Overlæge i Retspsykiatrien, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

I forbindelse med udvidelse af den retspsykiatriske funktion i Region Syddanmark søger vi en overlæge pr. 1. december 2017 eller efter aftale.

Psykiatrisk Afdeling i Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet, med et befolkningsunderlag på ca. 107.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark.

Afdelingen har 104 døgnpladser heraf 70 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion.

Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger og 6 afdelingslægestillinger.

Afdelingen har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer, med fem retspsykiatriske afsnit, hvert med plads til 14 patienter. Der er fire afsnit med akut modtagelse og et rehabiliteringsafsnit.

Visitationen til retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske overlæger i Middelfart.

Den ambulante del af retspsykiatrien i Region Syddanmark varetages af Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP), som er tilknyttet Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Behandlingen varetages tværfagligt, har udgangspunkt i Middelfart og foregår i lokalområderne i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, kommunerne, lokalpsykiatrien m.fl.

Herudover varetager Retspsykiatrien i Middelfart mentalundersøgelser i Region Syddanmark samt undersøgelse og behandling af sædelighedskriminelle, sidstnævnte som led i et nationalt netværk med fælles møder og supervision.

Mange faggrupper bidrager til den høje faglige standard i vores retspsykiatri. Flere behandlingstilbud foregår tværfagligt, f.eks. gruppebehandling af sædelighedskriminelle, patient- og pårørendeundervisning m.fl.

Dine opgaver
• visitation, undersøgelse og behandling af retspsykiatriske patienter

• udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer

• vejledning og undervisning

• medvirke til fortsat udvikling af retspsykiatrien

• medvirke i ledelsesprocessen af retspsykiatrien og Psykiatrisk Afdeling generelt

Vi vil gerne tilbyde dig at være overlæge på retspsykiatrisk afsnit P3.

Vi vil støtte dig i opgavevaretagelsen ved at sikre mulighed for
• varierede arbejdsopgaver

• supervision af mentalerklæringer og behandling af sædelighedskriminelle

• faglig rådgivning blandt faglige fagfæller

• godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer

• deltagelse i Afdelingens ledergruppe

• gode kursusmuligheder, samt interne temadage

• deltagelse på næstkommende hold af den retspsykiatriske ekspertuddannelse

Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling, således i afdelingens lægelige administration, undervisning, ferieafvikling m.v.

Kvalifikationer
Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri.

Følgende er en fordel, men ikke en nødvendighed:

• Retspsykiatrisk erfaring

• Undervisningserfaring

Vi vil lægge særlig vægt på din lyst og evne til samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger kan du kontakte overlægerne Søren Clemensen, Pernille Gansmo, Else Knudsen, Elsebeth Lind, Kim Balsløv eller ledende overlæge Peter Fristed, tlf. 9944 8100.

Ansøgningsfrist den 23. oktober 2017.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Ansøg inden 2 dage (23.10.2017)

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 27.09.2017, sidst opdateret d. 27.09.2017
Region Syddanmark - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/1061741/