Ankestyrelsen

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2021


Required education

In year 2021


Offered work areas

In year 2021


Offered location

In year 2021


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.

Ankestyrelsen at a glance


Ankestyrelsen
Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 55.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Geography
Teglholmsgade 3
2450 København
Logo: Ankestyrelsen
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Career pages

Get more career tips on our career pages:
https://ast.dk/job-karriere/ankestyrelsen-som-arbejdsplads/karrierebloggen

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.


Other carrer options at Ankestyrelsen

See all jobs Ankestyrelsen