Uddannelsesansvarlig overlæge, oto-rhino-laryngologi, Svendborg

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

Stilling som overlæge i oto-rhino-laryngologi med særligt ansvar for uddannelsessøgende yngre læger på Svendborgafsnittet af Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F, OUH er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale.

Afdelingen
Afdelingen har et stort antal højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner og servicerer primært Region Syddanmark med 1,2 mio. indbyggere. Afdelingen har desuden hovedfunktion for sit lokale optageområde som omfatter ca. 500.000 indbyggere på Fyn og omkringliggende øer.

Afdelingen har en stor teoretisk og klinisk undervisningsforpligtelse over for Syddansk Universitet samt en række yngre læger under specialistuddannelse.

Afdelingen er placeret på såvel Odense- som Svendborgmatriklerne. På Odensematriklen foregår udredning og behandling på højt specialiseret niveau i særdeleshed samt indlæggelseskrævende patientforløb. Hertil foregår også afdelingens audiologiske funktioner i Odense. På Svendborgmatriklen foregår udredninger og behandlinger, hvor indlæggelse ikke er påkrævet, idet der ikke forefindes indlæggelsesmulighed for ØNH-patienter på Svendborg Sygehus. I overvejende grad foregår ørekirurgi, næse-bihulekirurgi samt fonokirurgi i Svendborg. Hertil foregår specialiserede ambulante funktioner såsom udredning og behandling af kronisk svimle patienter og patienter med dysfagi også i Svendborg.

Stillingen
Ansøger forventes at:

 • Tage ansvar på et overordnet organisatorisk plan for uddannelsessøgende yngre læger på Svendborgafsnittet af Afdeling F
 • Sikre læringsmiljøet for uddannelsessøgende yngre læger på afdelingen, herunder i særdeleshed Svendborgafsnittet
 • Have kendskab til og bruge relevante lærings- og evalueringsværktøjer i forhold til uddannelsessøgende yngre læger
 • Deltage aktivt i afdelingens forskningsprojekter
 • Tage medansvar for afdelingens drift og videre udvikling
 • Samarbejde med kolleger og øvrigt personale om fortsat faglig udvikling på de ovennævnte kirurgiske områder samt dertil hørende ambulante aktiviteter
 • Indgå i afdelingens bagvagtsfunktion
 • Have funktioner på såvel Odense- som Svendborgafsnittene efter nærmere aftale
 • Profilere afdelingen både internt på OUH men også uden for OUH
 • Arbejde efter OUH's kodeks; patienten først, højeste faglighed, helhed og ansvar

Funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge forventes at:

 • Foregå i et tæt samarbejde med uddannelsesansvarlige overlæger på Odenseafsnittene af Afdeling F, herunder såvel ØNH-kirurgisk afsnit som Høreklinikken
 • Foregå med reference til ledende overlæge på Afdeling F. Det forventes, at uddannelsesansvarlig overlæge koordinerer de uddannelsesmæssige aktiviteter og tiltag med den daglige leder på Svendborgafsnittet

Ansøger
Ansøger skal være speciallæge i oto-rhino-laryngologi og oppebære kompetencer inden for de 7 lægeroller.

Det forventes, at ansøger kan fremvise tidligere erfaring med uddannelsesansvar for uddannelsessøgende yngre læger.

Ansøger skal hertil kunne fremvise særlige kompetencer og interesser inden for subspecialer, der er relevante for Svendborgafsnittet jævnfør beskrivelse af afdelingen.

Dokumenteret forskning og relevant præ- og postgraduat undervisning vægtes positivt.

Ansøger skal have fagligt engagement og ambition, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og godt humør samt stor arbejdskapacitet.

Ansøgning
Ansøgningen bør udformes, således at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder.

Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer i forhold til de 7 lægeroller samt udformes med henblik på faglig bedømmelse jf. Region Syddanmarks vejledning for "Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Syddanmark" http://videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen, Charlotte Trohl,

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er iht. den gældende overenskomst for overlæger mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

Tidsforløb
Ansøgningsfrist er torsdag den 30. november 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 19. december om eftermiddagen.

Kontaktoplysninger
Ledende overlæge Jens Højberg Wanscher, tlf. 4092 2799,


Ansøgningsfrist d. 30.11.2017

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 13.11.2017, sidst opdateret d. 13.11.2017
Region Syddanmark - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.dk/job/1083691/