Vi søger to afdelingslæger til Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

Er du speciellæge i hæmatologi, og drømmer du om at udfordre dine evner som kliniker i en hæmatologisk specialafdeling præget af vækst og ordentlighed, og hvor vi sætter patienten først? Så er du måske en af vore nye kollegaer.

Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Afdelingen har gennem de seneste år haft stigende aktivitet, - en udvikling, der tænkes at fortsætte de kommende år. Aktivitetsstigningen skyldes dels, at afdelingen i forbindelse med Sundhedsstyrelsens netop gennemførte revision af specialeplanlægningen har fået tre nye højtspecialiserede funktioner, og dels, at patientgrundlaget i det hæmatologiske speciale generelt er stigende.

Grundet ovenstående søger vi nye kollegaer, og vi opslår derfor to afdelingslægestillinger til besættelse per 1. maj 2018 eller efter aftale.

Lidt om afdelingen
Hæmatologisk afdeling X er funktionsopdelt i 2 teams:

Et team, der varetager udredning og behandling af patienter med maligne lymfoproliferative sygdomme, myelomatose og benigne hæmatologiske sygdomme, lige som teamet varetager autologe stamcelletransplantationer.

Et team, der varetager udredning og behandling af patienter med akutte leukæmier, myelodysplastisk syndrom, kroniske myeloproliferative sygdomme samt opfølgning af allogent transplanterede patienter.

Begge afdelingslæger vil blive tilknyttet afdelingens lymfoproliferative team – den ene af vil få hovedparten af sin funktion inden for lymfomområdet, og den anden inden for myelomatose-/amyloidoseområdet.

Hvad tilbyder vi?
I begge stillinger er der gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du får en stilling med gode kollegaer og et godt akademisk miljø. Afdelingens kultur er præget af vækst og ordentlighed, og vi har fokus på patient- og pårørendeperspektivet. Vi har desuden et aktivt forskningsmiljø, inden for såvel klinisk forskning som epidemiologisk, laboratoriemæssig og kvalitativ forskning.

Kvalifikationer
Du skal være speciallæge i hæmatologi.

Du skal have lyst til at deltage i afdelingens kliniske forskning, præ- og postgraduate undervisning samt undervisning og uddannelse af afdelingens øvrige personalegrupper.

Vi forventer, at du har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt, og hvor vi sætter patienten først.

Du er forskningsaktiv eller har ambitioner om fremover at indgå i forskningsmæssige sammenhænge i afdelingen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionens Lønnings- og Takstnævn.

Til stillingerne er knyttet bagvagtsfunktion.

Fremsendelse af ansøgning
Ansøgningen skal indeholde oplysning om kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang indeholde dokumentation herfor. Der skal medsendes curriculum vitae og publikationsliste.

Det anbefales, at du ansøger stillingen elektronisk via link på siden her.

Ansøgningen stiles til:
Ledende overlæge

Hanne Vestergaard

Hæmatologisk afdeling X

Funktionsbeskrivelser kan hentes via nedenstående links eller kontakt sekretær for afdelingsledelsen Dorthe Skov Rasmussen

mail eller tlf. 6541 1850

Funktionsbeskrivelse afdelingslæge myelomatose

Funktionsbeskrivelse afdelingslæge lymfom

Ansøgningsfrist d. 29. september 2017.

Har du spørgsmål vedr. stillingerne, er du velkommen til at henvende dig telefonisk til ledende overlæge Hanne Vestergaard på tlf. 30614789 eller på mail: .


Ansøgningsfrist d. 29.09.2017

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 01.09.2017, sidst opdateret d. 01.09.2017
Region Syddanmark - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/1050663/