Profile #250157

Min fagkombination af sociologi og folkesundhed og mere end syv års erfaring fra social- og sundhedsområdet gør mig til en kompetent kandidat til at skabe bedre og frem for alt mere lige betingelser for sundhed og trivsel for udsatte og sårbare borgere i krydsfeltet mellem kommune, almen praksis og hospital/sekundær sundhedssektor.

Sundhedsaccelerator Analytiker Kvalitetsorienteret Tovholder Systematisk Ulighed i sundhed Forandringsmodig Public Health Approach Helhedssyn Åbenhed  

Updated 20. juli 2020
My education
2016 - 2018

ph.d. (alm.)

Københavns Universitet

Ph.d. i Public Health and Epidemiology, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Center for Sundhed og Samfund.
Educational area: Medicinal & Sundhed
Period: december 2016 - november 2018
9
2003 - 2006

Cand.scient.soc. i Sociologi

Københavns Universitet

Speciale inden for retssociologien om præmisser for skabelse af tillid i forholdet mellem ret og samfund.
Educational area: Samfundsvidenskab
Period: august 2003 - november 2006
9
2003 - 2005

BA i Sociologi

Københavns Universitet

Bacheloropgave i organisationssociologi.
Educational area: Samfundsvidenskab
Period: august 2003 - juni 2005
1994 - 1998

Anden lang videregående udd.

Anden uddannelsesinstitution i udlandet

1. Studienabschnitt i sociologi med bifag filosofi aflagt på Wiens Universitet.
Educational area: Samfundsvidenskab
Period: september 1994 - januar 1998
My work experience
2019 - 2019

Projektleder

Vordingborg Kommune

Projekt 'Sammenhængende Patientforløb': Sikre sammenhæng i overgangen mellem somatisk/psykiatrisk sygehus og kommune for borgere med multisygdom og sociale problemer.
Arbejdsopgaver: Optimering af teamwork på tværs af sektorer og kommunale enheder vha. ’Forbedringsmodellen’; gennemgang af borgersager; flowcharts af arbejdsgange; indtastning og kvalitetssikring af data; opfølgning; koordinering af tværsektorielle styre- og arbejdsgruppemøder; afholdelse af brugercentrerede og helhedsorienterede borgersamtaler ud fra en recovery og empowerment understøttende tilgang.
Work area: Politik & Samfund
Period: maj 2019 - oktober 2019
2014 - 2016

Hjemmedirektør

Tvillinger A/S

Traf valget om at passe mine tvillinger hjemme for at give dem den bedste start i livet, jeg kunne. Derigennem har jeg tilegnet mig værdifulde kompetencer ud i lederskab, planlægning, omsorgsberedskab og konfliktmægling. Jeg har fået veludviklede evner for multitasking, stresshåndtering og på daglig basis overkommet en enorm arbejdsmængde med konstante deadlines: Jeg har synkronammet, -puslet og -trøstet og tålmodigt styret rammerne for en omsorgsfuld, tryg og kærlig grobund for mine børn.
Work area: Human Resources
Period: november 2014 - december 2016
2013 - 2014

Kvalitetssikringsmedarbejder/QA-assistant

Insatech A/S

Arbejdsfunktion: Systematisk granskning og godkendelse af dokumentation, korrekturlæsning, kvalificerings- og valideringsdokumentation i henhold til gældende lovkrav, risikobedømmelse, testbesøg hos underleverandører samt administrative ad hoc-opgaver.
Work area: Medicinal & Sundhed
Period: februar 2013 - oktober 2014
2008 - 2012

Akademisk medarbejder

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Fokus på social og sundhedsmæssig ulighed. Projektudvikling, -implementering, -evaluering samt -formidling. Projektleder på tre projekter: 1) Effekten af Arbejdstilsynets tilsyn for virksomheders fokus på sundhed og sikkerhed, 2) National indsats til forebyggelse af luftvejssygdomme, 3) National indsats til forebyggelse af sundhedsrisici ved arbejde i affaldsindustrien.
Work area: Forskning & Udvikling
Period: februar 2008 - marts 2012
My skills and abilities
Skills
administration analyse evaluering kvalitative og kvantitative metoder kvalitetssikring planlægning retssociologi socialepidemiologi systematik undervisning
Skills at working proficiency
dansk engelsk tysk
My preferences
Job type
Deltidsjob Fuldtidsjob Vikariat
Work areas
Administration Eksport Forskning & Udvikling Politik & Samfund Socialvæsen
Location
Midtjylland Storkøbenhavn Sydsjælland & Øer Vestsjælland Østjylland (Aarhus) Østsjælland
Contact me!