Udlændinge- og Integrationsministeriet

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2022


Required education

In year 2022


Offered work areas

In year 2022


Offered location

In year 2022


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.

Udlændinge- og Integrationsministeriet at a glance


Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet? Ministeriet har ca. 1500 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet samt Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

Geography
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Logo: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

50

employees with higher education

100
graduates hired last year

50
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We are happy to receive unsolicited applications


Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.


Other carrer options at Udlændinge- og Integrationsministeriet

See all jobs Udlændinge- og Integrationsministeriet