Skatteministeriet

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2022


Required education

In year 2022


Offered work areas

In year 2022


Offered location

In year 2022


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.


Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K

I Skatteministeriet bidrager vi til at sætte retning og skabe rammer for skatteforvaltningen i Danmark.


More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs