Transportministeriet

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2022


Required education

In year 2022


Offered work areas

In year 2022


Offered location

In year 2022


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.

Transportministeriet at a glance


Transportministeriet
Transportministeriet
Transportministeriet arbejder med planlægning, anlæg, drift og vedligehold af det statslige infrastruktur på transportområdet samt regulering af og tilsyn med det samlede danske transportsystem. Ministeriet opfører, vedligeholder og administrerer endvidere statens ejendomme på kontor- og universitetsområdet samt regulerer rammevilkårene for byggeriet og byggebranchen i Danmark.

Geography
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
Logo: Transportministeriet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.


Other carrer options at Transportministeriet

See all jobs Transportministeriet