Get latest jobs before others

Teknisk Proceskoordinator (CSM og TSI)

NIRAS A/S • Forretningsområde: Infrastruktur
 • Land: Danmark
 • Kontor: Allerød
 • Ansættelsesvarighed: Permanent: Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: 2. september 2024

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, procesindustri, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand. Vores 2.700 specialister løser kundernes udfordringer med udgangspunkt i vores værdier - vi lytter, vi lærer, vi leverer. Vi tror på, at samarbejde, videndeling og kreativitet er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. Vi omsætter for ca. 2 mia. kr. fra kontorer i mere end 30 lande i Europa, Afrika, Asien og Australien. Hos NIRAS tror vi på, at diversitet gør os stærkere, og derfor arbejder vi ud fra princippet om ligeværdighed og med fokus på SDG-målene. Vi værdsætter mangfoldighed i alle former og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Vi har brug for dig, der interesserer dig for jernbanesikkerhed og de procedure, som gør ændringer af jernbaneinfrastruktur kan gennemføres på en dokumenteret og sikker måde. Din vigtige rolle er at få vores specialisters projektering af ændringer i jernbaneinfrastrukturen, dokumenteret og formidlet i de udarbejde skabeloner, som anvendes til at dokumentere CSM processen overfor bygherren og tilhørende myndigheder. Måske har du teknisk konstruktionsbaggrund og søger en rolle, der handler om at holde styr på jernbanesikkerheden gennem en systematisk håndtering af identificerede potentielle fare så de ikke udvikler sig til farer. Du kan også have en jernbaneteknisk baggrund og måske på sigt have et ønske om at blive Projektleder.

Som rådgiver designer og projekterer NIRAS markante jernbaneprojekter for at skabe effektiv, sammenhængende og bæredygtig mobilitet. Det kan være alt fra landets største jernbaneprojekt (den nye bane over Vestfyn) til mindre eller større projekter for private- og offentlige bygherrer.

Om jobbet
Du vil blive en del af det team i NIRAS, som forestår behandlingen og udarbejdelsen af de dokumenter, der hører til CSM (Common Safety Method) processen. Dokumenterne danner samlet set grundlag for godkendelse hos infrastrukturforvalterne eller Trafikstyrelsen. Din rolle er på systematisk vis at samle og styre dokumentationen for jernbanesikkerheden i de enkle projekter. Hvis ikke du allerede gør det i forvejen, er målet, at du på et tidspunkt kommer til at stå i spidsen for at gennemføre CSM processen i de forskellige projektsammenhænge fra start til slut.

Du kan få opgaver, hvor du er med til at behandle og dokumentere TSI (european Technical Specification for Interoperability) verifikation overfor bemyndiget organ (Notified Body) både i egne projekter, eller som selvstændig ydelse i form af teknisk rådgivning for de danske infrastrukturforvaltere herunder Banedanmark. Det er en vigtig del af jobbet at være kunde- og løsningsorienteret.

Fysisk kan du sidde på vores kontor i enten Allerød. Du får en bred tværfaglig berøringsflade internt i NIRAS samt eksternt med kunder og eksterne samarbejdspartnere.

Om dit team
Vores jernbaneenhed består af både nyuddannede og erfarne medarbejdere, der samarbejder på tværs af fag/organisation. Derfor vil du opleve at dit projektteam i virkeligheden kan strække sig ud i hele NIRAS og over mange fagdiscipliner. Din afdeling bliver din base og hvor du altid har en plads og hvorfra din videre faglige udvikling sker . Nye kolleger oplever at det er nemt og hurtigt at falde ind i fællesskabet. Du vil blive budt velkommen i et uhøjtideligt, uformelt miljø, hvor der altid hersker en god stemning.

Om dig

 • du har en konstruktionsteknisk baggrund eller alternativt kunne du have en jernbaneteknisk baggrund
 • du vil kunne trives i en rolle, der handler om på systematisk vis at samle og styre dokumentationen for jernbanesikkerheden i de enkle projekter
 • du vil lykkes rigtig godt i jobbet, hvis du besidder evner udi at forventningsafstemme og skabe følgeskab på en løsningsorienteret tilgang til opgaverne
 • Vi forestiller os, at du kan lide at arbejde struktureret, har interesse og forståelse for tværfaglig sammenhænge og afhængigheder
 • Gode egenskaber omkring såvel skriftlig og mundtlig kommunikation
 • det er et ekstra plus, hvis du har kendskab til CSM-processen.

Dit fokus i opgaverne vil være på både tid og kvalitet. Derfor tror vi også, at du derfor holder af at se tingene lidt fra oven og blik for processerne, så du og dine kolleger altid er forventningsafstemt med, hvad er i fokus lige nu og hvor skal vi hen som det næste.

”Here we grow”
Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor du vokser både personligt og professionelt? En arbejdsplads hvor dine kompetencer får lov til at udvikle sig i et stærkt fagligt fællesskab, og hvor dine personlige præferencer og fremtidsdrømme altid tages alvorligt? I NIRAS arbejder vi for at vokse velforberedte ind i en mere bæredygtig fremtid. Derfor gør vi os umage med, at vores medarbejdere gror med os. Det gør vi gennem samarbejde, videndeling og kreative løsninger – skal du vokse med?

I NIRAS er der gode ansættelsesforhold med kantine-, sundheds- og forsikringsordninger samt mange forskellige interessefællesskaber.

Ring og lad os tale om mulighederne
Ring og få en snak med Afdelingschef Claus Jørgensen på tlf.: +45 2015 4863 eller med Ekspertisechef Carsten B. Rasmussen +45 2920 7461. Du er også velkommen til at søge jobbet direkte ved at vedhæfte dit CV og sende os en personlig hilsen.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende så tag gerne kontakt og søg hurtigst muligt.

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at NIRAS A/Ssave
save deadline
print
mail me
Application deadline 02 September 2024
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


NIRAS A/S

Sortemosevej 19, 3450 Allerød

NIRAS yder uvildig rådgivning inden for byggeri og industri, miljø, energi, infrastruktur, forsyning, GIS - geodata og automation, analyse og planlægning samt udviklingsbistand. Selv om vi overvejende er en ingeniørbaseret rådgivervirksomhed, har vi mange medarbejdere med en anden akademisk baggrund.

Workplace has right now 1.798 employees with higher educational background. In last periode they hired 50 candidates and 20 students and interns.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages
We offer graduate programmes: Read more here
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Graduate programme Talent demand All current jobs

Follow and explore


https://jobbank.dk/en/job/2589353//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.