Profile #84685

Specialeskrivende om forholdet mellem EU og Tyrkiet ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studentermedhjælper hos Dansk Folkeoplysning Samråd, en paraplyorganisation for 36 folkeoplysende organisationer og frivillig i netværksgruppen for verdensmålene i Ungdommens Røde Kors. Tidligere praktikant i Socialdemokratiets Internationale

politik samfund sociologi internationale relationer EU  

Updated 14. maj 2022
My education
2016 - 2018

Cand.scient.soc. i Sociologi

Københavns Universitet

Specialeskrivende om forholdet mellem EU og Tyrkiet. Specialet afleveres senest d. 31. december 2018.
Educational area: Samfundsvidenskab
Period: september 2016 - december 2018
9
2013 - 2016

BA i Sociologi

Københavns Universitet

Educational area: Samfundsvidenskab
Period: oktober 2013 - oktober 2016
My work experience
2017 - now

Studentermedhjælper - dokumentation og interessevaretagelse

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Min hovedarbejdsopgave er at bistå i arbejdet med politisk interessevaretagelse i bred forstand. Derudover indsamler jeg også dokumentation i form af kvantitative og kvalitative data til brug for forskellige projekter.
Work area: Politik & Samfund
Period: august 2017 - now
2017 - 2017

International praktikant, Afdeling for Ledelse og Politik

Socialdemokratiet

Hos Socialdemokratiet har jeg arbejdet med forskellige opgaver indenfor international politik, udviklingspolitik og særligt demokratistøtte.
Work area: Politik & Samfund
Period: juli 2017 - juli 2017
2016 - 2017

Studentermedhjælper, Brugerportalsinitiativet

KL - Kommunernes Landsforening

Som studentermedarbejder i Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening har jeg beskæftiget mig med etableringen af en digital platform på skole og dagtilbudsområdet. Brugerportalsinitiativet (BPI) er et program, som skal sikre, at elever, lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole.
Work area: Administration
Period: august 2016 - juli 2017
2014 - 2016

Kvalitativ Researcher og Projektmedarbejder

Perspective Lab

Hos Perspective Lab har jeg medvirket til at udføre markedsundersøgelser. Herunder har jeg gennemført interviews med enkeltpersoner, været med til at afvikle fokusgruppeinterviews, foretaget observationsstudier samt deltaget i analyse- og fortolkningsarbejdet.
Work area: Data & analyse
Period: december 2014 - juli 2016
My skills and abilities
Skills
desk research kvalitativ metode kvantitativ metode observationsstudier projektadministration
Skills at working proficiency
dansk engelsk tysk
My preferences
Job type
Fuldtidsjob
Work areas
Politik & Samfund
Location
Storkøbenhavn Udlandet (øvrige)
Contact me!