Allianz Trade / Euler Hermes Danmark

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2022


Required education

In year 2022


Offered work areas

In year 2022


Offered location

In year 2022


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.


Allianz Trade / Euler Hermes Danmark

Amerika Plads 19, 2100 København

Allianz Trade er specialister i kreditforsikring, garantiforsikring og inkasso. Vi sørger for, at du får opmærksomhed, vejledning og forsikringsdækning. Vi samarbejder tæt med din virksomhed, så vi hurtigt kan hjælpe og understøtte din forretning, hvis du har kunder, som går konkurs eller ikke kan betale

We accept unsolicited job applications! Apply through web page.


More info for this company

Talent demand All current jobs

Follow and explore