Get latest jobs before others

Læger til Lægevagtens Natberedskab i Region Midtjylland

Region MidtjyllandPræhospitalet søger læger med almen medicinske, akut eller intern medicinske kompetencer til konsultation og visitation i Lægevagtens Natberedskab i Region Midtjylland fra kl. 23.00 – 08.00.

Har du lyst til at bringe din faglighed i spil på nye måder. Så læs med her.

Præhospitalet bemander fra d. 1. marts 2024, en visitation og to konsultationer, der skal tage imod patienter med akut ikke-livstruende sygdom eller skade.

Visitationslæge
Som visitationslæge i Lægevagtens Natberedskab, bliver du en del af et tværfagligt team bestående af læger, erfarne sygeplejersker, paramedicinere, ambulancebehandlere og tekniske kørselsdisponenter.
Sammen skal I sikre, at borgere og patienter får kompetent og relevant hjælp, når de i nattetimerne kontakter natberedskabet.

Visitationen placeres i Aarhus i de samme lokaler som regionens AMK-vagtcentral, hvilket åbner mulighederne for et stærkt samarbejde.
Fra d. 1. april 2024 åbnes der op for muligheden for også at visitere hjemmefra og fra Gødstrup.

Du har konsultationer på telefon eller video, og er bagvagt for det sundhedsfaglige personale, som kører sygebesøg, samt for sygeplejersker i visitationen.

Der er mulighed for et ekstra tillæg, hvis du vil være lægefaglig koordinator og dermed være overordnet ansvarlig for en smidig afvikling af vagten.

Konsultationslæger
Der kommer til at være to natteåbne konsultationer, i henholdsvis Gødstrup og i Aarhus. Som udgangspunkt er der en læge på vagt ad gangen i hver konsultation.

Som konsultationslæge tager du imod et bredt spektrum af patienter, der er telefonvisiteret.
Herudover vil du i spidsbelastningssituationer skulle bidrage med telefonvisitation af patienter.

Du kommer til at indgå i et tværfagligt team med triagesygeplejersken i konsultationen.

Din profil

  • Du er speciallæge i almen medicin, intern medicin, eller fx i akutmedicin.
  • Du er læge i hoveduddannelsesstilling i almen medicin, akutmedicin eller intern medicin fase 2 eller 3.

Vi tilbyder

  • En unik mulighed for at blive en del af et team, der skal starte en ny funktion op i Region Midtjylland.
  • Spændende stillinger med stort fagligt ansvar og fleksibilitet.
  • Fast aflønning på timebasis uafhængigt af aktiviteten.

Vi ser gerne, at du tager mindst to 9-timers vagter om måneden, og gerne flere. Du kan efter individuel vurdering også indgå aftale om færre timer.

For læger der deltager i PLO Lægevagten kan der være mulighed for at opnå vagtfritagelse i Lægevagten.

Er du læge under uddannelse (HU fase 2 og 3) har du en lægefaglige visitator som bagvagt og kan bruge denne til sparring og rådgivning ift. dine patienter.

Inden opstart vil der være et kort obligatorisk introduktionsforløb for alle konsultations- og visitationslæger målrettet funktionerne i et regionalt set up. Deltagelse i forløbet aflønnes jf. overenskomsten for natordningen.

Sådan ansøger du
Du søger nemt stillingerne via linket "send ansøgning" nederst på siden. Her vil du blive bedt om at udfylde kontaktoplysninger samt udfylde et kort ansøgningsskema.

Ansættelsesproces
Henvendelser vil blive behandlet på ugentlig basis, med aftale for ansættelsessamtale.

Mere information
Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte:
Ledende overlæge Anh-Nhi Thi Huynh på tlf.nr.: 4020 2739 eller mail: [email protected].

Afdeling: Lægevagtens Natberedskab, Visitation

Ansøgningsfrist: 01 August 2024

Placering: Olof Palmes Allé, 8200, Aarhus

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Region Midtjyllandsave
save deadline
print
mail me
Application deadline 01 August 2024
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


Region Midtjylland

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

We DO NOT ACCEPT unsolicited job applications.
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs


https://jobbank.dk/en/job/2493316//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.