Get latest jobs before others

Afdelingsleder til Rail i NIRAS. Er du en god Leder/ Projektleder som interesserer dig for både kunden, tilbud og medarbejderne?

NIRAS A/S • Forretningsområde: Infrastruktur
 • Land: Danmark
 • Kontor: Allerød
 • Ansættelsesvarighed: Permanent: Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: 24. juli 2024

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.700 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 30 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien. Hos NIRAS tror vi på, at diversitet gør os stærkere, og derfor arbejder vi ud fra princippet om ligeværdighed og med fokus på SDG-målene. Vi værdsætter mangfoldighed i alle former og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Kan du sikre den gode forventningsafstemning mellem fagområderne, som indgår i projekterne og sikre at dine medarbejdere trives og har rammerne til at gøre deres bedste? Interesserer du dig også for jernbaner og brænder for at forbedre infrastrukturen i Danmark, Norge. Brænder du for at udvikle og motivere andre gennem ledelse? Har du lyst til at stå i spidsen for 15-20 dedikerede medarbejdere?I så fald kan du være den Afdelingsleder, vi søger til ledelse af vores afdeling for Jernbaner i Allerød. Afdelingen indgår i en flad organisation på 100+ specialister indenfor jernbaneområdet i Danmark og Norge, hvor vi har fokus på et højt fagligt niveau, højt kundetilfredshed og kollegaernes trivsel. Du vil få ledelsesansvaret for engagerede og dygtige rådgivere samt ansvar for at videreudvikle afdelingens faglighed og sikre dens forsatte vækst og samarbejde på tværs af vores organisation.

Rammerne for at være leder i NIRAS

Som afdelingsleder i NIRAS vil du slet ikke kunne undgå at videreudvikle din faglighed og dine kompetencer som leder. Du vil også have lederkolleger, som er med til at sikre, at du får en god start og bliver introduceret til vores musketerånd og unikke flade ledelseskultur, som vil vedblive at være hjørnestenen i vores virksomheds videre udvikling.

Du kommer også til at deltage på faglige konferencer og efteruddannelse samt lade dig inspirere i relevante netværksgrupper.

Som en del af vores onboarding, vil alle ledere deltage i vores eget udviklede program udi ”need to know” som afdelingsleder i NIRAS.

Omdrejningspunktet for alt vi gør er vores kunders projekter og at projekterne løses med høj faglighed i et godt, tillidsbaseret og tværgående samarbejde. Du vil få ansvar for at dette fortsat sker og udvikles i tæt samarbejde med dine kolleger.

Om vores enhed Rail i NIRAS”Som afdelingsleder i jernbaneafdelingen hos NIRAS vil du være en del af et dedikeret team, der arbejder med nogle af de mest spændende og komplekse projekter inden for jernbaneinfrastruktur i Danmark og Norge. Vi stræber efter innovation og kvalitet i alt, hvad vi gør, og vi leder efter en leder, der sammen med mig og de øvrige ledere kan være med til at drive vores vision fremad.” – Niels Engelhard Philipsen, Forretningsdirektør i RAIL.

Vi har en høj og bred faglighed indenfor jernbaner, og vi arbejde på tværs med andre afdelinger, fagligheder og lande, så vi sammen skaber bæredygtige og grønne løsninger med stor værdi i vores kunders projekter.

I NIRAS arbejder vi med mange tværfaglige projekter og du vil meget hurtigt blive involveret i spændende og varierende opgaver. De typiske kundesegmenter er både offentlige og private aktører indenfor infrastrukturen.

 • Vi prioriterer fleksibilitet i arbejdslivet for at sikre, at vores medarbejdere kan finde den rette balance mellem arbejde og privatliv
 • Vi skaber et arbejdsmiljø, der inspirerer og motiverer vores medarbejdere til at yde deres bedste
 • Vores team består af engagerede kollegaer, der altid er klar til at hjælpe hinanden og samarbejde for at nå fælles mål
 • Vores jernbaneenhed er sammensat af både unge talenter og erfarne fagfolk, som arbejder tæt sammen på tværs af fagområder, organisationer og landegrænser
 • Et godt ledelsesnetværk som motiverer og giver god sparring, som er med til videreudvikle dig som person og som leder.

