FriSe

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. 

Som repræsentant for landets frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer kender vi frivilligheden og arbejder dagligt for at skabe de bedste betingelser og største udfoldelsesmuligheder for frivillige og foreninger i Danmark. Vores vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte i den frivillige verden.

Den frivillige indsats og foreningslivet på det sociale og sundhedsmæssie område er en uundværlig støtte for tusindvis af borgere, ligesom frivillige har afgørende betydning for aktiviteter inden for idræt, natur og kultur.

Frivilligt engagement har samtidig en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte at tage et personligt socialt og medmenneskeligt ansvar. 

Derfor arbejder FriSe sammen med vore medlemer for et inkluderende og ansvarsfuldt fællesskab i lokalsamfundet og for at styrke deltagelsen og udfoldelsesmuligheder i den frivillige verden. 

FriSe arbejder for at understøtte og udvikle vores medlemmers kvalitet og kapacitet. Vi tilbyder konsulentbistand og uddannelsesmuligheder for ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer. Vi er agtpågivende og debatterende over for krav og forventninger til udvikling af frivilligheden, og vi varetager vore medlemmers interesser og taler deres sag. Vi indsamler og deler den nyeste viden, og vi skaber mulighed for netværk og samarbejde på tværs af vore medlemmer. 

Derudover driver og deltager FriSe i en række projekter med forskellige samarbejdspartnere, der alle har til formål at gøre det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening. 

 FriSe at a glance


FriSe
FriSe
Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.

Geography
Frederiksgade 78B
8000 Aarhus
Logo: FriSe
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Latest tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.frise.dk


FriSe at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.