Profile #234385

Kommerciel og resultatfokuseret lederprofil med brede ledelses- og HR kompetencer, opbygget i både privat som offentlig virksomhed. Jeg vil kunne byde ind med følgende erfaringer og kompetencer:
• Ledelse og drift af organisationer, strategi og eksekvering, 360 graders HR, kapacitetsopbygning, optimeringer og forandringsledelse.

organisationsudvikling personaleudvikling Kapacitetsopbygning og planlægning strategi og eksekvering forandringsledelse struktur og systematik teamplayer budget og økonomistyring udviklings- og driftsledelse Ledelse og HR Handlingsdrevet resultatskaber  

Updated 19. april 2022
My education
1991 - 1993

Cand.merc.SOL

Aarhus Universitet

Educational area: Organisation & Ledelse
Period: august 1991 - august 1993
1988 - 1991

BSc. Business Administration

Aarhus Universitet

HAi - fokus på informationsteknologi og kvalitetsstyring i valgfag
Educational area: Organisation & Ledelse
Period: september 1988 - juni 1991
My work experience
2019 - now

Freelance konsulent og jobsøgende

Company name withheld

Freelance
Konsulent og coaching ydelser
Work area: Human Resources
Period: juli 2019 - now
2015 - 2019

Uddannelsesdirektør

Company name withheld

Forretningsansvarlig for Aarhus Tech Erhverv som omfatter alle erhvervsuddannelser og AMU aktiviteter. Erhvervsdivisionen har 5 skoler med i alt 3o erhvervsuddannelser og knap 1600 årselever samt et budget på Dkr. 145 mio og 22o fuldtidsmedarbejdere. Indgår i udvidet direktion. 9 skolechefer i reference. Reference til Adm. direktør Aarhus Tech.

• Ledelse af organisationer, strategi og eksekvering, økonomistyring, kapacitetsopbygning, økonomistyring og procesoptimeringer.
• Forandrings- og transitionsledelse, ifbm. organisations og kulturændringer, digitalisering og it systemimplementering.
• Samarbejde i, og styring af komplekse tværorganisatoriske drifts-, planlægnings- og udviklingsprocesser.
• Personaleledelse og –udvikling, samt rekruttering
Work area: Topledelse
Period: november 2015 - juni 2019
2013 - 2015

HR Partnerchef, Arts og Fælles adm.

Company name withheld

HR ansvarlig på Fakultetet Arts og i Administrationen på AU. (2500 medarbejdere) Indgår i AU’s HR ledergruppe. Ansvarlig for operationelle HR leverancer inden for rekruttering, ansættelsesforhold, løn- og arbejdsvilkår, forhandlinger, trivsel og arbejdsglæde, politikker og procedure samt organisation og lederudvikling mv. HR strategisk arbejde og bidrag på AU niveau. 12 medarbejdere i reference. Reference til Vicedirektør HR, Aarhus Universitet.
Work area: Human Resources
Period: april 2013 - maj 2015
2007 - 2013

HR Director

Company name withheld

HR koncernansvarlig i virksomheden. (500 ansatte). Indgik i
Systematic’s ledergruppe. I en periode på 1½ år interim leder for
Marketing og Kommunikation. Arbejdede internationalt med alle
aspekter af HR. Opgaverne spændte fra strategisk retningssættende, over
taktisk planlæggende og til operationelt gennemførende inden for
områderne tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling. Reference
til COO/CEO.
Work area: Human Resources
Period: august 2007 - marts 2013
2004 - 2007

HR Director, People development

Company name withheld

Ansvarlig for HR udvikling i TDC Services A/S. (1500 ansatte). Indgik i HR ledelsesteamet. Arbejdede det første halve år som Senior HR Partner for Services; IT organisation (850 ansatte), var en del af IT forretningens ledelsesteam. Arbejdede med alle typer udviklingsrettede tiltag inden for HR værdikæden. I samarbejde med koncern HR, var opgaven at sikre implementering af større fælles HR tiltag. Reference til Vice President HR i TDC Services A/S.
Work area: Human Resources
Period: oktober 2004 - juli 2007
2002 - 2004

Director, Senior HR Partner

Company name withheld

Global Senior HR Partner for Corporate Centre (900 ansatte), og for Marketing Communication. (550 ansatte). Bidrog til de forretningsmæssige resultater ved at bygge bro mellem forretningsudvikling og HR. Arbejdede med alle typer udviklingsrettede tiltag inden for hele HR værdikæden og i samarbejde med koncern HR sikrede implementering af større fælles HR projekter og leverancer i ansvarsområder.
Indgik i enhedens ledelsesteam samt i det globale HR ledelsesteam. Reference til Global Vice President HR.
Work area: Human Resources
Period: maj 2002 - september 2004
1997 - 2002

Ledelseskonsulent

Company name withheld

Salg og udvikling af konsulentydelser: Strategi og ledelsesudvikling.
Ansvarlig for gennemførelse af vækstgrupper for 12 ejer-ledede virksomheder. Særlig fokus på ledergruppe-udvikling. Fra marts 2000, projektleder på et organisatorisk læringsprojekt. Projektteam omfattede 9 virksomheder, 3 forskere og 7 konsulenter. Budgetansvarlig for projektbevillingen på kr. 40 millioner.
Reference til Leder af Center for ledelse.
Work area: Rådgivning & Support
Period: september 1997 - marts 2002
1995 - 1997

Ledelseskonsulent

Company name withheld

Salg og udvikling af konsulentydelser: Strategi og ledelsesudvikling.
Ansvarlig for gennemførelse af vækstgrupper for SMV- ejer-ledede virksomheder. Særlig fokus på strategi, kvalitets- og organisationsudvikling.
Work area: Rådgivning & Support
Period: maj 1995 - juli 1997
My skills and abilities
Skills
arbejdsmiljø bestyrelsesarbejde direktionsarbejde driftsledelse og planlægning employerbranding executive coaching forandrings- og transitionsledelse forhandling forretningsudvikling implementering kapacitetsopbygning knowledge management kommunikation kommunikation og formidling kompetenceudvikling kpi styring og rapportering kulturudvikling lean og administrativoptimering ledelse af ledere ledelse af organisationer leder og talentudvikling leder- og talentudvikling markedsføring organisationsdesign organisationsudvikling politikker og procedure proces optimering procesfacilitering projektledelse præsentation og rapportering reskuttering og on-borading rådgivning og ledersparring strategi og eksekvering strategiskplanlægning og analyse strategiudvikling og implementering økonomi- og budgetstyring
Skills at working proficiency
dansk engelsk
My preferences
Job type
Fuldtidsjob
Work areas
Administration Human Resources Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Rådgivning & Support Topledelse Økonomi & Forvaltning
Location
Midtjylland Sydøstjylland Østjylland (Aarhus)
Contact me!