Profile #282393

Jeg leder teams og projekter med strategisk udsyn, god organisering, empati og appetit efter resultater. Jeg har 3 fag i ledelse med topkarakter i dem alle. Jeg har også solide erfaringer relateret til strategi, tværgående koordination, ledelsesbetjening, analyser, IT, optimering af processer, forhandling og formidling, herunder internationalt.

Strategisk overblik og vigtige detaljer Team- og projektledelse Regenerativ ledelse Nysgerrighed God organisering Procesoptimering Skarp formidling Analytisk klar Interessevaretagelse Politisk rådgivning  

Updated 15. marts 2024
My education
12
2015 - 2016

Akademiuddannelse i ledelse

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

3 diplomfag i ledelse på DTU (Djøf´s chefkonsulent-uddannelse): Har skrevet eksamensopgaver med forsvar i følgende fag: Forandringsledelse (modtog karakteren 12, dec. 2015), Ledelse, kommunikation og organisation (modtog karakteren 12, apr. 2016) og Strategisk ledelse (modtog karakteren 12, okt. 2016).
Educational area: Organisation & Ledelse
Period: september 2015 - september 2016
1991 - 1998

Cand.scient.pol.

Aarhus Universitet

Specialet med titlen ”EU i drivhuset. En analyse af de diskursive indstillinger bag EU’s overordnede indstilling til globale miljøproblemer med langt tidsperspektiv” (kan fremsøges via Aarhus Universitet) modtog karakteren 11 (næsthøjest karakter på gammel skala).

Kandidatdelen af uddannelsen fokuserede på teoretisk og praktisk miljøpolitik, EU samt Central- og Østeuropa. Grunduddannelsen dækkede bl.a. politologi, økonomi, offentlig administration, statistik, forvaltningsret, international politik og sociologi.
Educational area: Samfundsvidenskab
Period: september 1991 - juni 1998
My work experience
2017 - now

Chefkonsulent/senior forretningsudvikler for erhverv

DSB

Jeg varetager strategisk og forretningsmæssig udvikling i forhold til DSB´s relationer med virksomheder, ledelsesbetjening, teamledelse og projektledelse, analyser, procesoptimering samt pleje og udvikling af netværk.

I december 2023 leverede jeg sammen med gode kolleager en digital CO2.beregner for erhvervsrejser. Central bidragyder til DSB´s erhvervsstrategi fra 2021 forankret i bestyrelsen og tovholder for den opfølgende koordinering på tværs af mange interessenter. Tidligere var jeg gennem mere end 3 år leder af et vanskeligt projekt med det formål at få DSB ind i en global digital handelsplatform. Jeg stod dengang for en intern teknisk projektgruppe og havde samtidig til opgave at koordinere med mange andre interessenter, herunder eksterne projektledere i Nice og Kiev. Undervejs fik jeg flere gange ros for min håndtering af svære situationer.
Work area: Transport & Logistik
Period: februar 2017 - now
2014 - 2017

Specialkonsulent/senior produktchef for erhverv

DSB

Jeg varetog udvikling af produkter og services orienteret mod DSB´s relationer med erhvervsmarkedet samt team- og projektledelse.

Var som forretningsansvarlig teamleder over ca. 1 1/2 år for en gruppe af IT-udviklere med det formål at levere en ny butik for erhvervskunder på dsb.dk inden en skarp frist. Det lykkedes! Stod også for optimering af snørklede forretningsmæssige, digitale og kommercielle processer i DSB. Tovholder, forretningsansvarlig og formidler på brede opgaveløsninger, herunder med fast forankring på deltid i IT-udviklingsteam. På vegne af DSB var jeg desuden blandt de centrale bidragsydere på tværs af alle trafikselskaber i Danmark til udviklingen af Rejsekort Erhverv, et nyt kommercielt og digitalt produkt. Ansvarlig for budget og regnskab for fælles erhvervssalg på tværs af DSB, Metroen og Movia.
Work area: Transport & Logistik
Period: februar 2014 - januar 2017
2013 - 2014

Specialkonsulent, senior key account manager og teamleder

DSB

Salg af erhvervsprodukter til til store offentlige virksomheder og daglig ledelse af DSB´s team af eksterne resultatbaserede sælgere af Erhvervskort (2-5 sælgere). Tovholder for juridiske og skattemæssige anliggender omkring Erhvervskortet. Ansvarlig for budget og regnskab for fælles erhvervssalg på tværs af DSB, Metroen og Movia.
Work area: Transport & Logistik
Period: februar 2013 - januar 2014
2007 - 2013

