Profile #267530

Engageret og positiv dansklærer med passion for klasseledelse og elevtrivsel. I får en medarbejder, som har stor interesse i teamarbejde. Jeg brænder for at gøre fagligheden mere håndterbar, så alle elevers behov tilgodeses. Jeg ønsker at skabe øget lyst til aktivt at deltage, hvor eleverne lærer af hinanden. Læring sker i samspil med and

Engageret dansklærer Æstetiske læreprocesser udtryksfuld undervisning elevtrivsel i fokus fagligheden skal være håndterbar interesseret i teamarbejde Rummelig og positiv  

Updated 25. april 2022
My education
2018 - 2022

Anden mellemlang videregående udd.

Aalborg Seminarium

Jeg har afslutter dansk og kristendomskundskab. Hertil har jeg afsluttet tre praktikperioder, og til sommer færdiggør jeg uddannelsen og afslutter idræt
Educational area: Undervisning & Pædagogik
Period: august 2018 - juni 2022
My work experience
2021 - now

Tilkaldevikar

Sønderbroskolen

Jeg er tilkaldevikar på Sønderbroskolen, hvor jeg vikarierer, hvis nødvendigt.
Work area: Undervisning
Period: maj 2021 - now
2020 - now

Tilkaldevikar

Stolpedalsskolen

Jeg har siden 2020 været tilknyttet Stolpedalsskolen som lærervikar, hvor jeg har undervist på alle klassetrin.
Work area: Undervisning
Period: september 2020 - now
My skills and abilities
Skills
none specified
Skills at working proficiency
dansk engelsk
My preferences
Job type
Vikariat
Work areas
Undervisning
Location
Nordjylland
Contact me!