Daka Denmark A/S

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2021


Required education

In year 2021


Offered work areas

In year 2021


Offered location

In year 2021


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.

Daka Denmark A/S at a glance


Daka Denmark A/S
Daka Denmark A/S
Daka Denmark er den nordiske del af SARIA-gruppen. Alle vores forretningsområder er specialiserede i indsamling, sikker håndtering og recirkulering af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien til produktion af bæredygtige kvalitets produkter indenfor foderingredienser, gødning og vedvarende energiprodukter som biobrændsel og biodiesel.

Geography
Lundagervej 21
8722 8722 Hedensted
Logo: Daka Denmark A/S
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Unsolicited applications

We are happy to receive unsolicited applications


Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.


Other carrer options at Daka Denmark A/S

See all jobs Daka Denmark A/S