Key account manager, teamleder og tillidsrepræsentant

Trafikselskabet Movia

Opbyggede Movias erhvervssalg som et nyt indsats- og forretningsområde (fra ingenting til en årlig omsætning på 26 mill. kr.) og stod for udvikling af en digital salgs- og administrationsplatformen www.moviaerhverv.dk. Ansvarlig for teamledelse af Movias 2-5 eksterne resultatbaserede erhvervssælgere. Sekretær for trafikselskabernes fælles erhvervssalg i Hovedstaden en stor del af perioden. Var i hele perioden også tillidsrepræsentant (muligt da teamledelse af eksterne sælgere ikke var internt forankret i organisationen) for 40-50 djøf´ere med deltagelse i faste dialoger med ledelsen og ansvar for deltagelse i ansættelsessamtaler, lønforhandlinger og personalesager, herunder afskedigelser og stress-samtaler m.m.
Work area: Transport & Logistik
Period: januar 2007 - januar 2013
2005 - 2006

Erhvervskonsulent

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

Stod for business-to-business-strategi for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), markedsføring til virksomheder, indledende analyser samt salg af offentlig transport som skattefrit personalegode (Erhvervskortet). Stod i spidsen for bred, fælles kampagne på tværs af alle delebil-udbydere og trafikselskaber i Hovedstadsregionen.
Work area: Organisation & Forening
Period: september 2005 - december 2006
2004 - 2005

Konsulent i Trafik og Mobilitet, Plandivisionen

Bidrog til analyse om markedets interesse for offentlig transport som skattefrit personalegode (det senere Erhvervskort), forfatter til rådgivende rapport til Købehavns Kommune om mobility management på Nordhavnen og projektleder bred, fælles kampagne på tværs af Movia og alle delebiludbydere i Hovedstadsregionen samt indsamling af internationale erfaringer i den forbindelse med efterfølgende paper på Aalborg Trafikdage 2005.
Work area: Organisation & Forening
Period: august 2004 - august 2005
2003 - 2004

Projektmedarbejder i Pendlerkontoret

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

Stod for evaluering af 2-årigt forsøgsprojekt om pendlerplaner i virsomheder og arrangerede stor konference med international deltagelse om mobility management.
Work area: Organisation & Forening
Period: september 2003 - juli 2004
1999 - 2003

Fuldmægtig

Vejdirektoratet

Beskæftigede mig især med trafikpolitiske strategier og virkemidler, herunder i et internationalt perspektiv. ledelsesbetjening og projektledelse af 3 IT-udviklingsprojekter (www.transportbudget.dk, en trafik- og transportpolitisk database og et site til formidling af trafik- og transportstatistik). Var tovholder på større udredningsnotat om Transport Demand Management (TDM). Repræsenterede Vejdirektoratety i 2 OECD arbejdsgrupper om hhv. person- og godstranspor, hvor jeg var hovedforfatter på kapitel 4,5,7 og 12 i OECD rapporten Influencing Road Travel Demand.
Work area: Politik & Samfund
Period: marts 1999 - august 2003
1998 - 1998

Underviser på deltid i EU-forhold

Folkeuniversitetet i Aarhus

Underviser i kursus med titlen "EU efter Amsterdam" med omkring 20 kursister, herunder især 1. og 2. års studerende fra statskundskab på Aarhus Universitet.
Work area: Undervisning
Period: september 1998 - november 1998
1995 - 1996

Akademisk medarbejder for MEP Lone Dybkjær

MEP Lone Dybkjær, Europa-Parlamentet i Bruxells

Politiske analyser og rådgivning til MEP Lone Dybkjær indenfor især institutionelle forhold og energipolitik. Fulgte også tilblivelsen af EU´s 5. Miljøhandslingsprogram, som Lone Dybkjær var Europa-Parlamentets ordfører for i perioden.
Work area: Politik & Samfund
Period: september 1995 - april 1996
1994 - 1994

Teatcher

Vilnius University, Institute of International Relations and Political Science

Responsible for a course for 1st and 2nd year students of International Realtions and Political Science ending with a written exam. The course was entitled "Comparative Foreign Policy".
Work area: Undervisning
Period: oktober 1994 - december 1994
My skills and abilities
Skills
analyser business cases forandringsledelse forhandling forretningsudvikling gevinstrealisering interessevaretagelse kampagner ledelse af frivillige ledelsesbetjening politik politisk rådgivning portefølgestyring procesoptimering projektledelse strategi teamledelse
Skills at working proficiency
engelsk fransk
My preferences
Job type
Fuldtidsjob
Work areas
Data & Analyse Kunst & Kultur Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Rådgivning & Support Transport & Logistik Undervisning
Location
Nordsjælland Storkøbenhavn
Salary
50.000 DKK / month
Contact me!