Din nye hverdag vil byde på:

 • Tilbudsarbejde i tæt dialog med tilbudsteamet, at du tager et aktivt medansvar for, at vi lykkes med få alle tilbuddene afsted til tiden og i højkvalitet
 • Projektledelse på et par af vores projekter, deltagelse i møder. Dvs have overblikket og styringen på leverance og kunden
 • En varieret hverdag, hvor du som afdelingens naturlige knudepunkt vil blive involveret i beslutninger, sparring og udvikling af både fag, medarbejdere og rådgivningsydelser
 • Konstruktiv dialog med kunder, projektledere og andre personaleledere for at sikre de rette ressourcer, bemanding og kompetencer på projekter
 • Tiltrækning af talenter fra læreanstalter og netværk med henblik på ansættelse af nye kolleger.

Vi søger dig, der ...

 • Har en høj grad af integritet. Vi er ikke i tvivl om, at du er en der bakker op om holdet eller stiller dig i spidsen og går forrest. Samtidig falder det dig naturligt at træde i baggrunden, fordi du også får energi af dine kollegers succes
 • Kan lide at tale med dygtige og forskellige mennesker, for derigennem at bidrage aktivt til deres læring, personlige udvikling og succes som vidensmedarbejdere
 • Er god til at lytte, træffe beslutninger og samarbejde, samt i stand til at uddelegere ansvar og opgaver i en uhøjtidelig og dynamisk hverdag
 • Er god til at lede og motivere dit team med nærvær og engagement
 • Har en faglig baggrund indenfor jernbaner og ledelse, og så betyder det noget for dig, at vi stræber sammen efter at blive bedst, til det vi gør og hele tiden udvikle os fagligt og menneskeligt
 • Du må meget gerne nævne, hvis du har et godt netværk inden for jernbaner. Det kunne f.eks. være som rådgiver, entreprenør eller kunder inden for jernbaner.

”Here we grow!”
Vi er en arbejdsplads, som har fokus på, at du vokser både personligt og professionelt. En arbejdsplads hvor dine kompetencer får lov til at udvikle sig i et stærkt fagligt fællesskab, og hvor dine personlige præferencer og fremtidsdrømme altid tages alvorligt.

I NIRAS arbejder vi for at vokse velforberedte ind i en mere bæredygtig fremtid. Derfor gør vi os umage med, at vores kolleger gror. Det gør vi gennem samarbejde, videndeling og kreative løsninger. Vi stræber efter sømløst samarbejde på tværs af fagligheder og geografier, da vi tror på at det skaber de bedste projekter for vores kunder og skaber den bedste arbejdsplads for vores kolleger. Vi insisterer på en flad, decentral organisation med høj grad af frihed under ansvar.

Ring og hør om dine mulighederForretningsdirektør Niels Engelhard Philipsen på tlf. 6011 4256 eller ansøg direkte her på siden.

Er du nysgerrig på at vide mere om vores projekter, så følg linket her.

Vi glæder os til at høre fra dig!

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at NIRAS A/Ssave
save deadline
print
mail me
Last chance to apply today! (24 July 2024)
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


NIRAS A/S

Sortemosevej 19, 3450 Allerød

NIRAS yder uvildig rådgivning inden for byggeri og industri, miljø, energi, infrastruktur, forsyning, GIS - geodata og automation, analyse og planlægning samt udviklingsbistand. Selv om vi overvejende er en ingeniørbaseret rådgivervirksomhed, har vi mange medarbejdere med en anden akademisk baggrund.

Workplace has right now 1.798 employees with higher educational background. In last periode they hired 50 candidates and 20 students and interns.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages
We offer graduate programmes: Read more here
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Graduate programme Talent demand All current jobs

Follow and explore


https://jobbank.dk/en/job/2580044//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.