start: February 2024

If you would like more information, please contact HR consultant0 Catharina Heegaard Langer, phone number +45 73 15 16 35

LINAK A/S
Group Headquarters

Smedevænget 8, Guderup

6430 Nordborg

OBS! Vi sender altid en bekræftelsesmail på, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis ikke du har modtaget en mail, bedes du tjekke din spamfolder.
Ud over en bekræftelsesmail sender vi også eventuelle indkaldelser, afslag m.v. pr. mail.
Hvis ikke du har modtaget nogen mail i hverken din indbakke eller spamfolder så kontakt [email protected]

Læs mere om karrieremuligheder på www.linak.com/career eller få flere informationer om vores produkter og arbejdsmetoder på ACTUATOR ACADEMY platformen.

LINAK leverer innovative aktuatorløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og arbejdsmiljø. Vi er kendt ude i verden for vores høje kvalitet, teknisk avancerede og innovative produkter. De resultater LINAK har opnået gennem årene er baseret på et sæt værdier, der definerer hvad LINAK står for. Vi lægger stor vægt på vore værdier, og hvert andet år måler vi på, hvor godt vi lever op til dem. LINAK er delt op i 4 segmenter, der er organiseret som individuelle forretningsenheder: MEDLINE & CARELINE, DESKLINE, TECHLINE og HOMELINE.

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at LINAK Danmark A/Ssave
save deadline
print
mail me
Application deadline 10 December 2023
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


LINAK Danmark A/S

Guderup, 6430 Nordborg

LINAK® produces electric linear actuator solutions to create smooth movement in a variety of applications. From healthcare to agriculture, comfort furniture, office interiors, or industrial automation – the options are endless.

We accept unsolicited job applications! Apply through web page.


More info for this company

Talent demand All current jobs


https://jobbank.dk/en/job/2382511//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.