Ingeniører Uden Grænser

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2022


Required education

In year 2022


Offered work areas

In year 2022


Offered location

In year 2022


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.

Ingeniører Uden Grænser at a glance


Ingeniører Uden Grænser
Ingeniører Uden Grænser
IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer. Vi samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi bygger skoler og sundhedsklinikker, skaffer rent vand og bedre sanitære forhold, udbedrer veje og broer samt etablerer solcelleanlæg og affaldsbehandling. Vi sikrer lokal forankring og varige løsninger, og vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Geography

Kalvebod Brygge 33
1560 København V

Logo: Ingeniører Uden Grænser
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?

View statistics
Our people

3

employees with higher education

1
graduate hired last year

2
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications

Get more info at www.iug.dk

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.