Skatteministeriet

Skatteministeriet skaber fundamentet
Skatte- og afgiftssystemet er under forandring og mødes løbende af nye krav fra politikere, EU-retten og ny teknologi. Som medarbejder i Skatteministeriet har du mulighed for at være med, når udfordringerne på skatte- og afgiftsområdet skal løses, og når der skal findes nye holdbare løsninger, der kobler it, politik, jura og økonomi.

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet vil du være med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer, som vil udvikle dig og styrke dine kompetencer.

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiserede og have blik for hele samfundets behov.

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.
It-Job i Skatteministeriet
Vil du arbejde i krydsfeltet mellem teknologi, jura og politik, tæt på politikerne og det politiske miljø? Og har du lyst til at prøve kræfter med en ”once in a lifetime-udfordring” i et af Danmarks største og mest komplekse udviklingsprojekter?

It-udvikling er en relativ ny disciplin i Skatteministeriet. Der er på kort tid etableret to store it-programmer – Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) og Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI). Begge programmer fungerer relativt selvstændigt – samlet set er der ca. 60 ansatte i hvert program, der arbejder tæt sammen i en projektorganisation. Det er en helt ny måde at arbejde med it og udvikling i staten.

I programmerne sidder alle nødvendige kræfter sammen. Det betyder, at vi udvikler forretningsprocesser, lovgivning og it-system samtidigt, og at programmerne selv træffer beslutninger om fx teknologivalg. Det stiller store krav til din evne til at kommunikere med andre faggrupper, men giver dig også mulighed for at være med til at påvirke forretningsprocesser og lovgivning, selv om du arbejder med it-udvikling.

Det er vigtigt for os, at de nye systemer, der udvikles, er horisontalt skalerbare, har meget høj oppetid, og ikke mindst at de er lovlige. Det gør også, at viden om distribuerede systemer, funktionsprogrammering, automatisering, samt en generel vilje og evne til at tænke ud af boksen er egenskaber, vi værdsætter højt. Generelt er vi meget bevidste om, ikke at gøre som man plejer, men at følge med den teknologiske udvikling og benytte nye teknologier, når det kan hjælpe os mod målet.

Alle arbejder mod samme mål, og der en høj grad af startup mentalitet i og omkring begge programmer, en stor grad af fællesskabsfølelse og et godt sammenhold. Opgaven i begge programmer er stor, og der er tryk på. Derfor er det også vigtigt for os, at der er tid til at have det sjovt og drikke en fredagsøl.
Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K

I Skatteministeriet bidrager vi til at sætte retning og skabe rammer for skatteforvaltningen i Danmark.


More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs