R&R Consult

Hos R & R Consult har vi over 25 års erfaring med CFD simuleringer — en gren indenfor ingeniørfaget, som primært beskæftiger sig med simulering, kortlægning og evaluering af flow, temperatur og materialetransport etc. i maskiner og udstyr inden for produktion, proces og transport.

Med en grundig CFD simulering og analyse kan vi optimere produktion/proces, udvikle nye designs og koncepter der er mere effektive og/eller mere energibesparende. En CFD analyse giver også en detaljeret forståelse af processen og nye indsigter. En grundig CFD analyse kan hjælpe med at kortlægge og visualisere f.eks. trykudvikling, flowfordeling og ydeevne. CFD analysen giver information og forståelse af driftsforhold, som det ellers ville være svært at opnå. Analysen giver et solidt grundlag for at gennemføre grundårsagsanalyser, lave geometriske opgraderinger og optimere driften.

Hos R & R Consult udføres CFD analyserne kun af fagspecialister, der er uddannet og specialiseret i termo- og fluiddynamik. Vi arbejder alle kun med CFD beregninger, hvilket vi mener giver den største arbejdsglæde og den største værdi for kunden

 
R&R Consult

Gasværksvej 26, 9000 Aalborg

Vi har mere end 25 års erfaring indenfor termo- og fluiddynamik, blandt andet med avancerede numeriske beregningsmetoder som Computational Fluid Dynamics (CFD)

Workplace has right now 4 employees with higher educational background. In last periode they hired no candidates and 1 students and interns.

We accept unsolicited job applications! Apply through web page.


More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs

Follow and explore