Underdirektør til Digital Udvikling i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse

SKAT

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Vil du være med til at sikre udviklingen af moderne, velfungerende og driftssikre it-systemer og øge digitaliseringen i Danmarks skatteforvaltning? Så er du måske den nye underdirektør til Udviklingsområdet i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse.

Som den ene af to underdirektører i Udvikling 2 vil du få ansvar for at implementere teknologisk tidssvarende, brugerorienterede og træfsikre it-løsninger. Du får samtidig ansvar for at understøtte en omkostningseffektiv og professionel it-udvikling ved at understøtte den samlede styrings- og metodeopgave på projekter i det nye skattevæsen, herunder styring af forandringsprojekter. I forlængelse heraf er du ansvarlig for at stille program- og projektledere samt arkitekter og testmanagers til rådighed i forbindelse med gennemførelse af programmer og projekter. Du bliver tillige ansvarlig for vores inhouse it-udvikling med innovation som omdrejningspunkt. Målet er at levere fremtidssikre digitale løsninger og gøre skatteforvaltningen i stand til at følge bedre med den teknologiske udvikling. Når vi udvikler løsninger, arbejder vi agilt og teambaseret med kompetencer inden for fullstack-udviklere, interaktionsdesignere, løsningsdesignere, DevOps-medarbejdere mm.

Underdirektørområdet består aktuelt af fire kontorer og er en del af et af to fagdirektørområder for Udvikling. Du vil skulle arbejde tæt sammen med den anden underdirektør på fagdirektørområdet, som har ansvaret for udviklingen af nye systemer til Toldstyrelsen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en organisation under dannelse. Der kan følgelig forventes løbende justeringer af opgaveporteføljen mv.

Forventninger til den kommende underdirektør
Vi lægger vægt på, at du kan:

• skabe overblik og håndtere komplekse problemstillinger

• være en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål

• udvise naturlig autoritet og gennemslagskraft

• navigere i et politisk landskab med høj offentlig bevågenhed

• skabe stærke relationer – både internt og eksternt – og har gode kommunikative evner.

Derudover er det altafgørende, at du har erfaring i at stå i spidsen for ledelsen af en kompleks projektportefølje med stort strategisk fokus.

Din baggrund
Du har solid erfaring med strategisk ledelse og gerne fra lignende udviklingsfunktioner. Det vil også være en styrke, hvis du har erfaring med ledelse af ledere i en kompleks organisation. Desuden er det en fordel, hvis du har indsigt i it-området, procesarbejde og gennemførelsen af større forandringsprojekter.

Løn, ansættelsesvilkår og tiltrædelse
Stillingen er klassificeret i lønramme 38/løngruppe 2. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Kalvebod Brygge 35, 1560 København V. På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Ansøgning
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest kl.12 den 27. november 2017. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

I udvælgelsesprocessen samarbejdes med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S. Kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå test i ansøgningsprocessen.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til fungerende underdirektør Niels Zachariassen på 7238 8912.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, hvor Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er den ene. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. Koncernens vigtigste opgave er at sikre, at borgere og virksomheder nemt og korrekt betaler deres skatter, afgifter og gæld til det offentlige. Du kan læse mere herom på www.fra1til7.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kerneopgave vil være drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, behandling af data samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter på tværs af skatteforvaltningen. Styrelsen skal udvikle og forenkle udvalgte dele af skatteforvaltningen i samarbejde med relevante øvrige styrelser og departementet – særligt når det handler om it-systemer og processer.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist d. 27.11.2017

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
IT
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Økonomi & Revision
Data & analyse
IT - Software
Internet & Multimedia
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Topledelse
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 13.11.2017, sidst opdateret d. 13.11.2017
SKAT - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Hele Danmark. Hovedkontor i København.
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Digital Designer i SKAT
Digital Designer i SKAT
Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/1083659/